UCHWAŁA nr 3/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu.

UCHWAŁA nr 3/18

Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ramowego planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu.

 

Na podstawie § 4 w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się ramowy plan pracy Miejskiej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Anna Ożga-Kohnke

 

Załącznik

do uchwały Nr 3/14

Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu
z dnia 12 września 2018 r.

 

Ramowy plan pracy

Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

 

Lp.

Zadania

Termin wykonania

1.

Odbycie pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej

niezwłocznie po powołaniu

2.

Dokonanie przez Miejską Komisję Wyborczą wyboru przewodniczącego

na pierwszym posiedzeniu

3.

Dokonanie przez Miejską Komisję Wyborczą wyboru zastępcy przewodniczącego

na pierwszym posiedzeniu

4.

Uchwalenie planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

na pierwszym posiedzeniu

5.

Ustalenie dyżurów członków Komisji w jej siedzibie

na pierwszym posiedzeniu

6.

Ustalenie planu działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Helu

na pierwszym posiedzeniu

7.

Podanie do publicznej wiadomości ustaleń dotyczących działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Helu

niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu

8.

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych

według ustalonego planu dyżurów do 17 września 2018 r. do godz. 2400

9.

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Helu

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 2400

10.

Wydawanie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia do rejestracji list kandydatów na radnych oraz potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia do rejestracji kandydata na burmistrza Helu

niezwłocznie po zgłoszeniu listy kandydatów na radnych

11.

Sprawdzanie, czy dokonane zgłoszenia list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Helu są zgodne z przepisami Kodeksu wyborczego

niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia

12.

Rejestrowanie list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Helu

niezwłocznie po przyjęciu dokumentów zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu zgłoszenia

13.

Nadawanie w drodze losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego

niezwłocznie po przyznaniu przez Komisarza Wyborczego w drodze losowania dla list kandydatów na radnych do rad powiatów

14.

Ustalenie treści i zarządzenie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających dane wymagane przepisami Kodeksu wyborczego

po zakończeniu rejestracji i przyznaniu numerów listom kandydatów z wyprzedzeniem umożliwiającym ich druk i rozplakatowanie najpóźniej do dnia 6 października 2018 r.

 

 

 

15.

Ustalenie treści i zarządzenie wydrukowania obwieszczenia o kandydatach na burmistrza Helu zawierającego dane wymagane przepisami Kodeksu wyborczego

do dnia 6 października 2018 r.

18.

Wykonywanie czynności związanych ze skreślaniem nazwisk kandydatów na radnych, kandydatów na burmistrza Helu oraz unieważnianiem rejestracji listy kandydatów w przypadkach określonych w Kodeksie wyborczym

niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie skreślenia, unieważnienia

21.

Uczestniczenie w szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych

w terminie i stosownie do ustaleń Komisarza Wyborczego

23.

Współdziałanie z Komisarzem Wyborczym, Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Urzędnikiem Wyborczym oraz organami administracji samorządowej przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych

zadanie stałe

24.

Opracowanie planu organizacyjnego związanego z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów do rad oraz wyborów burmistrza

do dnia 18 października 2018 r.

25.

Opracowanie planu organizacyjnego w przypadku ewentualnej konieczności przeprowadzenia II tury wyborów burmistrza Helu

do dnia 1 listopada 2018 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała nr 3 z 12.09.2018 r. MKW w sprawie ramowego planu pracy.pdf (PDF, 96KB) 2018-09-12 20:18:30 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 12-09-2018 20:15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Miejska Komisja Wyborcza w Helu 12-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 12-09-2018 20:18:30