Uchwała RM Helu XLII/241/18 z 13.09.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

UCHWAŁA NR XLII/241/18
RADY MIASTA HELU
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania


Na podstawie podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (t.j. Dz,.U. z 2018 r. poz. 754 i 1000),
na wniosek burmistrza Helu

Rada Miasta Helu, uchwala, co następuje:


§ 1.
Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Helu, Rady Powiatu Puckiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów burmistrza Helu zarządzonych na dzień 21 października  2018 roku, tworzy się na terenie gminy miejskiej Hel odrębny obwód głosowania nr 3 dla uprawnionych wyborców przebywających w 115 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Helu, ul. Boczna 10.


§ 2.
Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku I.


§ 3.
Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Słupski I w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 

Przewodniczący rady


Arnold Antkowski

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-193262491
Imię: ARNOLD
Nazwisko: ANTKOWSKI
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 13 września 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 18-09-2018 13:39:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 18-09-2018 13:39:53