KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 3 października 2018 r. o terminie i zasadach losowania numerów list kandydatów do Rady Miasta Helu zgłoszonych przez komitety wyborcze w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT


Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

z dnia 3 października 2018 r.

o terminie i zasadach losowania numerów list kandydatów do Rady Miasta Helu

zgłoszonych przez komitety wyborcze

w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Helu na mocy art. 410 § 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349), na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Helu, przyznaje numery zarejestrowanym listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ustawy Kodeks wyborczy. Warunku tego nie spełniły niżej wymienione komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na Radnych Miasta Helu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO KOCHAMY HEL

- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA HELU

- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NARODOWEGO FRONTU POLSKIEGO-WOJCIECHA OLSZAŃSKIEGO

Miejska Komisja Wyborcza w Helu, uwzględniając:

- Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 roku o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

- Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 września br. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

będzie przyznawała numery od 13 do 15.

Losowanie odbędzie się 4 października 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu.

Miejska Komisja Wyborcza w Helu przyjęła następujący tryb losowania numerów:

  1. Dwa przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów od nr 13 do 15. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.
  2. Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej Helu wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby
    i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Komisji.
  3. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą łączone i zszywane, i stanowić będą dokumentację
    do protokołu z przebiegu losowania.
  4. Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej widomości
    w formie komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

 

/-/

Anna Dominika Ożga-Kohnke

Załączniki do pobrania

1 2018.10.03 KOMUNIKAT O LOSOWANIU NR LIST.pdf (PDF, 10KB) 2018-10-03 09:41:55 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 03-10-2018 09:41:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Miejska Komisja Wyborcza w Helu 03-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-10-2018 12:30:10