Uchwała nr 9/18 Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie druku, przechowywania i trybu przekazania Obwodowym Komisjom Wyborczym kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Helu i na Burmistrza Helu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr 9/18

Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu

z dnia 10 października 2018 r.

 

w sprawie druku, przechowywania i trybu przekazania Obwodowym Komisjom Wyborczym

kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Helu i na Burmistrza Helu

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Helu uchwala co następuje:

 

§1.

Drukowanie kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Helu oraz w wyborach
na Burmistrza Helu, odbywać się będzie w firmie „Agencja Reklamowa MANA Sp. z o. o.” mieszczącej się w Wejherowie przy ulicy Kościuszki 6. Karty zostaną przekazane Miejskiej Komisji Wyborczej do dnia 18 października 2018 r.

 

§2.

Komisja ustala nakład kart w ilości 100% uprawnionych do głosowania. W załączniku
do uchwały Komisja ustala nakład kart dla poszczególnych obwodów głosowania i okręgów wyborczych.

 

§3.

1. Paczki z kartami do głosowania do Rady Miasta Helu będą oznakowane w następujący sposób:

 

KARTY DO GŁOSOWANIA

Wybory do Rady Miasta Helu

Obwód do głosowania nr…

Okręg wyborczy nr …

Liczba kart do głosowania …

 

2. Paczki z kartami do głosowania na Burmistrza Helu będą oznakowane w następujący sposób:

 

KARTY DO GŁOSOWANIA

Wybory Burmistrza Helu

Obwód głosowania nr…

Liczba kart do głosowania …

 

3. Karty do głosowania dla wyboru Rady Miasta Helu będą zapakowane według obwodów głosowania
i odpowiadających im okręgów wyborczych. Karty do głosowania w wyborach Burmistrza Helu będą zapakowane według obwodów głosowania.

 

§4.

Karty do głosowania przechowywane będą w Urzędzie Miasta Helu w zamkniętym pomieszczeniu.

 

§5.

Przekazanie kart do głosowania Obwodowym Komisjom Wyborczym nastąpi protokołem
w dniu 19 października 2018 r.

 

§6.

Miejska Komisja Wyborcza w Helu zobowiązuje Burmistrza Helu do zapewnienia dyżuru
w drukarni w dniach 20 i 21 października 2018 r.

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Anna Dominika Ożga-Kohnke

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 9/18

Miejskiej Komisji Wyborczej

z dnia 10 października 2018 r.

 

 

Nakład kart dla poszczególnych obwodów głosowania i okręgów wyborczych.

 

Obwód Glosowania nr 1

 

Wybory na burmistrza Helu – 3 paczki x 400 kart, 1 paczka 169 kart (suma 1369 kart)

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 1 – 1 paczka x 206 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 2 – 1 paczka x 199 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 3 – 1 paczka x 193 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 4 – 1 paczka x 135 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 5 – 1 paczka x 227 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 6 – 1 paczka x 121 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 7 – 1 paczka x 123 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 8 – 1 paczka x 165 kart

 

 

Obwód Głosowania nr 2

 

Wybory na burmistrza Helu – 3 paczki x 400 kart, 1 paczka x 165 kart (suma 1365 kart)

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 9 – 1 paczka x 254 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 10 – 1 paczka x 173 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 11 – 1 paczka x 190 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 12 – 1 paczka x 171 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 13 – 1 paczka x 174 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 14 – 1 paczka x 185 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 15 – 1 paczka x 218 kart

 

Obwód Głosowania nr 3

Wybory na burmistrza Helu – 1 paczka x 50 kart

Wybory do Rady Miasta Helu, okręg nr 9 – 1 paczka x 50 kart

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 10-10-2018 10:30:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 10-10-2018 10:30:43