Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Helu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową O. Gdynia. 2012-12-27 11:41:06
Zawiadomienie o terminie posiedzenia stałych komisji Rady Miasta Helu. 2012-12-27 07:52:03
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2012-12-21 09:12:27
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-14 09:07:54
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-12-14 08:54:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2012-12-13 14:36:05
Ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej O. Gdynia o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Gdańsku. 2012-11-30 09:13:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez WAM O. Gdynia.. 2012-11-30 09:06:51
Ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej O. Gdynia o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego we Władysławowie. 2012-11-30 09:02:41
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Helu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową O. Gdynia. 2012-11-30 08:54:52
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-30 08:44:18
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-30 08:40:40
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-30 08:22:43
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 2012-11-27 10:26:03
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2012-11-23 12:10:44
Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu. 2012-11-23 08:27:12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2012-11-20 10:31:38
Informacja dot. dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Helu i MOPS w Helu. 2012-11-20 10:15:11
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości. 2012-11-15 09:11:24
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-07 08:41:56
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-07 08:34:14
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2012-11-07 08:30:04
Informacja w sprawie podziału miasta Hel na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-06 12:33:48
Ogłoszemie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Helu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową o. Gdynia. 2012-10-30 11:21:16
Wykaz Nr 60/12 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego o. Gdynia. 2012-10-30 11:15:08
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2012-10-26 13:48:10
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-10-26 09:07:40
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2012-10-22 14:39:00
Zawiadomienie. 2012-10-22 11:36:19
Ogłoszenie o przetargu. 2012-10-19 11:43:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego. 2012-10-19 11:31:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego. 2012-10-19 11:17:40
Ogłoszenie burmistrza Helu. 2012-09-20 11:26:01
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu 2012-09-20 08:24:13
Ogłoszenie Nr 95/12 2012-09-19 14:08:21
Ogłoszenie WAM o. Gdynia o przetargu. 2012-09-19 09:08:14
Ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przetargu. 2012-09-19 08:59:43
Ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przetargu. 2012-09-19 08:36:50
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2012-09-18 07:52:39
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-09-14 14:09:36
Informacja o wyniku przetargu. 2012-09-14 12:15:30
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-08-30 14:02:24
Informacja o wykazie. 2012-08-29 12:48:16
Wykaz nieruchomości. 2012-08-29 12:08:41
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej. 2012-08-29 12:02:28
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2012-08-29 08:14:25
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2012-08-29 08:14:21
Ogłoszenie o przetargu. 2012-08-22 08:45:41
Ogłoszenie o przetargu. 2012-08-22 08:40:03
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie. 2012-08-08 10:36:58
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-08-08 10:17:55
Zarządzenie burmistrza Helu. 2012-08-01 08:59:26
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-07-23 09:25:54
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-07-23 09:19:28
Ogłoszenie o zamowieniu. 2012-07-20 12:51:50
Informacja o wynikach konkursu. 2012-07-13 13:54:24
Ogłoszenie o przetargu. 2012-07-04 08:59:39
Ogłoszenie o przetargu. 2012-06-27 10:28:36
Informacja o wyniku przetargu. 2012-06-26 12:59:54
Ogłoszenie burmistrza Helu. 2012-06-26 09:57:27
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2012-06-26 09:51:26
Zawiadomienie. 2012-06-22 14:06:33
Zawiadomienie. 2012-06-22 13:51:22
Ogłoszenie o zamowieniu-roboty budowlane. 2012-06-22 11:25:58
Zawiadomienie. 2012-06-22 09:33:01
Zawiadomienie. 2012-06-21 10:17:47
WEZWANIE 2012-06-20 12:01:26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2012-06-19 09:15:41
Informacja o wynikach konkursu na dyrektora ZSO w Helu. 2012-06-18 11:42:50
Ogłoszenie burmistrza Helu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO w Helu. 2012-06-18 11:35:20
Ogłoszenie o przetargu. 2012-06-14 10:29:01
Obwieszczenie. 2012-06-14 10:22:23
Ogłoszenie Nr 55/12 2012-06-14 09:14:02
Obwieszczenie burmistrza Helu 2012-06-13 14:39:00
Ogłoszenie o przetargu. 2012-06-13 11:26:59
Zawiadomienie. 2012-06-11 11:59:36
Dyżury radnych. 2012-06-06 14:25:11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-roboty budowlane. 2012-06-06 13:57:51
Ogłosznie o przetargu. 2012-06-04 09:30:45
Wykaz nieruchomości. 2012-05-31 11:01:07
Wykaz nieruchomości. 2012-05-31 10:57:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeńlub rozlożono na raty. 2012-05-30 13:58:05
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2012-05-30 13:17:04
Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane 2012-05-30 12:16:38
Zawiadomienie. 2012-05-25 15:13:33
Zawiadomienie. 2012-05-25 15:10:08
Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego o przetargu. 2012-05-24 11:22:21
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2012-05-24 10:23:51
Zawiadomienie. 2012-05-23 13:02:00
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-05-23 08:24:40
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 2012-05-18 14:15:58
Apel o pomoc dla pogorzelców 2012-05-18 13:24:00
Ogłoszenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przetargu. 2012-05-18 13:02:29
Ogloszenie o zamowieniu -roboty budowlane. 2012-05-16 10:13:38
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Gospodarczej R.M. Helu. 2012-05-16 10:05:42
Zawiadomienie o terminie dyżuru radnych R.M. Helu. 2012-05-16 09:59:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych R.M. Helu 2012-05-14 12:10:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2012-05-14 11:54:59
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-04-27 09:47:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-04-24 12:57:34
Ogłoszenie burmistrza Helu o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Helu. 2012-04-24 12:54:25
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w m. Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-04-24 12:49:57
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu mprzeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2012-04-24 12:46:02
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2012-04-24 12:41:51
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie z wniosku o nabycie spadku. 2012-04-23 11:24:54
Ogloszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobów WAM w Gdyni. 2012-04-23 11:10:23
Ogłoszenie o przetargu. 2012-04-20 15:22:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2012-04-12 10:21:59
Informacja o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu. 2012-04-11 14:51:56
Informuję, że Urząd Miasta Helu w dniu 6 kwietnia 2012 roku CZYNNY BĘDZIE DO GODZ. 14:00 2012-04-06 09:58:58
Obwieszczenie burmistrza Helu 2012-04-05 10:19:59
Dyżur radnych. 2012-03-30 13:59:23
Wykaz nieruchmości. 2012-03-30 12:11:48
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2012-03-29 11:03:06
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2012-03-28 11:44:15
Wykaz dla lokali garażowych. 2012-03-28 11:36:11
Ogłoszenie Nr 21/12 Agencji Mienia Wojskowego 2012-03-27 09:20:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 2012-03-26 13:02:37
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej. 2012-03-23 11:45:37
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-20 10:26:19
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2012-03-19 09:30:22
Obwieszczenie burmistrza Helu 2012-03-14 11:06:58
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2012-03-13 11:46:07
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku 2012-03-13 11:42:06
Ogłoszenie o przetargu 2012-03-09 10:37:27