III sesja Rady Miasta Helu zwołana na 14.12.2018 r.

                                                             Hel, 29.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 14 grudnia 2018 r. (piątek) zwołuję III sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.
 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 7. Interpelacje radnych i pytania w sprawach bieżących.
 8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu;
 2. projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie budżetu miasta Helu na 2019 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miasta;

- odczytanie stanowiska burmistrza Helu w sprawie opinii komisji stałych Rady Miasta Helu;

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu;

   - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;

 1. projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  w 2019 rok;
 2. projekt uchwały 66/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Helu
  w 2019 roku;
 3. projekt uchwały 67/2018 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
  w 2019 roku;
 4. projekt uchwały 68/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok;
 5. projekt uchwały 69/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Helu.

 

 1. Wnioski i informacje:
 1. przedłożenie rocznego planu pracy w 2019 roku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu;
 2. przedłożenie rocznego planu pracy w 2019 roku Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu;
 3. realizacja programów inwestycyjnych w 2018 roku. Osiągnięte efekty, stan zaangażowania, poniesione i przewidywane koszty;
 4. ocena przygotowania ZZOM do sezonu zimowego 2018/2019;
 5. inne wnioski i informacje.
 1. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami, a także odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę
na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

                                     Przewodniczący Rady

                              /-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

1 projekt uchwaly 67 2018.pdf (PDF, 43KB) 2018-12-13 12:07:07 12 razy
2 projekt uchwaly 66 2018.pdf (PDF, 5.MB) 2018-12-13 12:07:07 17 razy
3 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf (PDF, 45KB) 2018-12-13 12:07:07 11 razy
4 projekt uchwaly nr 73 2018.pdf (PDF, 89KB) 2018-12-13 12:00:21 22 razy
5 sprawozdanie ZZOM w Helu.pdf (PDF, 34KB) 2018-12-08 14:12:48 13 razy
6 zmiana nr 1 projektu WPF Miasta Helu.pdf (PDF, 3.MB) 2018-12-08 14:10:15 12 razy
7 zmiana nr 1 projektu budżetu m. Helu na 2019 rok (2).pdf (PDF, 10MB) 2018-12-08 14:10:15 12 razy
8 projekt uchwaly nr 64 2018.pdf (PDF, 10MB) 2018-12-08 13:45:59 11 razy
9 projekt uchwaly nr 63 2018.pdf (PDF, 3.MB) 2018-12-08 13:45:59 11 razy
10 projekt uchwały nr 72 2018.pdf (PDF, 92KB) 2018-12-08 13:40:10 14 razy
11 projekt uchwaly nr 71 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-12-08 13:40:10 12 razy
12 projekt uchwaly nr 70 2018.pdf (PDF, 3.MB) 2018-12-08 13:40:10 10 razy
13 projekt uchwaly nr 69 2018.pdf (PDF, 51KB) 2018-12-08 13:40:10 15 razy
14 projekt uchwaly nr 68 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-12-08 13:40:10 14 razy
15 projekt uchwaly nr 65 2018.pdf (PDF, 7.MB) 2018-12-08 13:40:10 16 razy
16 zawiadomienie-III sesja RM Helu.pdf (PDF, 55KB) 2018-11-29 14:55:42 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 29-11-2018 14:52:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Chroń 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 13-12-2018 12:07:07