Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-10-10 09:25:31
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Migowskiego o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego 2019-10-08 13:30:34
ZAWIADOMIENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji 2019-10-08 13:24:30
OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania 2019-10-08 13:15:20
Burmistrz Helu z siedzibą w Helu, przy ulicy Wiejskiej 50 podaje do publicznej wiadomości na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców wykaz dotyczący dzierżawy budynku ZSO w Helu 2019-10-04 14:37:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy 2019-10-04 14:32:30
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierzawy stanowiącej część działki, o pow. 160 m2, ozn. geod. nr 567/1 i 567/2, KW GD2W/00032627/8, zaznaczonej na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia 2019-10-02 10:47:56
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Wykonanie obwodnicy terenu technicznego kompleksu wojskowego dla zadania 13425 "Modernizacja kompleksów magazynowych w m. Hel", na działce ewidencyjnej nr 22/1 obręb 0001 Hel w m. Hel, na terenie zamkniętym". 2019-09-30 10:53:58
Informacja z otwarcia ofert 2019-09-25 14:12:45
Burmistrz Helu ogłasza konsultacje dot. projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 2019-09-20 13:15:08
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 września 2019 r. 2019-09-16 14:55:54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu" 2019-09-06 14:39:59
Zarządzenie Nr 40/0050/2019 Burmistrza Helu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy 2019-09-06 13:54:18
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej część działki o pow. 160m2, położonej w Helu, ozn. geod. nr 567/1 i 567/2, KW GD2W/00032627/8 2019-09-04 15:08:54
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-09-04 13:56:34
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-09-04 13:55:56
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. 2019-09-03 13:50:28
Dyżury radnych w miesiącu wrzesień 2019 r. 2019-09-03 09:20:41
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2019-09-03 09:19:44
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Helu - 1 etat 2019-08-30 09:25:51
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Helu: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu" 2019-08-29 12:05:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - kierownik USC 2019-08-24 12:44:51
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Wykonanie obwodnicy terenu technicznego kompleksu wojskowego dla zadaia 13425 "Modernizacja kompleksów magazynowych w m. Hel", na działce ewidencyjnych nr 22/1 obręb 0001 Hel w m. Hel, na terenie zamkniętym". 2019-08-12 14:26:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-08-08 14:34:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-08-08 11:29:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej 2019-08-08 11:28:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-07-31 07:59:48
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa obwodnicy terenu technicznego kompleksu wojskowego dla zadania 13424 pn.: Modernizacja kompleksów magazynowych w m. Hel, na terenie działki nr 20/12 i 28/11, obręb 0001 Hel, gmina Hel, na terenie zamkniętym MON" 2019-07-29 15:16:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-07-26 14:04:31
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adama Grzona o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 2019-07-26 11:13:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa obwodnicy terenu technicznego kompleksu wojskowego dla zadania 13423 pn.: Modernizacja kompleksów magazynowych w m. Hel, na terenie działki nr 20/1, obręb 0001 Hel, gmina Hel, na terenie zamkniętym MON" 2019-07-26 10:46:24
Informacja z otwarcia ofert 2019-07-25 13:57:24
Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek położony w mieście Helu, przy ulicy Rybackiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00046770/6. 2019-07-17 11:55:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania 2019-07-11 10:55:14
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2019-07-11 10:51:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2019-07-08 10:08:57
Wyciąg z ogłoszenia o drugich ustnych przetargach nieogarniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, polozonych w miejscowosci Hel, powiat pucki, obreb ewidencyjny 0001 Hel, rejon ul. Dworcowej. 2019-07-05 11:25:05
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu , Ogloszenie o zamowieniu - roboty budowlane 2019-07-05 11:21:15
Wykaz nieruchomości lokalowych polozonych w miescie Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-04 09:49:54
Wykaz nieruchomości lokalowych polozonych w miescie Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-04 09:48:25
Wykaz nieruchomości lokalowych polozonych w miescie Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-04 09:46:11
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji konczącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2019-07-04 09:42:25
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania 2019-07-03 13:25:36
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wycofaniu wniosku z dnia 18.04.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Farmy Elektrowni Wiatrowych Baltic II wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2019-06-27 14:30:54
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 26 czerwca 2019 roku 2019-06-27 12:33:45
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 czerwca 2019 roku 2019-06-25 14:45:00
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 czerwca 2019 roku 2019-06-25 14:41:30
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-06-24 11:55:24
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2019-06-19 14:40:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-06-19 14:39:46
Klauzula informacyjna Burmistrza Helu 2019-06-18 13:17:58
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU PUCKIEGO 2019-06-18 11:28:11
Zawiadomienie o IX sesji Rady Miasta Helu. 2019-06-18 09:20:21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie miasta Helu 2019-06-17 12:20:41
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu 2019-06-17 12:18:21
Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 2019-06-13 10:19:41
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania 2019-06-12 11:21:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe i artystyczne 2019-06-10 10:59:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu - 1 etat. 2019-06-04 14:16:00
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2019-06-03 11:34:26
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. "uchwał antysmogowych") 2019-05-30 10:22:43
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania dla części II zamówienia publicznego 2019-05-29 14:52:38
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-05-28 12:49:38
Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji. 2019-05-24 13:34:42
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych na zbycie w drodze bezprzetargowej 2019-05-24 11:26:00
Posiedzenie Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-05-23 14:27:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2019-05-23 14:26:31
Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o kolejnych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Hel, powiat pucki, obręb ewidencyjny 0001 Hel, rejon ul. Dworcowej 2019-05-22 15:02:23
Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Hel, powiat pucki, obręb ewidencyjny 0001 Hel, rejon ul. Dworcowej 2019-05-22 14:57:04
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-05-21 15:34:10
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU DLA MĘŻÓW ZAUFANIA 2019-05-21 11:06:09
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU Z DNIA 20 MAJA 2019 R. O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. 2019-05-21 11:05:24
VIII sesja Rady Miasta Helu zwołana na 29 maja 2019 r. 2019-05-20 13:45:57
Oferta pracy na stanowisko administratora sieci komputerowej - informatyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu 2019-05-16 10:03:14
Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych 2019-05-15 12:23:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-05-14 14:04:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-05-14 14:03:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-05-14 14:02:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-05-14 14:01:03
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 14 maja 2019 roku 2019-05-14 13:41:35
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 14 maja 2019 roku 2019-05-14 13:40:19
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU DLA MĘŻÓW ZAUFANIA 2019-05-14 08:51:34
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU DLA MĘŻÓW ZAUFANIA 2019-05-14 08:50:40
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. 2019-05-14 08:49:39
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU O SKŁADZIE I PEŁNIONYCH FUNKCJACH W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. 2019-05-14 08:48:20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2018 2019-05-13 15:13:19
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-05-10 13:38:46
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 18 kwietnia 2019 r. o wyznaczeniu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych 2019-05-10 12:16:28
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-05-10 11:49:35
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-08 10:34:42
Uzupełnienie ogłoszenia o przetargu 2019-05-07 15:33:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Hel 2019-05-07 12:05:24
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej. 2019-05-06 15:15:07
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy terminalu informacyjnego tyflograficznego 2019-04-30 15:15:03
Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Hel w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-30 13:00:19
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-29 14:18:33
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-26 15:39:40
Urząd Miasta Helu: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel 2019-04-25 14:48:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-04-25 13:07:09
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-04-19 11:50:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-04-19 11:49:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-04-19 10:03:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-18 15:39:07
Burmistrz Helu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. Organizacji i przeprowadzenia XIX Międzynarodowego Letniego Festiwalu Kultury i Sztuki w Helu 2019-04-18 15:34:04
Informacja dla komitetów wyborczych o terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2019-04-18 15:07:29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-18 13:52:10
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 18 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-18 12:57:31
Dyrektor Agencji Mienia wojskowego oddziału Regionalnego w Gdyni podaje do wiadomości wyciag z ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanyc nieruchomości połozonych w miejscowosci Hel 2019-04-16 14:26:53
Zawiadomienie 2019-04-16 08:35:32
Ogłoszenie o zamowieniu- usługi 2019-04-15 14:15:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-08 09:31:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej 2019-04-04 10:03:48
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 2019-04-04 10:00:12
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 28 marca 2019 roku 2019-03-28 15:13:51
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miasta Helu. 2019-03-28 15:12:27
Urząd Miasta Helu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu 2019-03-26 15:16:03
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni informuje o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący niezabudowane działki, położone w miejscowości Hel, przy ul. Dworcowej 2019-03-25 12:16:47
Wykaz nieruchomości objętej prawem użytkowania wieczystego położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2019-03-20 12:51:45
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2019-03-20 12:45:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-03-20 12:42:43
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-03-20 12:41:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-03-20 12:41:04
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2019-03-20 11:53:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o złożeniu przez Baltic Power Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pisma o wycofanie wniosku z dnia 08.11.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym" 2019-03-19 13:08:04
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej zainstalowanej mocy 1200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym" 2019-03-19 12:59:14
Zawiadomienie o VI sesji Rady Miasta Helu. 2019-03-19 09:12:19
Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-03-12 15:17:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-03-11 09:54:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu 2019-03-08 15:13:44
Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym 2019-03-07 15:04:59
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Adm. Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku. 2019-03-07 12:16:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-03-07 10:53:01
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2019-03-06 15:27:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-03-05 13:47:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej. 2019-03-04 13:08:37
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-03-04 13:06:11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-03-01 08:56:11
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-26 15:54:26
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni informuje o wykazie dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Hel, przy ul. Dworcowej 2019-02-26 15:31:25
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni informuje o wykazie dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki niezabudowane zapisane w kw GD2W/00048271/2, GD2W/00045578/3, położone w miejscowości Hel, przy ul. Dworcowej 2019-02-26 15:26:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2019-02-25 12:10:48
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. 2019-02-22 15:04:45
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-02-22 10:52:41
Projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. 2019-02-21 14:47:37
Zawiadomienie o V sesji Rady Miasta Helu. 2019-02-20 13:22:49
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2019-02-19 14:58:07
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Miasta Helu. 2019-02-18 11:58:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: Dostawa mobilnej sceny plenerowej 2019-02-18 09:52:50
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Helu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu 2019-02-13 14:49:27
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel 2019-02-12 14:55:30
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 14:53:27
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 14:52:43
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 14:51:48
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 14:50:10
Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10m2 każde 2019-02-08 13:16:56
Obwieszczenie Burmistrza Helu o możliwości udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2019" 2019-02-06 14:50:24
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-06 14:40:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Hel, ul. Dworcowa) 2019-02-05 15:39:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu" 2019-02-05 13:31:15
Zawiadomienie Burmistrza Helu o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej 2019-02-05 13:20:00
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-01 13:34:15
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2019-01-31 11:31:59
Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Hel, powiat pucki, obręb ewidencyjny 0001 Hel, rejon ul. Dworcowej 2019-01-28 10:42:29
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2019-01-25 10:14:47
Informacja Burmistrza Helu w sprawie decyzji ustalających podatek od nieruchomości na 2019 rok. 2019-01-24 09:45:46
OGŁOSZENIE o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10m2 każde 2019-01-23 13:38:03
Zawiadomienie o IV sesji Rady Miasta Helu. 2019-01-23 08:55:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych 2019-01-21 15:36:46
Zarządzenie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o ustanowieniu kuratora 2019-01-18 10:46:24
Informacja o terminie przyjmowania podań w sprawie dzierżawy gruntów pod sezonowe punkty handlowe oraz pod sezonowe punkty gastronomiczne 2019-01-17 11:48:23
Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 2019-01-16 08:55:01
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-14 15:27:50
Unieważnienie przetargu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w celu realizacji projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu" 2019-01-14 15:25:02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu 2019-01-14 13:51:08
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Helu 2019-01-14 13:38:01
Przyjmowanie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Helu 2019-01-14 10:05:29
Ogłoszenie o terminie przyjmowania podań w sprawie dzierżawy gruntów pod sezonowe punkty handlowe zlokalizowane w mieście Helu 2019-01-08 09:39:15
Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2019-01-08 09:34:59
Dyżury radnych Klubu "Kochamy Hel" w styczniu 2019 r. 2019-01-07 11:30:24
Obwieszczenie Burmistrza Helu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech budynków usługowo-mieszkalnych "Apart-Hotel" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2019-01-03 15:20:08
Unieważnienie przetargu pn: "Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu" 2019-01-03 14:16:43