Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z II sesji Rady Miasta Helu, 28.11.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr II/18

z sesji Rady Miasta Helu, która odbyła się 28 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu.

Godzina rozpoczęcia 9:00 godzina zakończenia 11:42

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Sesję otworzył przewodniczący rady Marek Chroń witając wszystkich radnych i zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności (lista stanowi załącznik do protokółu) przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” (porządek obrad stanowi załącznik do protokółu).

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Radna Wójcik zgłosiła wątpliwości, czy obecna rada może przegłosować protokół z obrad minionej kadencji.

Przewodniczący rady powiedział, że nie ma wątpliwości, gdyż istnieje kontynuacja procesu.

Radna Wójcik powiedziała, że nie został przegłosowany protokół z obrad ostatniej sesji VI kadencji rady.

Sekretarz miasta zaproponował, aby radni nowej kadencji nie brali udziału w głosowaniu.

Przewodniczący rady zapytał radnych, czy przyjmują propozycję.

Radny Łazur powiedział, że każdy głosuje w swojej sprawie i powinno głosować 7 osób.

Protokół z XLIV sesji Rady Miasta Helu przyjęty został 6 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”.

4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- przygotował materiały na sesję;

- odwołał i powołał rady nadzorcze;

- podpisał umowę z nowy radcą prawnym;

- poinformował o nowych godzinach pracy urzędu od 1 stycznia 2019 roku.

Radny Antkowski zapytał o nowy skład rad nadzorczych.

Burmistrz Helu powiedział, że w obecnej kadencji nie ma tajemnic z tym związanych, zarówno w spółce Koga Hel, spółce EkoHel i spółce Bursztynowy Hel (do czasu jej rozwiązania) skład rady nadzorczej jest taki sam i w jej skład wchodzą: Mariusz Rubaszewski, Anna Dutkiewicz, Weronika Nowara.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Sprawozdanie zostało przyjęte (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Radna Budzisz zapytała o bezpłatne zajęcia sportowe dla emerytów i o handel przy krzyży stojącym na ulicy Morskiej, gdyż jedna z mieszkanek Helu prosi, aby handel się tam nie odbywał.

Radny Antkowski zapytał, co można zrobić w sprawie niskiej temperatury
w pomieszczeniach w przedszkolu w poniedziałki.

Radna Janiak zapytała, czy można zmusić właściciela byłego kina i kasyna
do uporządkowania i zabezpieczenia tych obiektów, gdyż stanowią one zagrożenie.

Radny Dzikowski w związku z niepokojem mieszkańców o komunikację zapytał, czy można interweniować u marszałka województwa pomorskiego oto aby przewoźnicy państwowi dostosowali rozkład jazdy do potrzeb.

Radny Salski zapytał czy zostanie uprzątnięte gruzowisko po byłej wartowni przy wjeździe do Helu.

Radna Kosno zapytała czy droga na ulicy Leśnej zostanie połączona z drogą na ulicy Żeromskiego.

Radny Żuławski zapytał czy droga prowadząca od komendy portu do ośrodka „Kormoran” jest drogą miejską.

Radna Pełechaty zapytała o drogę na ulicy Plażowej, gdyż mieszkańcy osiedla skarżą się na problemy z wjazdem na posesje.

Przewodniczący rady wniósł o podjęcie natychmiastowych czynności zmierzających
do podniesienia w poniedziałki temperatury w pomieszczeniach przedszkola.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Rada podjęła następujące działania:

7.1.

wnioskodawca

kierownik Zespołu ds. promocji, turystyki i kultury

tytuł sprawy

propozycji przyłączenia się przez radnych do organizacji zabawy mikołajkowej;

określenie podejmowanej czynności

indywidualna decyzja radnych o przyłączeniu się do pomocy w organizacji i wpłaty środków finansowych

7.2.

wnioskodawca

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

Wojewoda Pomorski

tytuł sprawy

oświadczenia majątkowe

określenie podejmowanej czynności

jedynie do wiadomości radnych

7.3.

wnioskodawca

Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”

tytuł sprawy

Propozycja współpracy stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”
z Gminą Miejską Hel

określenie podejmowanej czynności

przekazanie burmistrzowi Helu

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały 56/2018 w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz udzielenia bonifikaty.

Radny Antkowski zapytał o roczne koszty eksploatacji mieszkań ponoszone przez zakład komunalny.

Kierownik ZZOM w Helu powiedział, że może jedynie powiedzieć ogólnikowo, iż koszty utrzymania mieszkań komunalnych wahają się w granicach 100 tyś. zł., w roku 2016 było
to w granicach 100 tyś. a na koniec 2017 roku było to 56 tyś.

Radny Antkowski zapytał jaka alternatywa czeka mieszkańców Helu po likwidacji spółki Bursztynowy Hel.

Przewodniczący rady odniósł się do artykułu prasowego, który został przedstawiony przez radnego Antkowskiego wszystkim radnym mówiąc,
że nie nawiązuje on do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący rady powiedział także, że razem z radną Janiak starał się o to, aby ówczesna Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przy prywatyzacji lokali wojskowych stosowała bonifikatę dla ziemi i dla lokali, co niestety nie przyniosło efektu;

Przewodniczący rady odwołał się do protokółu z sesji rady z 26 stycznia 2015 roku, w którym jest zapis mówiący o tym, że jeden z państwa radnych powiedział, iż bonifikaty należy zlikwidować i znieść, ponieważ mieszkania trzeba sprzedawać za 100% wartości,
aby pozyskiwać środki finansowe dla miasta. Na koniec przewodniczący stwierdził, że nikt wtedy nie przejmował się lokatorami, dziś jest zupełnie inaczej.

Burmistrz Helu powiedział, że zamierza spotkać się z zarządami czterech wspólnot mieszkaniowych, aby przedstawić sytuację dotyczącą gruntów znajdujących się pomiędzy blokami, a które AMW ma w perspektywie sprzedaż oraz żeby powiedzieć, co może ich
w niedalekiej przyszłości czekać.

Burmistrz Helu powiedział także, że:

- My nie wyprzedajemy my chcemy przywrócić sprawiedliwość i wrócić do stanu poprzedniego, kiedy to wszyscy mieszkańcy tego miasta mogli skorzystać tak jak
w zdecydowanej większości miast, gmin w Polsce z możliwości wykupu swojego mieszkania komunalnego z bonifikatą 95%. To nie jest wyprzedaż. To czy WAM miało zasady takie, że mieszkania były sprzedawane za 95% a przynależny grunt do tego mieszkania za 100%
to była polityka WAM-u, to nie jest polityka Gminy. My chcemy tą sprawiedliwość przywrócić i tym ludziom umożliwić.

- radni Klubu Radnych LPDH zabrali możliwość wykupu mieszkań
z bonifikatą;

- mieszkańcy Helu czekali cztery lata na przywrócenie uchwały w sprawie bonifikaty;

- poprzednia rada powołała spółkę „Bursztynowy Hel”, której zadaniem było zaciągnięcie kredytu w komercyjnym banku na kwotę powyżej trzy miliony zł, aby rozpocząć budowę jednego z bloków;

- nigdy nie można było dowiedzieć się ile mieszkań będzie liczył blok;

- planowano wybudować mieszkania 120 m, 80 m, co przedstawione jest na planach budynku i nie miały to być mieszkania dla mieszkańców Helu;

- koszt budowy metra kwadratowego mieszkania 3100 zł przedstawiony w dokumentach jest kosztem nierealnym do zrealizowania w Helu;

- czynsz za mieszkanie 50 m wynoszący 1500 zł bez prądu i ogrzewania jest zbyt wysoki;

- przedstawiona została koncepcja i zaproszenie do dyskusji nad tematem powstania mieszkań komunalnych w Helu

- w przyszłym roku obiekt zakupiony przez miasto od AMW z przeznaczeniem na budowę mieszkań zostanie adaptowany do tych celów;

- w dalszej perspektywie można myśleć o likwidacji „leżącego górnika” i przeniesienia jego mieszkańców do „normalnych” mieszkań;

- tam, gdzie jest prywatny właściciel, teren jest zadbany;

- istnieją wspólnoty, gdzie jedno lub dwa mieszkanie komunalne pozostały, dlatego należy przywrócić możliwość wykupu ich z bonifikatą;

- pomysł „Bursztynowego Osiedla” to nie pomysł dla mieszkańców Helu.

Przewodniczący rady zapytał, czy to było źle, że z radną Janiak jeździł do instytucji właścicielskich i starał się, aby forma wykupu mieszkań przez mieszkańców była najłagodniejsza i najlepsza, co jest w tym złego, że chciał pomóc.

Przewodniczący rady zapytał radnych Klubu LPDH co zostało zaproponowane przez ostatnie cztery lata poza tym, że kontynuowany był program pozyskiwania mieszkań z WAM z tą różnicą, że wcześniej przydział mieszkań był jawny natomiast w ostatnim okresie taką informację uzyskał dopiero w momencie złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Radny Antkowski powiedział: może wówczas należało jednak namawiać ludzi na podział gruntów tzn. kupno gruntów przy podziale sześćdziesięciu czterech lokatorów budynku, w drugim budynku również tj. sto dwadzieścia osiem podzielić na ten grunt to dzisiaj nie byłoby problemu, że w miejscu boiska koszykówki będzie stał budynek między nimi.

Przewodniczący rady poprosił radnego Antkowskiego o sprostowanie tego, co powiedział oraz wyjaśnił, że jego działalność z radną Janiak dotyczyła „starego osiedla”, gdzie jest sześć rodzin w budynku a nie sto dwadzieścia.

Radny Antkowski powiedział, że wówczas radnym nie był, radny jest przedstawicielem wszystkich mieszkańców Helu i jeżeli źle został zrozumiany przez niego w/w artykuł prasowy to przeprasza za to.

Radny Antkowski powiedział także, że:

- alternatywą z ostatnich czterech lat była budowa „Bursztynowego Helu”;

- z przekazanych radnym informacji wynikało, że koszt budowy mieszkań będzie dużo poniżej kosztów budowy mieszkań w programie rządowym „Mieszkanie +”;

- jeżeli radni zostali wprowadzeni w błąd to chcieli, by uzyskać wgląd do pełnej dokumentacji w tym zakresie;

- przypomniał przewodniczącemu rady wypowiedź mówiącą, że nie jest przeciwko budowie mieszkań;

- nie wierzy, że w budynku po jednostce wojskowej można zrobić mieszkania godne helan;

- opłata czynszu za kawalerki przyznane z AMW jest również wysoka;

- w ciągu ostatnich czterech lat również starano się pozyskiwanie mieszkań jednak było to zablokowane;

- gościł w Helu premier Morawiecki, który dokonał oględzin portu wojennego,
nie wykluczone, że wróci wojsko do Helu, które remontuje swoje zasoby mieszkaniowe;

- nie słyszał o przekazaniu jakiegokolwiek mieszkania w ostatnim czasie.

Radna Janiak powiedziała, że:

- w ciągu ostatnich czterech lat zostało sprzedane przez gminę jedno mieszkanie;

- właściciele mieszkań dbają o mieszkania;

- budynki, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe i jest mieszkanie komunalne wyglądają źle;

- chciałaby, aby projekt uchwały został przywrócony.

Przewodniczący rady powiedział, że nie dziwi go, że zostało sprzedane jedno mieszkanie skoro o bonifikacie za jego zakup decydowała rada miasta a nie uchwała nadające ku temu prawo.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- premier Morawiecki był w Helu, ponieważ dla TV Polonia nagrywano film;

- w ostatnich czterech latach nie zrobiono nic, aby uzyskać informacje w sprawach mieszkań pozyskanych od AMW, a którym kończą się umowy najmu;

- mieszkańcy w/w mieszkań nie mają, żadnych informacji czy umowy zostaną im przedłużone;

- jeszcze w tym roku odbędzie się spotkanie z dyrekcją AMW w celu podpisania nowych umów lub tam, gdzie będzie to możliwe ich przedłużenie i  będzie to zrobione w imieniu mieszkańców;

- są mieszkańcy, którym umowy kończą się już w maju;

- najemca mieszkania w pierwszym wybudowanym bloku „Bursztynowego Helu” miałby spłacać kredyt, a po spłaceniu kredytu ten lokator nadal   byłby najemcą;

- brak dokumentu mówiącego, że po spłacie kredytu najemca staje się właścicielem mieszkania;

- będzie prowadzić działania w kierunku pozyskiwania mieszkań komunalnych dla mieszkańców Helu.

Radny Antkowski powiedział, że należy popracować nad przepisami i wypracować takie warunki, które umożliwiły, by przejęcie mieszkań po 25 latach a mieszkańcy, byłby to kredyt dla ludzi, których nie stać na kredyt z banku i w ten sposób spłacaliby raty w czynszu
a dopracowanie warunków i poprawa dokumentów należałaby do władz miasta.

Radny Łazur postawił wniosek, aby na kolejną sesję rady miasta zaprosić byłego burmistrza Helu w celu wysłuchania obu stron.

Przewodniczący rady zgłosił wniosek o zmianę terminu zaproszenia, gdyż kolejna sesja jest sesją budżetową i wprowadzić do porządku obrad sesji styczniowej.

Mecenas Rubaszewski powiedział, że przejęcie mieszkań od AMW jest rzeczą bardzo trudną do zrealizowania, teoretycznie taka możliwość istnieje jednak praktycznie nie spotkał się
z tym od chwili kiedy zaczął współpracę z AMW, 25 lat temu.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- WAM był zainteresowany i nie wykluczał sprzedaży swoich zasobów mieszkaniowych również osobom nieuprawnionym, lecz bez bonifikaty;

- mowa jest o uchwale w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność gminy
z udzieleniem bonifikaty i nie ma to nic wspólnego z „Bursztynowym Osiedlem”;

- dokumenty dotyczące „Bursztynowego Helu” są prawdziwe;

- okazuje się, iż radni Klubu LPDH nic nie wiedzą i nie czytali dokumentów dot. „Bursztynowego Helu” i potrzebne jest spotkanie z byłym burmistrzem;

- dziś chcemy przywrócić sprawiedliwość i poczucie godności dla tych osób, które nie mogły skorzystać, bo nie zdążyły z tych norm prawnych, które obowiązywały cztery lata temu;

- jeżeli ktokolwiek jest w stanie przekonać burmistrza, że pomysł na mieszkania
w „Bursztynowym Helu” jest dla przeciętnego mieszkańca Helu to z chęcią do tego pomysłu wróci;

- spółka, która do tego pomysł została powołana będzie rozwiązana;

- mamy nieruchomość, projekt, pozwolenie na budowę, które można przenieść na każdego innego wykonawcę, właściciela;

- z tą nieruchomością można zrobić wiele dobrego i może na niej powstać więcej mieszkań niż było to planowane w „Bursztynowym Osiedlu”;

- należy pomoc osobom oczekującym na mieszkania.

Radny Łazur powiedział, że:

- zapytał jedynie jaka jest alternatywa i czy będą budowane następne mieszkania komunalne;

- jeżeli chcemy dalej dyskutować muszą być osoby, które ten temat wniosły i stąd wniosek
o zaproszenie byłego burmistrza na sesję, który miał taką wizję;

- wszystkie osoby, które brały udział i są odpowiedzialne za tego typu inwestycje były
za omawianą inwestycją.

Wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad na sesję grudniową punktu dotyczącego „Bursztynowego Helu” został większością głosów odrzucony.

Wniosek dotyczący wprowadzenia do planu pracy rady w 2019 roku na sesji styczniowej
do porządku obrad punktu dotyczącego spółki „Bursztynowy Hel” został większością głosów przyjęty.

Przewodniczący rady poprosił radnego Łazura w związku z przyjętym wnioskiem
o przygotowanie tematyki dyskusji, aby obie ze stron mogły zostać poinformowane i mogły się do dyskusji przygotować.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”
w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/7/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel
oraz udzielenia bonifikaty (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

b) projekt uchwały nr 57/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza

Radny Antkowski powiedział, że Klub Radnych Lepsza Przyszłość dla Helu jest za przyjęciem w/w projektu uchwały.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/8/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

c) projekt uchwały nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.

Skarbnik miasta powiedziała, że w związku z prośbą dyrekcji ZSO w Helu o zmianę
w budżecie, zmiany te zostały dokonane i przedstawione radnym w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji wspólnych rady. Zmiany dotyczą:

- działu 801 Oświata i wychowanie, gdzie dokonana zostaje zmiana w rozdziale 80150 poprzez dołożenie środków w wysokości 62.413,00 zł do grupy wynagrodzenia;

- o w/w kwotę zostaje zmniejszony dział 801, rozdział 80150 w grupie wydatków bieżących

- rozdziału 80152 w grupie wynagrodzenia, gdzie zmniejszony zostaje o kwotę 16.513,00 zł,
a w grupie na rzecz osób fizycznych nastąpiło zmniejszenie o 3.000,00 zł.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/9/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

d) projekt uchwały nr 59/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/10/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

e) projekt uchwały nr 60/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/11/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

f) projekt uchwały nr 61/2018 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/12/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

g) projekt uchwały nr 62/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Przewodniczący rady odczytał poprawkę do projektu uchwały zgłoszoną przez mecenasa Rubaszewskiego w § 3.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” w głosowaniu imiennym podjęła uchwałę Nr II/13/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (wynik głosowania imiennego stanowi załącznik do protokółu).

9. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady przypomniał radnym o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych, poinformował o planowanej na 12 grudnia sesji budżetowej i spotkaniu opłatkowym, o przesłaniu w najbliższym czasie drogą mailową projektu planu pracy rady
w 2019 roku oraz poprosił o przygotowanie przez radnych planów pracy komisji rady.

Przewodniczący rady przekazał także radnym zaproszenie od uczniów ZSO w Helu oraz poinformował, że zbiórkę pieniędzy na zabawę choinkową organizowaną przez dział promocji prowadzi radna Budzisz.

10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- źle się stało, że od września nie odbywają się zajęcia sportowe dla seniorów, czynione są działania, aby te zajęcia były kontynuowane;

- kiedy będą podpisywane umowy na dzierżawę terenu pod obiekty sezonowe i miejsca handlu sezonowego wzięte będzie pod uwagę miejsce przy krzyżu poświęconym dla rybaków, gdyż jest wiele innych miejsc, gdzie może się ten handel odbywać;

- należy zrobić wszystko, aby dzieci w przedszkolu nie marzły.

Radny Pszeniczny, jako osoba obsługująca kotłownię w ZSO w Helu poinformował o awarii, która miała miejsce i stąd właśnie wynikła niska temperatura w pomieszczeniach przedszkola.

Dyrektor ZSO powiedziała, że zaplanowana była termomodernizacja budynku szkoły, do której nie doszło, więc mogą być sytuacje awaryjne, do budżetu przedstawione zostały palące potrzeby szkoły.

Burmistrz Helu powiedział, że:

- odbyły się dwa przetargi na termomodernizację szkoły i zostały unieważnione, jedyna oferta, która wpłynęła jest o 800 tyś. wyższa niż kwota zawarta w kosztorysie inwestorskim;

- zna problem kina i kasyna oraz wystąpi do obecnych właścicieli o zabezpieczenie budynków;

- w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z marszałkiem w sprawie komunikacji zastępczej poza sezonem po wcześniejszym zebraniu wraz z burmistrzem Jastarni danych
o ilości osób korzystających z niej;

- zajmie się tematem gruzów po byłej wartowni przy wjeździe do Helu i może już na sesji styczniowej będzie można przekazać informacje na ten temat;

- właściciel posesji wzdłuż drogi żwirowej ulicy Leśnej podał sprawę na policję i w chwili obecnej nic nie można z tą drogą robić;

- główna droga do ośrodka kormoran jest drogą miejską, natomiast ta prowadząca bezpośrednio do ośrodka to dukt leśny;

- jeżeli stwierdzone zostanie, że droga na ulicy plażowej jest za wąska i utrudniony jest tam wjazd na posesje zabrana zostanie znajdująca się tam strefa płatnego parkowania a utworzona zostanie strefa zamieszkania.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres
  04.10 - 25.11.2018 r.
 5. Projekt uchwały nr 56/2018.
 6. Uchwała nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz udzielenia bonifikaty
 7. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 8. Projekt uchwały nr 57/2018.
 9. Uchwała nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.
 10. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 11. Projekt uchwały nr 58/2018.
 12. Uchwała nr II/9/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok.
 13. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 14. Projekt uchwały nr 59/2018.
 15. Uchwała nr II/10/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 17. Projekt uchwały nr 60/2018.
 18. Uchwała nr II/11/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 19. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 20. Projekt uchwały nr 61/2018.
 21. Uchwała nr II/12/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 22. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.
 23. Projekt uchwały nr 62/2018.
 24. Uchwała nr II/13/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 25. Wyniki głosowania imiennego w/w uchwały.

Na IV sesji Rady Miasta Helu 30 stycznia 2019 roku protokół z II sesji został zatwierdzony głosami:

 

„za”

-

 

„przeciw”

-

 

„wstrzymującymi się”

-

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala nr II 11 18.pdf (PDF, 58KB) 2019-02-07 10:03:52 25 razy
2 uchwala nr II 12 18.pdf (PDF, 36KB) 2019-02-07 10:03:52 27 razy
3 uchwala nr II 13 18.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 10:03:52 25 razy
4 projekt nr 61 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 10:03:18 25 razy
5 projekt nr 62 2018.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 10:03:18 24 razy
6 uchwala nr II 7 18.pdf (PDF, 18KB) 2019-02-07 10:03:18 33 razy
7 uchwala nr II 8 18.pdf (PDF, 20KB) 2019-02-07 10:03:18 24 razy
8 uchwala nr II 9 18.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 10:03:18 24 razy
9 uchwala nr II 10 18.pdf (PDF, 2.MB) 2019-02-07 10:03:18 31 razy
10 sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwal.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 10:02:09 28 razy
11 projekt nr 56 2018.pdf (PDF, 68KB) 2019-02-07 10:02:09 25 razy
12 projekt nr 57 2018.pdf (PDF, 37KB) 2019-02-07 10:02:09 25 razy
13 projekt nr 58 2018.pdf (PDF, 1.MB) 2019-02-07 10:02:09 30 razy
14 projekt nr 59 2018.pdf (PDF, 2.MB) 2019-02-07 10:02:09 36 razy
15 projekt nr 60 2018.pdf (PDF, 79KB) 2019-02-07 10:02:09 27 razy
16 zawiadomienie o sesji.pdf (PDF, 43KB) 2019-02-07 10:01:20 25 razy
17 protokol nr II18.pdf (PDF, 3.MB) 2019-02-07 10:01:20 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirela Figurska 07-02-2019 10:01:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirela Figurska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 08-02-2019 08:08:29