Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe  o powierzchni 10 m² każde, (wg numeracji w formie załącznika graficznego )

 1. 1 stoisko przy ulicy Morskiej - części działki ozn. geod. nr 567/2

KW GW2W/00032627/8

 • stoisko nr 2  - cena wywoławcza netto 10.000 zł
 1. 7 stoisk na terenie portu rybackiego – część działki ozn. geod. nr 853

KW GD2W/00007212/2

 • stoisko nr 15  - cena wywoławcza netto   10.000 zł
 • stoisko nr 16  - cena wywoławcza netto   10.000 zł
 • stoisko nr 17     - cena wywoławcza netto   10.000 zł
 • stoisko nr 18   - cena wywoławcza netto   10.000 zł
 • stoisko nr 24  - cena wywoławcza netto     5.200 zł
 • stoisko nr 25  - cena wywoławcza netto     5.200 zł
 • stoisko nr 26  - cena wywoławcza netto     5.200 zł
 1. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
 2. okres dzierżawy – od 01.07.2019 roku do 31.08.2019 roku
 3. cel dzierżawy - działalność handlowa
 4. wadium płatne w wysokości 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)  na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA nr 08124054001111000049157062, w terminie do dnia   22 lutego 2019 roku. W przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedno stoisko handlowe, wadium należy  wnieść dla każdego z nich.
 5. czynsz płatny w dwóch ratach : pierwsza w terminie do dnia 30 maja 2019 roku, druga w terminie do 30 lipca 2019 roku (na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium)   
 6.  przetarg odbędzie się w dnia 26 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ul. Wiejskiej 50 ( sala konferencyjna nr 2 ).

Do dnia 25 lutego 2019 roku ( pokój nr 209) należy złożyć potwierdzenie wpłaty wadium w  podanej powyżej wysokości oraz wskazanym terminie.

Dzierżawcy zobowiązani będą do:

 1. prowadzenia działalności w jednolitych obiektach handlowych, koloru białego, których architekturę uzgodnią z wydzierżawiającym,  po dokonaniu stosownego zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego zgodnie  z przepisami prawa budowlanego,
 2. dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie wokół niego a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. złożenia w pokoju 104, przed podpisaniem umowy dzierżawy, deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. nie poddzierżawiania terenu.

Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

Dodatkowe informacje dotyczące dzierżawy w/w gruntów  można uzyskać  w pokoju nr 209 Urzędu Miasta Helu lub pod nr telefonu 58 6777251.

 

Hel, dnia 08.02.2019 r.

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e19020813180.pdf (PDF, 42KB) 2019-02-08 14:39:25 16 razy
2 SKM_C224e19020813200.pdf (PDF, 74KB) 2019-02-08 14:39:25 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 08-02-2019 14:39:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 08-02-2019 14:39:25