2010 ROK - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU z dnia 31 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. 2010-12-03 07:51:25
INFORMACJA W ZAKRESIE UMIESZCZANIA PLAKATÓW WYBORCZYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH z dnia 21 października 2010 roku 2010-10-25 12:48:47
O B W I E S Z C Z E N I E burmistrza Helu z dnia 1 października 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Helu. 2010-10-04 12:08:58
INFORMACJA BURMISTRZA HELU z dnia 24 września 2010 roku sprawie określenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2010-09-25 15:44:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-09-25 15:41:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie określenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na urząd Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 2010-09-25 15:40:16
Obwieszczenie z dnia 21.01.2010r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na działkach nr 652, 655, 656, 146/35, 147/18, 337/8, 336, 335/3, 311/3, 307/3, 310/4, 146/30, 145/8, 145/6, 145/7, 145/11 i 651, położonych w Helu przy ul. Adm. Steyera 2010-01-22 10:14:07