Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Miasta Helu z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Helu

UCHWAŁA W SPRAWIE
KONKURSU PN.: "ULICE NOWEGO OSIEDLA"
mapkanowegoosiedla


Dnia 6 września 2012 roku na sesji Rady Miasta Helu podjęto uchwałę nr  XXI/118/12 (http://bip.hel.eu/dokumenty/5195) dotyczącą nadania nazw ulic na nowym osiedlu w konkursie pn.: "Ulice nowego osiedla" - 2012 rok - Konkurs pt. "Ulice nowego osiedla" - http://bip.hel.eu/dokumenty/5170


Autorami wygranych nazwy ulic są:

  • Pani Ewa Czopek - autorka nazw ulic: "Wydmowa" i "Bursztynowa"

          oraz

  • Pani Ewa Wójcik - autorka nazwy ulicy: "Sztormowa".

 

Uchwała Nr XXI/118/12
Rady Miasta Helu

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Helu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r.:, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r.:, Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.: poz. 567), oraz art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm.: z 2007 r., Nr 192, poz. 1381; z 2007 r., Nr 23, poz. 136; z 2008 r., Nr 218, poz. 1391; z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; z 2008 r., Nr 54, poz. 326; z 2009 r., Nr 168, poz. 1323; z 2009 r., Nr 19, poz. 100; z 2009 r., Nr 19, poz. 101; z 2009 r., Nr 86, poz. 720; z 2010 r., Nr 106, poz. 675; z 2010 r., Nr 152, poz. 1018; z 2010 r., Nr 225, poz. 1466; z 2011 r., Nr 159, poz. 945; z 2011 r., Nr 5, poz. 13; z 2012 r., poz. 472), 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ulicy, położonej w Helu, stanowiącej drogę wewnętrzną, znajdującej się na części działki numer 643, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę "Wydmowa". 

2. Ulicy, położonej w Helu, stanowiącej drogę wewnętrzną, znajdującej się na części działki numer 644, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę "Bursztynowa". 

3. Ulicy, położonej w Helu, stanowiącej drogę wewnętrzną, znajdującej się na części działki numer 643 i 644, oraz na działkach 37/10 i 646/18, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę "Sztormowa". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 21-02-2013 10:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 06-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 21-02-2013 10:56:43