Rejestr instytucji kultury

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Miasto Hel.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Hel prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, tel. 58 6777261, godziny urzędowe: 7:30-15:30. 

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:


„1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).  

V. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Hel w Bank Pekao SA oddział w Helu nr konta bankowego 71 1240 5400 1111 0000 4919 0072

 

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2

84-150 Hel

 

tel./fax: 58 6750967

http://mbp-hel.org.pl

e-mail:

biblioteka@mbp-hel.org.pl

Dyrektor Biblioteki: g.rotta@mbp-hel.org.pl

Główna księgowa: a.karczewska@mbp-hel.org.pl

Starszy bibliotekarz: m.ostaszewska@mbp-hel.org.pl

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO HEL

REJESTR DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO HEL

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

21.05.2012

MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

W HELU

MBP w Helu

Hel, ul. Stefana Żeromskiego 16

Gmina Hel

---

Uchwała

Nr XL/281/2002

Rady Miasta Helu

z dnia 20.03.2002 r.

Uchwała

Nr XL/281/2020

Rady Miasta Helu

z dnia 20.03.2002 r.

 

21.05.2012

bez zmian

bez zmian

Hel,

ul. Komandorska 2

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

 

21.05.2012

bez zmian

bez zmian

bez zmian

Miasto Hel

bez zmian

bez zmian

Zmiana Statutu / TEKST JEDNOLITY

Uchwała

Nr XXVIII/187/08 Rady Miasta Helu

z dnia 18.12.2008 r.

 

31.01.2013

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

Zmiana Statutu / TEKST JEDNOLITY

Uchwała

Nr XXVI/177/13

Rady Miasta Helu

z dnia 31.01.2013 r.

Załączniki do pobrania

1 04_06_2013_19_51_37_2013.06.04 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (PDF, 25KB) 2013-06-04 19:51:37 733 razy
2 04_06_2013_19_44_41_2013.06.04 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (PDF, 25KB) 2013-06-04 19:44:41 0 razy
3 wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury.doc (DOC, 25KB) 2013-06-04 18:42:55 609 razy
4 rejestr - opis na stronę.pdf (PDF, 27KB) 2013-06-04 18:38:50 746 razy
5 04_06_2013_17_54_37_2013.06.04 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (PDF, 25KB) 2013-06-04 17:54:37 6 razy
6 2013.06.04 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY.pdf (PDF, 24KB) 2013-06-04 17:46:00 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 04-06-2013 17:15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 04-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-06-2013 20:14:10