PLGR - Biuro, Zarząd, Komitet ds. LSROR, Komisja Rewizyjna