Warsztaty z pisania wniosku o dofinansowanie i biznes planu organizowane przez Stowarzyszenie PLGR