Norbert Klaas - pośmiernie - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano w 2012 roku

 

 

 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany panu Norbertowi Klaas - pośmiertnie
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.

W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.

Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

NORBERT KLAAS - pośmiertnie

Urodzony 15. 11. 1941 r. w Essen – Ketwig (zagłębie Ruhry).
Narodowość i obywatelstwo – niemieckie.
Zmarł 18. 06. 2011 r. – pochowany na cmentarzu miejskim w Hermeskeil.
W czasie działań w ramach partnerstwa, a tym samym na rzecz rozwoju Helu, był emerytem wojskowym (były oficer armii niemieckiej).

Od początku aktywnie działał w powołanym Kole Partnerstwa z Helem: wiceprzewodniczący
w latach 2001 – 2004, przewodniczący w latach 2004 – 2008, członek Zarządu Koła aż do swojej śmierci.
Dalekowzroczne przewidywania i jego osobista wizja rozwoju partnerstwa miast, którą przekazywał wszystkim działaczom, doprowadziła do utworzenia Związku Przyjaźni Polsko – Niemieckiej.
Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Związku Przyjaźni Polsko – Niemieckiej
w Hermeskeil (od 2008 roku aż do śmierci), który w ramach podpisanego kontraktu
z miastem przejął zadania partnerstwa miast.
W latach 2009 – 2011 członek miejskiego Komitetu „Partnerstwo z miastem Hel”, do czasu przejęcia kierownictwa przez burmistrza Udo Mosera.
Od 2004 r aż do śmierci aktywny i charyzmatyczny członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Hel charakteryzujący się dążeniem do kultywowania tradycji regionalnych.
Jego zainteresowania i uzdolnienia artystyczne zaowocowały zaprojektowaniem i wykonaniem wielu obiektów istniejących zarówno w Helu jak i Hermeskeil (np. tablica na Urzędzie Miasta, tablica w ZSO Hel, pomnik partnerstwa w Hermeskeil i inne).
Był osobą otwartą na problemy innych ludzi, wspaniałym organizatorem i niedoścignionym mówcą.

Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.


 

Załączniki do pobrania

1 uchwala.pdf (PDF, 26KB) 2013-10-07 14:58:46 457 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 07-10-2013 14:58:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 07-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 07-10-2013 14:58:46