Ilona Bettina Ingeborg König - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano w 2012 roku

 

 

 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany pani Ilonie Bettinie Ingeborg König
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.


W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

ILONA BETTINA INGEBORG KŐNIG
z domu Bartolewski.
Urodzona 22.09.1948 r. w Berlinie.
Narodowość i obywatelstwo – niemieckie.
Zamieszkała D-27476 Cuxhaven, Strandstrasse 29

Burmistrz Miasta Hermeskeil w latach 1994 – 2009. W tym czasie (2001 – 2009) intensywnie i z wielkim zaangażowaniem oraz z prawdziwym zainteresowaniem popierała wszelkie działania prowadzące do podpisania porozumienia o partnerstwie a następnie do jego systematycznego rozwoju.
Z jej inicjatywy odbyła się pierwsza wizyta burmistrza Helu w Hermeskeil, w wyniku której Rada Miasta postanowiła o rozpoczęciu współpracy z naszym nadmorskim miastem.Uznaje zaangażowanie grupy działaczy i przekazuje wszystkie czynności związane z organizacją i przygotowaniem przedsięwzięć partnerskich Zarządowi Koła Partnerskiego Hel-Hermeskeil, aż do końca 2009 r.Wspiera aktywistów i udziela finansowego zabezpieczenia z budżetu miasta. Przewodniczyła partnerstwu miast zawsze z wielkim zaangażowaniem.Popierała nowe pomysły, była otwarta na problemy i dyskusje.
Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.


 

Załączniki do pobrania

1 uchwala.pdf (PDF, 26KB) 2013-10-07 15:00:48 435 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:00:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 07-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:00:48