Karl-Heinz Dahlke - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano w 2012 roku

 

 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany panu Karl-Heinz Dahlke
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.

W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.

Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:


Karl – Heinz Dahlke

Urodzony 01.07.1937 r. w miejscowości Kűstrin (Kostrzyń).
Narodowość i obywatelstwo – niemieckie.
Zamieszkały D-54411 Hermeskeil, Grimostrasse 4
Z wykształcenia pedagog; był nauczycielem a następnie dyrektorem szkoły. Obecnie na emeryturze.
W latach 1986 – 1994 pełnił funkcję burmistrza miasta Hermeskeil.

Uczestniczył, wspólnie z ówczesnymi radnymi miasta Hermeskeil, Norbertem Klassem oraz Karlem Heege w pierwszych rozmowach, w marcu 2001 r., na temat możliwości współpracy partnerskiej.
Inicjator powstania Koła Partnerskiego Hermeskeil i członek Zarządu tego Koła w latach 2001 – 2011.
Pod jego kierownictwem odbyło się w 2003 r. pierwsze spotkania w ramach wymiany młodzieży, w którym brało udział 26 uczniów i 3 nauczycielki.
Inicjator i współzałożyciel Związku Przyjaźni Polsko – Niemieckiej w 2008 r.
Członek miejskiego Komitetu „Partnerstwo z miastem Hel” w latach 2009 – 2011.
Członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Hel od 2004 r.
Opracowuje i przygotowuje tematykę wszystkich dotychczasowych spotkań partnerskich
w Hermeskeil, opracowuje wnioski i końcowe sprawozdania z realizacji tych projektów do Unii Europejskiej.
Aktywny działacz w zakresie wspierania młodzieży, współpracy z zachowaniem różnorodności kulturowej i porozumienia narodów w ramach wspólnej Europy.
Bardzo ciepły i otwarty człowiek o szerokim zakresie zainteresowań.

Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.

 

Załączniki do pobrania

1 uchwala.pdf (PDF, 26KB) 2013-10-07 15:03:21 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:03:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 07-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:03:21