Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Postanowienie Sądu Gdańsk - Północ w Gdańsku z 04.09.2014 r. o wykreśleniu Poradnia Psychologiczna w Helu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego 2016-09-06 22:24:10
Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 13.06.2014 r. w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy pn. Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-06-22 12:33:06
Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Miasta Helu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 2014-01-15 14:23:30
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego stwierdzające nieważność uchwały nr XXXIII/207/13 rady Miasta Helu w sprawie likwidacji Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2014-01-15 14:21:56
Uchwała nr XXXIII/207/13 Rady Miasta Helu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie likwidacji Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2013-11-08 15:21:37
2013.09.18 Projekt uchwały nr 47/2013 w sprawie likwidacji Poradni Psychologicznej w Helu SPZOZ 2013-10-27 09:17:09
Zarządzenie burmistrza Helu nr 4 0050 2012 z dn. 29.03.2012 w sprawie odwołania kierownika Poradni Psychologicznej SPZOZ 2013-11-18 12:10:48
Uchwała nr XI/44/11 Rady Miasta Helu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Hel i Ministerstwem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 2013-11-13 16:15:38
Uchwała nr VII/28/11 Rady Miasta Helu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania rady społecznej przy Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 2013-11-17 08:41:36
Zarządzenie burmistrza Helu nr 8 0050 2011 z dn. 30.05.2011 w sprawie powołanie kierownika Poradni Psychologicznej SPZOZ 2013-11-18 12:08:43
Uchwała nr VI/27/11 Rady Miasta Helu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Poradni Psychologicznej w Helu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 2013-11-12 12:43:26
Uchwała nr VI/26/11 Rady Miasta Helu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu. 2013-11-12 12:40:36
Uchwała nr V/17/11 Rady Miasta Helu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Helu. 2013-11-12 12:26:52