INFORMACJA o realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w I półroczu 2014 roku