Podstawowe akt prawne

1. Podstawy prawne powstania Straży Miejskiej w Helu

2. Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Helu


3. Wybrane akty prawne regulujące działanie straży gminnych (miejskich).

 • Dz. U. 97. 123. 779 - USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.o strażach gminnych
 • Dz. U. 04. 205. 2105 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 września 2004 r.w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań
 • Dz. U. 04. 14. 127 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 04. 247. 2473 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2004 r.w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
 • Dz. U. 98. 112. 713 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 04. 187. 1943 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży
 • Dz. U. 04. 215. 2185 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)
 • Dz. U. 04. 194. 1999 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
 • Dz. U. 04. 18. 169 - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego

4. Inne wybrane akty prawne określające kompetencje straży gminnych lub będące pomocne w realizacji zadań

 • Dz. U. nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 • Dz. U. nr 63 poz. 634 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 • Dz. U. nr 71 poz. 733 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
 • Dz. U. nr 87 poz. 960 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • Dz. U. nr 99 poz. 1079 - Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
 • Dz. U. nr 10 poz. 55 - Ustawa z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Dz. U. nr 132 poz. 622 - Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości w gminach
 • Dz. U. nr 106 poz. 680 - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Dz. U. nr 111 poz. 724 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Dz. U. nr 114 poz. 739 - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
 • Dz. U. nr 75 poz. 468 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani
 • Dz. U. nr 98 poz. 602 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Dz. U. nr 101 poz. 1178 - Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo o działalności gospodarczej
 • Dz. U. nr 02 poz. 1231 - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Inne wybrane akty prawa miejscowego stanowione przez gminę pomocne w realizacji zadań
Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 11-03-2009 10:00:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Osiewała 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Osiewała 11-03-2009 11:27:20