OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VII KADENCJI - DR KLEMENSA ADAMA KOHNKE