Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2016-12-30 10:50:06
Zapytanie ofertowe. 2016-12-29 13:43:34
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie o stwierdzeniu nabycia spadku. 2016-12-29 12:46:35
Obwieszczenie o licytacji ruchomości. 2016-12-19 14:27:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miasta Helu. 2016-12-12 10:27:26
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel, oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu, a także zasad ich stosowania. 2016-12-08 12:04:28
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2016-12-05 14:59:40
Informacja o terminie dyżuru Klubu Radnych Morskiem Przymierze Hel 2020. 2016-12-01 14:29:04
Ogłoszenie Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku II Wydział Cywilny Rodzinny. 2016-11-28 12:20:23
Ogłoszenie 2016-11-22 11:24:37
Obwieszczenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: Hel, ul. Lesna 6a/2 2016-11-22 11:24:13
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej 2016-11-22 08:31:04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2016-11-21 15:29:33
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2016-11-16 10:12:08
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji cely publicznego. 2016-11-15 14:40:54
Postanowienie - wypis Sądu Rejonowego w Wejherowie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. 2016-11-10 15:19:51
Ogłoszenie AMW Oddziału Regionalnego w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nierychomości położonych w Helu. 2016-11-10 15:18:08
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2016-11-10 10:56:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla "Posadowienia hangaru (garażu) na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, na działkach ewidencyjnych nr 6/4i 6/11 w obrębie 0001 Hel, na terenie zamkniętym. 2016-11-03 11:43:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu 2016-10-20 13:46:43
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 20.10.2016 r. 2016-10-20 13:15:26
Informacja o wyniku przetargu ustnego, nieograniczonego ogłoszonego na dzień 17.10.2016 r. 2016-10-18 08:11:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-10-13 14:41:07
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puckiego o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puckiego. 2016-10-12 10:36:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:"Posadowienia hangaru (garażu) na terenie Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, na działkach ewidencyjnych nr 6/4 i 6/11 w obrębie 0001 Hel, na terenie zamkniętym". 2016-10-12 10:18:31
Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu. 2016-10-05 12:22:15
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" 2016-09-27 09:39:58
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. 2016-09-23 14:29:33
Zawiadomienie o terminie XXII sesj Rady Miasta Helu. 2016-09-21 14:06:32
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na "Budowie garażu wielopoziomowego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 577/2 położonej w Helu przy ul. Kuracyjnej". 2016-09-16 10:20:58
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni dot. nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, położonych w m. Hel. 2016-09-15 11:47:13
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń oddziału rehabilitacji na potrzeby izby przyjęć, istniejącej izby przyjęć na pomieszczenia socjalne oraz budowa podjazdu dla karetek z placem manewrowym na działce nr 48/13 obręb Hel, na terenie zamkniętym." 2016-09-15 11:41:35
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na zmianie uzbrojenia podziemnego dzialek w m. Helu. 2016-09-15 11:34:24
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu". 2016-09-15 11:29:12
Zawiadomienie o dyżurze radnych Klubu Morskie Przymierze Hel 2020. 2016-09-15 11:25:10
Zawiadomienie o dyżurze Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2016-09-06 15:10:21
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2016-09-06 15:07:57
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Helu Dyrektora AMW w Gdyni. 2016-09-02 14:33:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III". 2016-08-03 11:20:23
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. 2016-08-01 12:13:42
Ogłoszenie Burmistrza Helu o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. 2016-07-12 14:01:24
Ogłoszenie Burmistrza Helu o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. 2016-07-12 13:59:33
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji: Społecznej i Rewizyjnej. 2016-06-20 12:35:32
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2016-06-20 12:33:10
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. 2016-06-20 12:30:12
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2016-06-16 09:33:41
Zawiadomienie o terminie XXI sesji Rady Miasta Helu. 2016-06-16 09:21:12
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 15 czerwca 2016 roku. 2016-06-15 11:29:07
Zarządzenie Przewodniczącego Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie ustanowienia kuratora sądowego. 2016-06-10 11:11:51
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-05-18 13:50:34
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Społecznej. 2016-05-18 11:30:23
Zawiadomienie o terminie XX sesji Rady Miasta Helu. 2016-05-17 14:05:07
Zawiadomienie o dyżurze radnych Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". 2016-05-16 08:27:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. - dokument stracił ważność 2016-05-12 15:18:12
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2016-05-11 11:48:27
Ogłoszenie burmistrza Helu o drugim przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowych w mieście Helu. 2016-05-10 12:19:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2016-05-09 11:05:38
Zawiadomienie o dyżurze radnych Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2016-05-09 11:00:45
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny. 2016-05-06 10:19:08
Informacja dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących lokale garażowe, wybudowane ze środkow własnych najemców położonych w Pruszczu Gdańskim i Helu. 2016-04-22 13:45:22
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2016-04-21 11:37:41
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2016-04-21 11:30:45
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2016-04-21 11:26:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu. 2016-04-21 11:21:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Słupcy w sprawie ustanowienia kuratora. 2016-04-21 10:58:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2016-04-18 15:02:08
Ogłoszenie burmistrza Helu o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. 2016-04-15 09:07:25
Komunikat ARiMR w sprawie składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 r. 2016-04-14 14:03:48
Ogłoszenie Nadleśnictwa Wejherowo o przetargu na dzierżawę gruntów leśnych na cel prowadzenia działalności związanej z obsługa ruchu turystycznego w sezonie maj-czerwiec 2016-04-13 10:07:45
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. 2016-04-08 15:21:43
Ogłoszenia o zamowieniu "Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi stref płatnego parkowania na terenie miasta Helu" 2016-04-07 13:59:21
Zawiadomienie o terminie dyżuru radnych Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2016-04-07 13:52:40
Zawiadomienie o terminie posiedzemia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2016-04-07 13:50:41
Zawiadomienie o terminie posiedzemia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 2016-04-07 13:32:02
Zawiadomienie o terminie XVIII sesji Rady Miasta Helu. 2016-04-06 15:10:41
Ogłoszenie OR Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni o przetargu pisemnym publicznym na sprzedaż sprzętu. 2016-03-31 10:42:46
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2016-03-25 09:35:57
Zawiadomienie o terminie XVII sesji Rady Miasta Helu. 2016-03-23 14:27:04
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2016-03-23 14:23:03
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2016-03-23 14:21:42
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2016-03-18 11:39:27
Wykaz nieruchomości położonej w m. Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2016-03-18 11:37:43
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik ds. funduszy unijnych w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Helu. 2016-03-15 14:10:16
Ogłoszenie dyrektora regionalnego AMW w Gdyni o przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Juracie. 2016-03-15 13:17:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko strażnik miejski (aplikant) w Straży Miejskiej w Helu będącej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Helu. 2016-03-11 14:37:34
Ogłoszenie burmistrza Helu dot. projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. 2016-03-09 10:03:21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Strażnik Miejski (aplikant) w Straży Miejskiej w Helu 2016-03-04 14:38:50
Ogłoszenie Nadleśnictwa Wejherowo o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów. 2016-03-04 09:08:53
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowaniew sprawie ustalenia lokalizacji inwestacji celu publicznegoo. 2016-03-04 09:05:04
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2016-03-03 13:50:19
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 2016-03-02 14:41:59
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej. 2016-03-02 14:40:49
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2016-02-26 08:39:00
Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. FUNDUSZY UNIJNYCH w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Helu. 2016-02-25 08:52:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant) 2 etaty 2016-02-25 08:53:15
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-01-13 13:18:40
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 2016-01-13 13:34:56
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-01-14 09:52:19
Obwieszczenie burmistrza Helu o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2016-01-14 10:00:54
Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości w Helu. 2016-01-15 09:56:14
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2016-01-19 10:56:37
Zawiadomienie o terminie XV sesji Rady Miasta Helu. 2016-01-20 08:28:51
Zarządzenie sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie. 2016-01-20 10:49:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2016-01-20 13:38:06
Wykaz nieruchomości w Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2016-01-21 13:39:47
Wykaz nieruchomości w Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2016-01-21 13:40:25
Wykaz nieruchomości w Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2016-01-21 13:40:58
Informacja burmistrza Helu o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25 stycznia 2016 roku. 2016-01-26 12:59:32
Obwieszczenie burmistrza Helu. 2016-01-29 11:00:58
Zawiadomienie o terminie dyżuru Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2016-01-29 14:10:07
Informacja dot. przyjmowania podań w sprawie dzierżawy gruntów pod sezonowe punkty handlowe. 2016-02-04 09:11:52
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2016-02-05 11:58:03
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2016-02-05 11:59:10
Informacja o dyżurze radnych Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". 2016-02-11 11:59:29
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości w Helu. 2016-02-11 12:01:09
Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości polożonej w Helu. 2016-02-11 12:49:11
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę terenu położonego w Helu przy ul.Adm.Steyera 2016-02-17 13:12:42
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Helu 2016-02-17 13:15:52
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości w Helu. 2016-02-19 14:53:11