Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wynikach wyboru na stanowisko pracownik ds. administracyjno-gospodarczych referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu 2017-12-14 15:04:28
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-12-13 15:15:05
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2017-12-13 14:01:05
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2017-12-13 13:55:32
Informacja dot. czasu pracy Urzędu Miasta Helu. 2017-12-13 13:51:29
Zapytanie ofertowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Helu. 2017-12-08 14:01:13
Zapytanie ofertowe MOPS w Helu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2017-12-08 13:58:32
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-12-08 12:21:43
Obwieszczenie burmistrza Helu w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2018". 2017-12-07 15:10:17
Uzupełnienie do listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko: pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miasta Helu. 2017-12-07 09:49:03
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko: pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Urzędzie Miasta Helu. 2017-12-06 15:02:41
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2017-12-05 12:40:55
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-11-22 13:52:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. 2017-11-21 10:07:34
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2017-11-16 10:24:40
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. 2017-11-15 11:05:30
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko urzędnicze -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. 2017-11-10 11:24:18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu". 2017-10-31 14:06:23
Informacja o wyniku przetargu ustnego, ogłoszonego na 27.10.2017 r. 2017-10-27 10:32:23
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęć głębinowych na terenie kompleksu wojskowego Hel-Bór. 2017-10-24 12:11:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. 2017-10-20 14:30:47
Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu". 2017-10-20 14:26:59
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miasta Helu. 2017-10-18 14:28:16
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2017-10-16 14:48:10
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-10-16 10:09:50
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Helu. 2017-10-09 10:47:18
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na 29 września 2017 r. 2017-09-29 14:15:20
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w mieście Helu. 2017-09-29 14:11:07
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy. 2017-09-29 14:09:20
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-09-21 10:58:44
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miasta Helu. 2017-09-21 09:24:19
Informacja o wyniku przetargu ustnegona sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Helu ogłoszonego na 15 września 2017 r. 2017-09-15 13:19:25
Informacja o dyżurze Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". 2017-09-12 14:17:17
Informacja o unieważnieniu przetargu "Odbiór o zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu". 2017-09-04 14:40:06
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2017-08-22 14:03:02
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2017-08-22 09:54:21
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu". 2017-08-21 15:03:50
Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. 2017-08-18 14:23:23
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2017-08-16 12:07:41
Obwieszczenie Burmistrza Helu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 2017-08-16 10:21:04
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-07-26 13:29:17
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-07-26 13:28:24
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-07-26 13:27:31
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2017-07-26 13:21:42
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-07-21 10:19:13
Informacja AMW o. Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiącej lokal garażowy, położony w Helu, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-07-18 09:58:23
Ogłoszenie AMW o. Gdynia o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Helu. 2017-07-11 11:15:13
Ogłoszenie AMW o. Gdynia o ustnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Helu 2017-07-11 11:14:04
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2017-07-11 10:59:41
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach buetu obywatelskiego w roku 2017. 2017-07-10 12:45:25
Zarządzanie nr 7/120/2017 Burmistrza Helu z dnia 28 czerwca 2017 roku 2017-06-28 14:22:47
Ogłoszenie o przetargu 2017-06-28 13:54:46
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2017-06-28 13:45:39
Informacja o wynikach naboru na stanowisko strażnik miejski w Straży Miejskiej w Helu. 2017-06-26 14:11:00
Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miasta Helu. 2017-06-22 13:25:59
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - strażnik miejski w Straży Miejskiej w Helu 2017-06-21 15:21:30
Obwieszczenie Komornika Sądowego o terminie opisu i oszacowania nieruchomości w Helu. 2017-06-19 14:04:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-06-13 10:04:14
Zawiadomienie o dyżurze Klubu Radnych Lepsza Przyszłość Dla Helu. 2017-06-13 10:02:33
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSO w Helu. 2017-06-12 11:52:45
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 12 czerwca 2017 r. 2017-06-12 11:47:37
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2017-06-07 10:38:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski w Straży Miejskiej w Helu - 2 etaty, umowa na czas określony lipiec, sierpień 2017 r. 2017-06-06 12:32:03
Zawiadomienie o o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-06-02 13:38:27
Informacja o dyżurze Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020" 2017-06-02 08:30:36
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Helu. 2017-06-01 13:28:55
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 31 mja 2017 r. 2017-06-01 11:38:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji współnych Rady Miasta Helu. 2017-05-30 13:55:17
Wykaz nieruchomości położonej w Helu przeznaczonej do dzierżawy.. 2017-05-29 13:01:44
Zarządzenie Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie powództwa KGPNa Sp. z o.o o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych. 2017-05-29 08:49:40
Obwieszcenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości w Helu. 2017-05-29 08:43:41
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2017-05-23 14:38:56
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-05-23 12:13:19
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miasta Helu. 2017-05-19 14:42:34
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Miasta Helu. 2017-05-17 14:51:01
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2017-05-17 14:49:56
Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. 2017-05-17 14:42:39
Informacja Burmistrza Helu o wynikach weryfikacji propozycji zadań do realizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Wykaz zadań odrzuconych w ramach budżetu obywatelskiego. 2017-05-16 11:03:51
Informacja Burmistrza Helu o wynikach weryfikacji propozycji zadań do realizowania w ramach budżetu obywatelskiego. 2017-05-16 10:49:53
Wykaz dotyczący nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia, położonej w: Hel, ul. steyera - dz. nr 753 2017-05-15 13:44:01
Ogłoszenie burmistrza Helu o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. 2017-05-05 12:04:11
Obwieszczenie Burmistrza Helu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie garażu wielopoziomowego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 577/2 położonej w Helu przy ul. Kuracyjnej. 2017-05-05 11:40:06
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-04-28 14:19:13
Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, ogłoszonego na 27.04.2017 r. 2017-04-27 14:14:55
Ogłoszenie dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Helu. 2017-04-21 10:17:16
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-04-21 09:13:29
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na dzierżawę terenu położonego w Helu. 2017-04-19 13:56:31
Ogłoszenie dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2017-04-19 11:21:43
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 19 kwietnia 2017 r. 2017-04-19 10:35:42
Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miasta Helu. 2017-04-19 09:29:23
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-04-12 13:06:00
Ogłoszenie Nadleśnictwa Wejherowo o przetargu nieograniczonym pisemnym na dzierżawę gruntów leśnych. 2017-04-05 14:17:52
Ogłoszenie burmistrza Helu o przetargu ustnym na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ul. Adm. Steyera. 2017-04-05 09:57:56
Informacja Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących lokale garażowe. 2017-04-04 13:43:58
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie morskiej farmy wiatrowej Polenergia Bałtyk II". 2017-04-04 13:41:26
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na 31 marca 2017 r. 2017-04-03 13:07:11
Wykaz nieruchomości położonych w m. Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2017-03-30 10:42:28
Informacja o dyżurze radnych Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". 2017-03-24 09:34:19
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-03-23 13:41:49
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miasta Helu. 2017-03-23 11:09:08
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2017-03-17 08:39:12
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. 2017-03-17 08:38:20
Ogłoszenie Burmistrza Helu w sprawie uchwały Rady Miasta Helu dot. określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. 2017-03-15 14:00:51
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. 2017-03-10 10:48:53
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na 7 marca 2017 r. 2017-03-07 13:25:42
Informacja o odwołaniu przetargu. 2017-03-06 11:09:34
Ogłoszenie dyrektora AMW w Gdyni dot. nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w Helu przeznaczony do zbycia. 2017-03-03 11:54:41
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2017-03-01 13:40:39
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży. 2017-03-01 13:35:55
Zarządzenie Sądu Rejonowego w Wejherowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 2017-02-22 09:50:15
Ogłoszenie dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2017-02-21 09:37:45
Ogłoszenie dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Helu. 2017-02-21 09:36:28
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-02-16 10:27:20
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-02-16 10:26:45
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-02-16 10:26:01
Ogłoszenie Burmistrza Helu o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Helu. 2017-02-16 10:25:03
Zawiadomienie o terminie XXVI sesji Rady Miasta Helu. 2017-02-15 13:33:06
Ogłoszenie burmistrza Helu dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hel. 2017-02-14 15:11:45
Zarządzenia burmistrza Helu w spr. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hel na rok 2017. 2017-02-14 15:08:03
Informacja w sprawie dyżuru Klubu Radnych Morskie Przymierze Hel 202. 2017-02-10 13:53:41
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilnyw sprawie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej w Helu. 2017-02-07 09:25:21
Informacja burmistrza Helu dot. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych w Helu. 2017-01-31 14:05:33
Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmian określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych stanowiących własność miasta Helu i wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu oraz zasad ich stosowania. 2017-01-05 09:03:30
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni o wywieszeniu wykazu. 2017-01-04 14:00:10
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - pracownik ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Helu. 2017-01-03 14:16:52