Uchwała Rady Miasta Helu nr XXXV/211/17 z 21.12.2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

DANE METRYKOWE

Uchwała Rady Miasta Helu w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Status: OBOWIĄZUJĄCY

Numer aktu: XXXV/211/17

Data aktu: 21-12-2017

Data wejścia w życie: 21-12-2017

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/465893/Uchwa%C5%82a-XXXV_211_17

 

UCHWAŁA NR XXXV/211/17

RADY MIASTA HELU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(j. t. Dz.U. 2017 poz. 827),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzoną pod firmą BURSZTYNOWY HEL Sp. z o. o., zwaną dalej „Spółką”, w której Gmina Miejska Hel obejmuje 100% udziałów.

2. Podstawowym zadaniem Spółki, o której mowa w ust. 1, będzie wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie gminnego budownictwa komunalnego oraz zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi i wykorzystywanymi pod budownictwo mieszkaniowe.

§ 2. 

Udziały w kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych pokryte zostaną przez wkład gotówkowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§ 3. 

1. Wyraża się zgodę na objęcie 100 % udziałów w Spółce w zamian za wkład gotówkowy.

2. Wkład gotówkowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych zostanie pokryty w całości przez Gminę Miejską Hel.

3. Szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację spółki określi akt założycielski spółki.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Załączniki do pobrania

1 Uchwala Nr XXXV_211_17 z dnia 21 grudnia 2017 r_.pdf (PDF, 18KB) 2018-01-25 11:28:40 88 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 25-01-2018 11:28:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 21-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 25-01-2018 11:28:40