Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Programy, strategie, studium, plany

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Czyste Powietrze Pomorza 2018 2018-04-26 12:26:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Hel na 2018 r. w zakresie usług i robót budowlanych. 2018-02-28 15:14:36
Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 2016-04-19 12:01:42
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Helu 2013-09-22 11:48:16
Plan Odnowy Miejscowości Hel 2013-09-22 12:08:00
Gminny program ochrony nad zabytkami dla gminy Hel 2013-09-22 12:06:45
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Helu 2013-09-22 12:06:11
Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2013-09-22 11:35:56
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Helu 2013-09-22 12:05:36
Regulaminu dofinansowania usuwania azbestu 2013-09-22 11:49:05
Programy opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Helu 2013-09-22 11:33:58
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Helu. 2013-09-22 12:09:36
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hel na lata 2015-2020 2015-12-08 14:23:58
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 2013-09-22 12:10:19
Program Ochrony Środowiska Miasta Helu na lata 2005-2008 z perspektywą do roku 2012 2013-10-30 09:55:02
Strategii Rozwoju Gospodarczego Ziemi Puckiej 2013-09-22 11:47:10
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Helu 2013-12-18 20:13:56