Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

1995.03.01 - nadal - zastępca burmistrza Helu - Jarosław Pałkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA HELU - JAROSŁAW PAŁKOWSKI

funkcja: zastępca burmistrza Helu
adres: ul.Wiejska 50, 84-150 Hel
nr pokoju: 110
telefon: 58 67-77-240
fax: 58 67-77-277
e-mail: ratusz@gohel.pl
nadzorowane komórki urzędu: Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska
przyjmowanie interesantów: zastępca burmistrza przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Helu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data urodzenia: 19 kwiecień 1967

Żona: Renata
Dzieci: dwójka - Paulina i Natalia
Wykształcenie: wyższe - magisterskie

Członkostwo w partii: Platforma Obywatelska - www.platforma.org/pl/

Doświadczenie zawodowe:

  • 01.03.1995 - 14.02.1996 - inspektor do spraw inwestycyjno - technicznych w Urzędzie Miasta w Helu,
  • od 15.02.1996 - nadal - zastępca burmistrza Helu

Podstawy wyboru - powołania na stanowisko zastępcy burmistrza Helu:


 

Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje: http://bip.hel.eu/dokumenty/416

 


Do zadań Zastępcy burmistrza należy:

- wykonywanie obowiązków ustalonych dla niego przez burmistrza Helu,
- pełnienia obowiązków burmistrza Helu w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

Do zadań Referatu Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji i Ochrony Środowiska należy:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:
a) ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
- zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
- ochrony środowiska przed odpadami,
- utrzymania porządku i czystości,
- ochrony powietrza atmosferycznego,
- gospodarki wodnej i ściekowej,
- zieleni,
- łowiectwa i gospodarki leśnej,
2) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, a w szczególności dotyczących:
a) planowania i przygotowania inwestycji,
b) nadzoru i prawidłowości przebiegu realizacji,
c) zakończenia i rozliczenia końcowego zadania,
3) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem postępowania przetargowego oraz zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

4) prowadzenie spraw związanych z drogownictwem i zarządzaniem drogami na terenie Miasta, a w szczególności:
a) bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, konserwacji nawierzchni ulic i dróg, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
b) opiniowania przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich,
c) opracowania projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej,
d) zimowego utrzymania dróg,
5) koordynacja oraz nadzór nad jednostkami prowadzącymi zarząd i eksploatację mienia komunalnego w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę,
b) gospodarki ściekami,
c) gospodarki odpadami stałymi,
d) utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej,
6) prowadzenie rejestru obiektów komunalnych,

7) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a szczególności:
a) ładu przestrzennego,
b) urbanistyki i architektury,
c) ochrony walorów przyrodniczych,
d) ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
8) prowadzenie spraw z zakresu architektury i nadzoru budowlanego,

9) przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

10) przygotowanie decyzji o pozwolenie na budowę,

11) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru realizacji robót budowlanych,

12) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi publicznej,

13) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami i wywłaszczaniem nieruchomości, a w szczególności związanych z:
a) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
b) ustalaniem wartości gruntów, ich cen i opłat za korzystanie z nich,
c) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
d) nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Miasta,
e) komunalizacją gruntów,
f) prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
g) tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
14) prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki gruntami dotyczących:
a) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
b) ustalania nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
c) dokonywanie podziałów i rozgraniczeń,
d) postępowania scaleniowego gruntów,
e) zlecenia, nadzorowania oraz odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Osiewała 16-03-2009 09:29:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Osiewała 11-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 26-09-2017 08:40:41