Ulgi, odroczenia i umorzenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Miasta Helu z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Hel oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2013-03-01 08:21:53
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2015 2017-02-04 08:21:59
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2014 2017-02-04 08:21:02
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2013 2017-02-04 08:20:20
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2012 2017-02-04 08:18:35
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2011 2012-03-20 16:41:45
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2010 2012-03-20 16:38:56
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2009 2012-03-20 16:33:50
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2008 2009-03-04 10:53:47
Ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w zakresie podatków lub opłat w roku budżetowym 2007 2011-06-16 13:23:34