Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, na terenie portu rybackiego część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, na terenie portu rybackiego część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe  o powierzchni 10 m² każde, (wg numeracji w formie załącznika graficznego )

 1. stoisko nr 19
 2. stoiska od nr 24 - 35
 3. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
 4. okres dzierżawy – od 01.07.2018 r.  do 31.08.2018 r.
 5. cel dzierżawy - działalność handlowa
 6. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy – 5000,00 zł (netto)

do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT

 1. wadium płatne w wysokości 1000,00 zł  na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA  nr 08124054001111000049157062, w terminie do dnia 09 lutego 2018 r., w przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedno stoisko handlowe, wadium należy  wnieść dla każdego z nich
 2. czynsz płatny w dwóch ratach : pierwsza w terminie do dnia 30 maja 2018 roku, druga w terminie do 30 lipca 2018 roku (na poczet drugiej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium)   
 3.  przetarg odbędzie się w dnia 14 marca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ul. Wiejskiej 50 ( sala konferencyjna nr 2 ).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dostarczenie do dnia 09 marca 2018 roku ( pokój nr 209) potwierdzenia wpłaty wadium w  podanej powyżej wysokości oraz terminie.

Dzierżawcy zobowiązani będą do:

 1. prowadzenia działalności w jednolitych, obiektach handlowych, których architekturę uzgodnią z wydzierżawiającym,  po dokonaniu stosownego zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego zgodnie  z przepisami prawa budowlanego,
 2. dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie wokół niego a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. nie poddzierżawiania terenu.

 

 

Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

 

W przypadku braku wyłonienia dzierżawców wszystkich stoisk przetarg zostanie powtórzony.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dnia 20.02.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      z up. burmistrza

                                                                                                                                                   mgr. inż. Jarosław Pałkowski

                                                                                                                                                       zastępca burmistrza Helu

 

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18022015080.pdf (PDF, 35KB) 2018-02-20 15:28:45 32 razy
2 skm_c224e18012510100.pdf (PDF, 1.MB) 2018-02-20 15:28:45 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 20-02-2018 15:28:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 20-02-2018 15:28:45