obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Rozpoczęcie prac przy inwestycji pn.: „Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu” Dawid Lewandowski 2022-05-24 15:01:43
2 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko 2022-05-24 14:08:30
3 Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hel. Iwona Rzepko 2022-05-23 09:24:32
4 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. "XXI Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu" Paweł Burczyk 2022-05-20 10:31:47
5 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko 2022-05-20 09:47:55
6 Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego Julia Cygan 2022-05-19 11:29:27
7 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.05.2022 r. Iwona Rzepko 2022-05-19 09:58:22
8 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 24.05.2022 r. Mirela Figurska 2022-05-19 09:05:37
9 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Usługi. Zorganizowanie i prowadzenie sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Miasta Hel. Iwona Rzepko 2022-05-18 13:50:14
10 SG-01-5 Statystyka gminy: rewitalizacja. Iwona Rzepko 2022-05-18 11:25:59
11 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Iwona Rzepko 2022-05-18 11:11:35
12 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 17 maja 2022 roku. Iwona Rzepko 2022-05-17 13:32:38
13 Debata dot. Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hel Mirela Figurska 2022-05-17 12:29:11
14 XXXVIII sesja Rady Miasta Helu, 29.06.2022 r. Mirela Figurska 2022-05-17 12:28:49
15 Raport o stanie Gminy Miejskiej Hel w 2021 roku. Mirela Figurska 2022-05-17 12:20:17
16 Zawiadomienie Mirela Figurska 2022-05-17 11:50:45
17 XXXVII sesja Rady Miasta Helu 26.05.2022 r. Mirela Figurska 2022-05-17 11:50:16
18 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. "Weekend Klezmerski" Paweł Burczyk 2022-05-16 11:58:05
19 Wniosek z dnia 04.05.2022 Dawid Lewandowski 2022-05-12 10:39:35
20 Analiza stanu gospodarki odpadami komunslnymi na ternie Gminy Miejskiej Hel za 2021 rok Daria Ziółkowska 2022-05-12 10:18:15