logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 12:29:29
2 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 12:13:39
3 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:38:45
4 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:35:19
5 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:26:38
6 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:22:07
7 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:14:28
8 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 11:11:27
9 Dominika Garda 2020-08-14 11:07:56
10 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 10:41:49
11 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 10:23:39
12 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 10:16:37
13 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 10:13:22
14 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda 2020-08-14 10:01:37
15 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu" Dominika Garda 2020-08-11 12:01:57
16 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski 2020-08-07 14:05:43
17 Protokół II/20 Mirela Figurska 2020-08-07 13:53:58
18 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska 2020-08-07 13:17:17
19 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska 2020-08-07 13:16:19
20 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska 2020-08-07 13:13:30