logo

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda 2020-02-21 12:45:54
2 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda 2020-02-21 12:19:15
3 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda 2020-02-21 12:14:24
4 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda 2020-02-21 12:13:06
5 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda 2020-02-21 11:51:50
6 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda 2020-02-21 11:50:03
7 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda 2020-02-21 11:01:42
8 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Dominika Garda 2020-02-20 09:31:29
9 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Mirela Figurska 2020-02-20 09:17:02
10 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Dominika Garda 2020-02-19 13:22:18
11 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Mirela Figurska 2020-02-19 12:28:37
12 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:14:03
13 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:09:56
14 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:03:26
15 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Dominika Garda 2020-02-18 13:36:55
16 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Dominika Garda 2020-02-18 13:35:28
17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Mirela Figurska 2020-02-18 12:54:54
18 Obwieszczenie Burmistrza Helu Dominika Garda 2020-02-18 12:35:55
19 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Mirela Figurska 2020-02-18 12:33:48
20 Protokół XIV/20 Mirela Figurska 2020-02-18 12:16:40