logo jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miasta Hel. Iwona Rzepko 2021-01-19 13:44:09
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Iwona Rzepko 2021-01-19 13:28:18
3 Zmiana terminu sesji. Mirela Figurska 2021-01-19 08:04:38
4 XXII sesja Rady Miasta Helu Mirela Figurska 2021-01-19 08:04:09
5 2020.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Iwona Rzepko 2021-01-18 15:20:13
6 Plan pracy Rady Miasta Helu w 2021 r. Mirela Figurska 2021-01-18 15:18:44
7 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Iwona Rzepko 2021-01-18 13:59:27
8 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.11.2020r. do 28.12.2020r. Iwona Rzepko 2021-01-18 11:48:23
9 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2021-01-18 11:12:49
10 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.01.2021 r. Mirela Figurska 2021-01-18 09:26:06
11 Informacja z otwarcia ofert Iwona Rzepko 2021-01-15 15:10:07
12 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.160 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski 2021-01-15 12:50:46
13 2021 rok Dawid Lewandowski 2021-01-15 12:50:19
14 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Iwona Rzepko 2021-01-15 12:34:51
15 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Dawid Lewandowski 2021-01-12 14:21:25
16 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2021-01-12 12:20:13
17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 14.01.2021 r. Mirela Figurska 2021-01-12 10:04:22
18 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:34:45
19 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021 r. Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:30:56
20 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Dawid Lewandowski 2021-01-12 07:29:02