obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Dawid Lewandowski 2022-10-05 10:44:03
2 Informacja z otwarcia ofert - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Iwona Rzepko 2022-10-03 14:12:10
3 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko 2022-10-03 12:38:21
4 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko 2022-10-03 11:40:23
5 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko 2022-10-03 11:34:56
6 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: asystenta rodziny. Iwona Rzepko 2022-10-03 10:43:57
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: asystent rodziny. Iwona Rzepko 2022-10-03 10:41:07
8 10.10.2022 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Iwona Rzepko 2022-09-30 09:40:27
9 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 30.06.2022 do 27.09.2022 r. Iwona Rzepko 2022-09-28 11:07:00
10 27.09.2022 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko 2022-09-28 11:04:20
11 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko 2022-09-26 11:23:35
12 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu Iwona Rzepko 2022-09-23 10:51:19
13 Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego Elżbieta Fafińska 2022-09-22 13:56:12
14 Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Elżbieta Fafińska 2022-09-22 13:47:56
15 Zarządzenie Nr 41/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok Elżbieta Fafińska 2022-09-22 13:45:08
16 Zarządzenie Nr 42/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022 Elżbieta Fafińska 2022-09-22 13:24:58
17 Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2022-09-21 12:08:02
18 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.09.2022 r. Mirela Figurska 2022-09-21 10:44:33
19 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tczewie Iwona Rzepko 2022-09-20 12:37:26
20 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2022-09-20 12:03:52