obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym Iwona Rzepko 2023-01-27 10:27:22
2 Ogłoszenie Burmistrza Helu. Projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. Iwona Rzepko 2023-01-27 10:11:44
3 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ozn. geod. nr 288/8 nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 288/10 o pow. 28 m2 KW GD2W/00016673/7 Dawid Lewandowski 2023-01-26 14:38:18
4 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . Iwona Rzepko 2023-01-26 14:24:29
5 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko 2023-01-26 13:26:31
6 24.01.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko 2023-01-26 13:16:28
7 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 28.12.2022 r. do 24.01.2023 r. Iwona Rzepko 2023-01-26 12:49:07
8 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 30.01.2023 r. Iwona Rzepko 2023-01-26 10:00:13
9 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 30.01.2023 r. Iwona Rzepko 2023-01-26 09:54:18
10 KFT-OB/a sprawozdanie o gminnnych obiektach sportowych Iwona Rzepko 2023-01-24 10:51:59
11 #Czyste Powietrze Elżbieta Fafińska 2023-01-23 14:16:57
12 Broszura - "Czyste Powietrze" Elżbieta Fafińska 2023-01-23 14:05:40
13 Broszura "Czyste Powietrze" Elżbieta Fafińska 2023-01-23 13:45:45
14 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Dawid Lewandowski 2023-01-19 14:18:32
15 Plan pracy Rady w 2023 roku Mirela Figurska 2023-01-19 13:03:45
16 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mirela Figurska 2023-01-19 11:12:42
17 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Mirela Figurska 2023-01-19 11:04:18
18 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w 2023 roku Oktawia Goryńska 2023-01-19 09:44:20
19 Obwieszczenie Burmistrza Helu w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2023 Oktawia Goryńska 2023-01-19 09:42:17
20 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w 2023 roku Oktawia Goryńska 2023-01-19 08:59:06