obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Katarzyna Machtyl 2024-02-26 15:21:45
2 Postanowienie Nr 148/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I Iwona Rzepko 2024-02-26 15:19:41
3 POSTANOWIENIE Nr 148/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-02-26 14:34:17
4 Zarządzenie Nr 7/0050/2024 Burmistrza Helu z dnia 13.02.2024 r. w sprawie powołania obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-02-23 11:46:15
5 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Iwona Rzepko 2024-02-23 11:44:23
6 Usługa ochrony w formie monitorowania systemu alarmowego. Iwona Rzepko 2024-02-22 15:06:00
7 Zapytania ofertowe 2024 rok Iwona Rzepko 2024-02-22 15:05:23
8 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu 26.02.2024r Iwona Rzepko 2024-02-21 14:46:58
9 Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu, 26.02.2024 r. Mirela Figurska 2024-02-21 12:21:26
10 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborów, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Iwona Rzepko 2024-02-20 11:47:06
11 Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Iwona Rzepko 2024-02-20 11:41:36
12 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Iwona Rzepko 2024-02-20 11:36:07
13 Obwieszczenie Starosty Puckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Iwona Rzepko 2024-02-20 11:31:16
14 Informacja Mirela Figurska 2024-02-20 10:07:35
15 Zawiadomienie o LIV sesji RM Iwona Rzepko 2024-02-20 10:05:56
16 Zawiadomienie Mirela Figurska 2024-02-20 09:08:41
17 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Machtyl 2024-02-19 12:28:29
18 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 19 lutego 2024 roku Iwona Rzepko 2024-02-19 11:37:57
19 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko 2024-02-19 11:36:50
20 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. MORSKIEJ 5 zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 166 KW GD2W/00023687/0 Dawid Lewandowski 2024-02-19 11:07:34