obrazek loga jednostki

L.p Nazwa Użytkownik Data dodania
1 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu Iwona Rzepko 2021-10-26 08:11:02
2 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIK DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W URZĘDZIE MIASTA HELU Julia Cygan 2021-10-25 15:22:07
3 Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca III kwartał 2021 Iwona Rzepko 2021-10-25 14:13:12
4 Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miasta Helu, 28.09.2021 r. Adrian Albecki 2021-10-22 09:24:17
5 Protokół XXVIII/21 Mirela Figurska 2021-10-22 08:03:27
6 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko 2021-10-21 13:26:36
7 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Iwona Rzepko 2021-10-21 13:15:44
8 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 25.10.2021 r. Mirela Figurska 2021-10-21 08:09:13
9 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 41/1 o pow. 1426 m², KW GD2W/00043340/2 Dawid Lewandowski 2021-10-20 14:03:29
10 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko 2021-10-20 11:55:53
11 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu. Mirela Figurska 2021-10-19 15:23:15
12 Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2021-10-19 15:14:26
13 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu. Mirela Figurska 2021-10-19 15:07:03
14 Zarządzenie Nr 10/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownik ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Helu. Mirela Figurska 2021-10-19 14:42:38
15 Przypomnienie wykazu zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego - plakaty Elżbieta Fafińska 2021-10-19 10:31:56
16 Zawiadomienie Starosty Puckiego w sprawie wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami zewnętrznymi Zatoki Gdańskiej Dawid Lewandowski 2021-10-19 10:31:30
17 XXIX sesja Rady Miasta Helu, 27 października 2021 r. Mirela Figurska 2021-10-18 13:57:38
18 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko 2021-10-14 13:06:25
19 Głosowanie internetowe Elżbieta Fafińska 2021-10-14 08:28:49
20 Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego Elżbieta Fafińska 2021-10-13 09:05:27