UCHWAŁA NR XXVII/154/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hel.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/152835/Uchwa%C5%82a

 

UCHWAŁA NR XXVII/154/17

RADY MIASTA HELU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hel.

Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hel, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, określonych w § 1 są odpowiednio:

1)  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu do wybranej szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2)  dokument poświadczający miejsce zamieszkania kandydata;

3)  dokument poświadczający niepełnosprawność;

4)  dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą;

5)  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny kandydata, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/154/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/154/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/154/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

 

DANE METRYKOWE

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hel.

Status:OBOWIĄZUJĄCY

Numer aktu:XXVII/154/17

Data aktu:30-03-2017

Data wejścia w życie:24-05-2017

Miejsce publikacji:Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.1642

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwala Nr XXVII_154_17 z dnia 30 marca 2017 r_.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-12 11:56:56 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 12-03-2018 11:56:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 12-03-2018 11:56:56