Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105)

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości lokalowej, położonej w Helu,  zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5

przy ul. Wiejskiej 105  

lokal mieszkalny Nr 1 położony na parterze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 46,73 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki  i piwnicy o pow.  10,31 m2 wraz  z udziałem wynoszącym  ½ w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu,  łącznego  obszaru  275  m2 

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi:

150.000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na w/w cenę  składa się :

  • cena  lokalu w wysokości : 133.687,50 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)
  • wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego wynosi : 16.312,50 zł ( powiększona o 23% podatek VAT)

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne przez 99 lat w wysokości: 652,50 zł  (powiększone o 23 % podatek VAT)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości : 30.000,00 zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) które należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 lipca  2018 roku na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao S.A. na konto 08124054001111000049157062,                                     a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy  dostarczyć do pokoju nr 209 Urzędu Miasta,  najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał  przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu,  ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dn.11.06.2018 roku                                                                  

Z up. Burmistrza Helu

mgr. inż  Jarosław Pałkowski

Zastępca Burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18061113521.pdf (PDF, 35KB) 2018-06-11 14:09:06 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 11-06-2018 14:09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 16-07-2018 13:53:37