Informacja dot. dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych w mieście Helu w 2009 roku.

Burmistrz Helu

 
Hel, 15.10.2009 roku.

Informacja

dot. dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych

w mieście Helu w 2009 roku.

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jej własność w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

W myśl tej zasady część gruntów jest przekazywana  w dzierżawę m.in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, jak również parkingi. Czynsz za dzierżawę gruntów naliczany jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów są wyłaniani w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane są w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie jest mniejszy niż wynikający ze stawek ustalonych przez Radę Miasta.

Dzierżawy:

W skład tych dzierżaw wchodzą grunty wydzierżawione z przeznaczeniem na:

1.      cele garażowe przy ul. Admirała Steyera, Kuracyjnej i Maszopów, oraz ul. Leśnej – przewidywane wpływy z powyższych dzierżaw to  kwotę 38.961,00 zł ( netto),

2.      cele handlowe - pod całoroczne obiekty handlowe zlokalizowane przy ulicy Leśnej, Przybyszewskiego, Kaszubskiej, Wiejskiej w których to przypadkach Gmina oddała grunty    w 10-letnią dzierżawę oraz inne punkty handlowe oddane na okres do 3 lat - wpływy z powyższych dzierżaw to kwota 74.801,00 zł ( netto),

3.      na cele gastronomiczne, mała gastronomia - okres dzierżawy nie przekracza trzech lat – tereny te zlokalizowane są przy ul. Wiejskiej, Bałtyckiej, Bulwar Nadmorski (przetarg) - wpływy z powyższych dzierżaw wynoszą  61.767,90  zł ( netto),  

4.       ogródki gastronomiczne i stoliki dot. gastronomii – wpływy z dzierżawy  w wysokości: 58.533,19 zł ( netto),

5.      na cele upraw warzywniczych i zieleńców przydomowych – czynsz uzyskany z dzierżaw wynosi: 5845,20 zł ( netto),

6.      zajęcie terenu pod zabawki mechaniczne i gry zręcznościowe – wpływy 8277,00 zł (netto),

7.      szopki i obiekty gospodarcze - 2383,40 zł ( netto),

8.      reklamy i banery reklamowe – 29.117,70 zł (netto),

9.      ruchome punkty sezonowe zlokalizowane na promenadzie w okolicach fokarium, przy ul. Wiejskiej i Żeglarskiej – wpływy 286.094,20 zł (netto),

10. na cele rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu wodnego i plażowego – 13.271,90 zł (netto)

11. cele parkingowe – wpływy 29.206,50 zł ( netto),

12. inne, m.in.: korty tenisowe, punkt tankowania gazu, park linowy – szacowane wpływy z tych dzierżaw to kwota: 7888,00 zł   (netto).

 
Najem:

Gmina jako właściciel nieruchomości lokalowych zarządza i gospodaruje tym mieniem czerpiąc korzyści z przedmiotowych nieruchomości, oddając je w najem.

Roczne wpływy z najmu lokali użytkowych wynajętych na okres jednego roku to kwota  61.963,80 zł (netto). Przedmiotem najmu są: budynek przy ul. Wiejskiej 41 i część budynku nr 50 cześć budynku przy ul. Wiejskiej 77 z przeznaczeniem na placówkę banku  i bankomatów, pomieszczenie w budynku przepompowni z przeznaczeniem pod usługi szewskie, pomieszczenie w budynku ZSO, także najem pomieszczenia na cele apteczne, sklep mięsny.

Przedmiotem najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały” miedzy stronami ustalono kwotę czynszu najmu w wys. 13.934,00 (netto).

Gmina wynajęła pomieszczenia lekcyjne w budynku ZSO z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich. Wpływy z tego tytułu wynoszą: 40.983,60 zł (netto).

Spodziewane są także wpływy z tytułu najmu budynku zaplecza socjalnego tzw. „mariny” w wys. 50.000,00 zł (netto).

Zastępca burmistrza Helu
/-/
Jarosław Pałkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 21-10-2009 13:21:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-04-2014 11:17:10