Sprawozdanie dot. najmu i dzierżawy terenów gminnych za 2012 rok

Sprawozdanie dot. najmu i dzierżawy terenów gminnych za  2012 rok

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi  jej własność  w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

W myśl tej zasady część gruntów jest przekazywana   w dzierżawę  m.in.  na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne  i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne również parkingi oraz letnie akcje promocyjne. W 2012 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z zarządzeniem burmistrza Helu nr 58/0050/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych  terenów wyłaniani byli w drodze przetargów.  Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był mniejszy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.

W 2012 roku wpływy z tytułu dzierżaw i najmu wyniosły: 848.489,10 zł (netto).

 

Dzierżawy

 

W skład tych dzierżaw wchodzą grunty wydzierżawione z przeznaczeniem na:

1.      cele garażowe przy ulicy Admirała Steyera, Kuracyjnej, Maszopów, oraz ulicy Leśnej –   wpływy z powyższych dzierżaw to  kwotę  55.878,64 zł ( netto),

2.      cele handlowe - pod całoroczne obiekty handlowe zlokalizowane przy  ulicy Leśnej, Przybyszewskiego, Kaszubskiej, w których to przypadkach Gmina oddała  grunty  w 10-letnią dzierżawę oraz inne punkty handlowe oddane na okres do 3 lat - wpływy z powyższych dzierżaw  to kwota  51.166,97zł ( netto),

3.      na cele gastronomiczne, mała gastronomia sezonowa - okres dzierżawy nie przekracza trzech lat ( Bulwar Nadmorski, ulica Wiejska, Bałtycka)  – wpływy z powyższych dzierżaw  wynoszą  90.337,00  zł ( netto),  

4.       ogródki gastronomiczne i stoliki dot. gastronomii – uzyskane wpływy z dzierżawy w wysokości: 107.952,88 zł ( netto),

5.      na cele upraw warzywniczych i zieleńców przydomowych – czynsz  uzyskany  z dzierżaw wynosi:  7.553,77zł ( netto),

6.      zajęcie terenu pod zabawki mechaniczne i gry zręcznościowe – wpływy  18.800,00 zł (netto),

7.      reklamy i banery reklamowe – 22.797,50 zł (netto),

8.      ruchome punkty sezonowezlokalizowane na Bulwarze Nadmorskim w okolicach fokarium, przy ulicy Wiejskiej i Żeglarskiej – wpływy 274.897,91 zł (netto),

9.      na cele rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu wodnego i plażowego, akcje promocyjne –  26. 556,10 zł ( netto),

10.  cele parkingowe – wpływy  37.100,00 zł ( netto),

11.  inne, m.in. : korty tenisowe, punkt tankowania gazu, pod zaplecze budowy, park linowy, korzystanie z dróg przez meleksy oraz wyegzekwowane należności nie wniesione w terminie zgodnie z treścią umowy   –wpływy z  tych dzierżaw  to kwota :16.093,11zł ( netto ).

 

 

Najem

 

Gmina jako właściciel nieruchomości lokalowych  zarządza i gospodaruje tym mieniem czerpiąc korzyści z przedmiotowych nieruchomości, oddając je w najem.

Roczne wpływy z najmu lokali użytkowych to kwota  64.558,44 zł (netto). Przedmiotem najmu są: budynek przy ul. Wiejskiej 41 i część budynku nr 50, cześć budynku przy ulicy Wiejskiej 77 z przeznaczeniem pod placówkę banku  i bankomatów, pomieszczenia w budynku ZSO m.in. (gabinet dentystyczny, stołówka ),  także najem pomieszczeń przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na cele apteczne i sklep mięsny.

Przedmiotem  najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały”. Między stronami ustalono kwotę czynszu najmu w wys.  13.934,42 (netto).

Gmina wynajęła pomieszczenia lekcyjne w budynku ZSO  z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich . Wpływy z tego tytułu wynoszą :  60.862,36 zł (netto).

 

Hel, dnia 25.03.2013 r.

 

Opracowała : Jolanta Łuczaj

Załączniki do pobrania

1 Sprawozdanie z najmu i dzierżaw 2012 r.doc (DOC, 35KB) 2013-03-28 09:38:36 473 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 28-03-2013 09:38:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 28-03-2013 09:38:36