XXXIII sesja Rady Miasta Helu w dniu 26 października 2017 roku

Hel, 17 października 2017 r.

 

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że 26 października 2017 r. o godz. 9:00 zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Helu w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
 7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (projekt uchwały nr 53/2017),
  2. określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu (projekt uchwały nr 54/2017),
  3. ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu (projekt uchwały nr 55/2017),
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały nr 56/2017),
  5. określenia wzorów druków podatku leśnego (projekt uchwały nr 57/2017).
 9. Wnioski i informacje, w tym:
  1. Ocena efektów pracy dydaktycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu na podstawie wyników egzaminów końcowych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz matury w roku szkolnym 2016/2017 oraz aktywności szkoły na podstawie udziału uczniów ZSO Hel w olimpiadach wiedzy, konkursach i zawodach na różnych szczeblach. Wnioski do pracy na przyszłość.
  2. Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Helu, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wojewody pomorskiego z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Helu.
  3. Podsumowanie sezonu letniego 2017 w zakresie dzierżawy terenów – wpływy oraz wykorzystania nieeksploatowanych dotychczas terenów miejskich, wpływy z sezonowej działalności.
 10. Odpowiedzi interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący rady

/-/ Arnold Antkowski

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 materiały na sesję.pdf (PDF, 7.MB) 2017-10-18 12:42:17 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 18-10-2017 11:12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arnold Antkowski 18-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 18-10-2017 12:42:17