Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 poz.121z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 160 o pow.50 m², KW GD2W /00042004/8
 1. planowany okres dzierżawy : od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 roku
 1. przeznaczenie: ogródek gastronomiczny
 1. czynsz dzierżawny naliczany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Helu NR 55/0050/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w  sprawie określenia stawek czynszu i opłat  za  dzierżawę  gruntów   i lokali użytkowych stanowiących  własność Gminy Miejskiej Hel  oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu  a także zasad ich stosowania.
 1. stawki czynszu mogą ulegać zmianie w przypadku gdy zmianie ulegnie zarządzenie Burmistrza  Nr 55/0050/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku
 1. czynsz płatny w miesięcznie
 1. dzierżawca zobowiązany będzie do:
  • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
  • uzgodnienia projektu zagospodarowania i architektury planowanego obiektu z burmistrzem Helu
  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu nieczystości itp.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

Hel, dn. 01.08.2018 r.

 

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

 zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18080110170.pdf (PDF, 58KB) 2018-08-01 11:42:00 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 01-08-2018 11:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 01-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 01-08-2018 11:42:00