2009 ROK - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2009 roku w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2009-07-08 13:48:46
OBWIESZCZENIE z dnia 03.07.2009 roku w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2009-07-08 13:54:44
Obwieszczenie z dnia 20.07.2009 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego na terenie działki 37/3 położonej w Helu przy ul. Dworcowej 2009-07-20 15:22:33
Obwieszczenie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie wydania decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 485, zlokalizowanej na terenie miasta Hel, przy ul. Wiejskiej 130 2009-08-06 12:56:24
Obwieszczenie z dnia 07.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2009-09-11 11:52:57
Obwieszczenie z dnia 13.10.2009 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 37/3 położonej Helu przy ul. Dworcowej 2009-10-14 14:53:38
Obwieszczenie z dnia 20.10.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie działek nr 111/3 i 110/2 położonych w Helu przy ul. Portowej 2009-10-23 13:40:44
Obwieszczenie z dnia 29.10.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego 2009-11-04 12:03:07
Obwieszczenie z dnia 09.11.2009r. sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciana terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 110/2 i 111/3 położonych w Helu, dla przedsięwzięcia ?Błękitna Wioska?. 2009-11-13 11:54:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej ew. nr 454, położonej w Helu przy ul. Wiejskiej 88 2009-11-13 11:58:25
Obwieszczenie z dnia 08.12.2009 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej geodeyjnie nr 454 położonej w Helu przy ul. Wiejskiej 2009-12-10 08:14:40
Obwieszczenie z dnia 08.12.2009 r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 111/3 i 110/2, położonych w Helu, przy ul. Portowej 2009-12-10 08:22:27
Obwieszczenie z dnia 21.12.2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działce oznaczonej ew. nr 454, położonej w Helu przy ul. Wiejskiej 88 2010-01-21 15:02:58
Obwieszczenie z dnia 21.12.2009r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciadla na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 138/35, położonej w Helu przy ul. Adm. Steyera. 2010-01-21 15:10:59