Zakres działania UM HeluZakres działania i zadania Urzędu Miasta Helu

Urząd stanowi aparat pomocniczy burmistrza Helu.

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście w szczególności:

 • zadań własnych, 
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, 
 • zadań przejętych do prowadzenia na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub organami administracji samorządowej.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu zadań i kompetencji.

W szczególności do zadań Urzędu należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy miasta,
 • wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
 • zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 • przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Miasta oraz innych aktów organów Miasta,
 • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,
 • prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
 • wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
 • realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi ustalonymi na określoną okoliczność i poleceniami burmistrza Helu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 26-02-2009 10:46:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 26-02-2009 11:02:17