Ryszard Bawelski -Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano w 2012 roku

 

 

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany panu Ryszardowi Bawelskiemu
Uchwałą Nr XX/111/12 Rady Miasta Helu z dnia 28.06.2012 roku
na wniosek Burmistrza Helu.

W N I O S E K

w sprawie wyróżnienia grupy osób zaangażowanych w realizację partnerstwa miast.

Z okazji 10-lecia partnerstwa miast Hel i Hermeskeil, na postawie § 103 i § 104 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Helu, wnioskuję o wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Miasta Helu”, niżej wymienionych osób najbardziej zaangażowanych w realizację tej szczytnej idei łączącej dwa Miasta:

Ryszard Bawelski
Urodzony 13. 06.1935 r. w Poznaniu.
Narodowość – polska, obywatelstwo – niemieckie.
Zamieszkały: D-54411 Hermeskeil, Kranicher Str. 32
Z wykształcenia inżynier mechanik, aktualnie na emeryturze.

Współzałożyciel Koła Partnerstwa z Helem i członek jego Zarządu od 2002 roku.
Wielki orędownik przyjaźni polsko – niemieckiej, w tym szczególnie partnerstwa
Hel – Hermeskeil.
Oddał się całkowicie pracy tłumacza we wszystkich sprawach dotyczących partnerstwa, zarówno korespondencji jak też rozmów oficjalnych i prywatnych. Tłumaczył wnioski wystosowane do UE w sprawie współfinansowania projektów spotkań partnerskich.
Współpracuje z młodzieżą podczas wymiany służąc im bezinteresownie jako tłumacz
i przewodnik.
Interesuje się na bieżąco sprawami partnerstwa i Helu, promuje miasto i region w środowisku mieszkańców Hermeskeil i okolicy.
Bardzo otwarty i chętny do współpracy ze wszystkimi, którzy się do niego zwrócą.
Ciepły i uczuciowy w stosunku do wszystkich, którzy chcą swoją działalnością pokazywać dobre strony Polski i Polaków. W swoim domu, wspólnie z żoną stworzył bazę i wspaniałą atmosferę do wielu przyjacielskich i partnerskich spotkań owocujących wypracowaniem nowych kierunków rozwoju partnerstwa pomiędzy Helem i Hermeskeil.
Zaangażowany we wszystkie działania prowadzone w ramach partnerstwa miast, swoim przykładem daje innym impuls do lepszej, bardziej efektywnej pracy w tym zakresie.


Uzasadnienie do wniosku o wyróżnienie:
1. Doprowadzając, dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu i dalekowzrocznemu przewidywaniu do podpisania porozumienia o partnerstwie miast, wskazana grupa kandydatów do wyróżnienia spowodowała powstanie możliwości poznania przez mieszkańców Hermeskeil silnych i słabych stron naszego miasta i regionu oraz wymiany doświadczeń w zakresie efektywnego ich wykorzystania;
2. Aktywna działalność przedstawionych kandydatów w zakresie partnerstwa, rozszerzona również na prywatne kontakty zaowocowała licznymi wizytami nieoficjalnymi,
co przekłada się na beznakładową reklamę i promocję naszego miasta;
3. Realizując ideę partnerstwa miast, a w ramach tego projektu również spotkania mieszkańców, dzięki dobrej znajomości i wiedzy w działalności samorządowej
i społecznej, prezentowani aktywiści doprowadzają do wymiany doświadczeń w zakresie kierowania i zarządzania zasobami miasta;
4. Osobiste kontakty pomiędzy partnerami, będące wynikiem ogromnego zaangażowania wymienionej grupy osób, pozwoliły na porównanie stylu i sposobu życia mieszkańców obu miast, wyciągnięcie wniosków i zastosowanie podobnych rozwiązań w swoim środowisku;
5. Spotkania mieszkańców obu miast, organizowane i przygotowywane przede wszystkim przez grupę wskazanych kandydatów do wyróżnienia, pozwoliły na zaprezentowanie dorobku kulturowego miasta i regionu, stworzyły możliwości otwartego dialogu między ludźmi różnych grup wiekowych i o zróżnicowanym statusie społecznym;
6. Otwartość partnerska na wszelkie próby innowacyjnego działania, będąca cechą wszystkich zgłaszanych do wyróżnienia osób, doprowadziła do nawiązania współpracy w ramach corocznej wymiany młodzieży szkolnej, udziału młodych i starszych uczestników
w przedsięwzięciach sportowych, a także do wymiany profesjonalnych doświadczeń z akcji przeciwpożarowych;
7. Duże zaangażowanie wskazanych kandydatów do wyróżnienia, jak również dobra znajomość realiów życia i możliwości instytucji w Helu doprowadziły do nawiązania współpracy pomiędzy strażakami i wymiernej partnerskiej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu, co zwiększyło możliwości oddziaływania przeciwpożarowego w naszym mieście;
8. Docenianie zaangażowania młodzieży w tworzeniu nowych ram współpracy partnerskiej przez wskazaną wcześniej grupę aktywistów przełożyło się również w wymierną pomoc dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, co pozwoliło na podniesienie poziomu edukacji naszego młodego pokolenia mieszkańców;
9. Gotowość do partnerskiej pomocy, oferowana przez wymienionych kandydatów proponowanych do wyróżnienia, pozwoliła także podnieść poziom świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta dzięki przekazanemu wyposażeniu dla naszego szpitala.

 

Załączniki do pobrania

1 uchwala.pdf (PDF, 26KB) 2013-10-07 15:04:37 524 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:04:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 07-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Daria Ziółkowska 07-10-2013 15:04:37