Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przyjmowanie skarg i wniosków - do 04.12.2014 - przyjmowanie przez M.Wądołowski

Burmistrz Helu

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA
SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA HELU

 

Burmistrz Helu (lub zastępca burmistrza Helu) przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków (każdego tygodnia):

·  w czwartki w godzinach 14:00 – 16:00  (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu).

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani są przez burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.

Zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik i pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. Przyjmujący skargi i wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

Skargi i wnioski wpływające do burmistrza Helu i pracowników Urzędu podlegają zarejestrowaniu w Referacie Organizacyjnym  w ogólnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez sekretarza miasta Helu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

2.     Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

 

OPŁATY:

1.     Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie   

        podlegają opłacie skarbowej.

2.     Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

1.     Sekretariat burmistrza Helu.

2.     Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

1.     Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

2.     Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby

        rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.

2.     Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych

        okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.

3.     Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

 

UWAGI:

1.     Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

2.     Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału

       do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

        (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

3.     Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.     Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Burmistrz

/-/ Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2012.12.28 OPIS PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW.doc (DOC, 13KB) 2013-01-16 19:32:58 232 razy
2 2012.12.28_SKARGI_I_WNIOSKI_-_PRZYJMOWANIE_PRZEZ_BURMISTRZA.pdf (PDF, 58KB) 2013-01-16 19:26:33 348 razy
3 ORGANIZACJA_PRZYJMOWANIA_SKARG_I_WNIOSKOW.pdf (PDF, 22KB) 2009-03-06 20:49:08 27 razy
4 ORGANIZACJA_PRZYJMOWANIA_SAKRG_I_WNIOSKA_W.doc (DOC, 43KB) 2009-03-06 20:49:08 15 razy
5 protokol_przyjecia_skargi_wniosku_wniesionej_ustnie.pdf (PDF, 29KB) 2009-03-06 20:49:08 333 razy
6 protokol_przyjecia_skargi_wniosku_wniesionej_ustnie.doc (DOC, 16KB) 2009-03-06 20:49:08 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 06-03-2009 20:49:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 27-11-2018 09:40:32