Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja z otwarcia ofert dot. "Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego". 2018-12-27 13:46:27
Unieważnienie przetargu 2018-12-20 10:27:12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-12-17 11:58:38
Informacja z otwarcia ofert dot. Remontu nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel 2018-12-14 13:46:17
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2018-12-13 14:20:06
INFORMACJA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU POD NAZWĄ "PROGRAM ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU)" 2018-12-13 09:53:39
Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego 2018-12-13 08:11:56
Cykl spotkań Burmistrza Helu z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie miasta Helu 2018-12-12 13:36:24
NOWE PRZEPISY w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2018-12-12 13:32:58
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-12 13:27:22
Urząd Miasta Helu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu 2018-12-12 13:23:02
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2018-12-08 10:51:07
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 2018-12-08 08:57:24
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 2018-12-08 08:55:59
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-06 14:31:53
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-06 14:30:22
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 2018-12-05 12:19:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-30 12:56:12
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-11-30 12:53:47
Zawiadomienie o III sesji Rady Miasta Helu. 2018-11-29 14:53:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Miasta Helu: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi Wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych 2018-11-29 13:05:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" 2018-11-27 15:30:06
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Helu 2018-11-27 09:13:45
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. 2018-11-26 10:26:52
Zawiadomienie o II sesji Rady Miasta Helu. 2018-11-26 10:19:10
Komisje Rady Miasta Helu - kadencja VIII na lata 2018-2023 2018-11-26 10:13:43
Skład Rady Miasta Helu - kadencja VIII na lata 2018-2023 2018-11-26 10:10:53
Klauzula informacyjna transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku sesji Rady Miasta Helu. 2018-11-20 10:52:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" 2018-11-19 14:41:45
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2018 2018-11-15 10:55:50
Protokół z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego z dnia 15.11.2018 roku 2018-11-15 10:55:22
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA HELU w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku ZSO w Helu w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu 2018-11-14 15:16:04
OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Wejherowie dot. sprawy o sygn. akt I Ns 432/17 o stwierdzenie zasiedzenia 2018-11-14 14:16:21
Burmistrz Helu kadencji VIII na lata 2018-2023 2018-11-14 13:34:15
Rada Miasta Helu kadencji VIII na lata 2018-2023 2018-11-14 13:33:23
INFORMACJA STAROSTY PUCKIEGO Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2018-11-13 15:07:00
Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach dotyczących projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2018-11-13 14:08:23
Zawiadomienie o pierwszej sesji Rady Miasta Helu. 2018-11-13 13:56:12
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego 2018-11-13 13:46:18
Urząd Miasta Helu: Termomodernizacja budynku ZSO w Helu w celu realizacji projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-11-08 14:06:20
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku. 2018-11-07 12:26:03
Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-11-07 12:21:20
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego 2018-11-06 12:04:21
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego 2018-11-06 12:03:35
Unieważnienie przetargu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu" 2018-11-05 15:18:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-10-30 12:34:51
BEZPŁATNY DOWÓZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 04 LISTOPADA 2018 R. W DNIU PONOWNYCH WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. 2018-10-26 13:43:55
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2018-10-26 13:37:39
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2018-10-26 13:36:25
DYREKTOR AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W GDYNI PODAJE DO WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYCH USTNYCH PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL, POWIAT PUCKI, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 HEL, REJON UL. DWORCOWEJ 2018-10-22 13:25:07
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA O SKŁADZIE KOMISJI. 2018-10-19 11:31:47
INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA 2018-10-19 11:28:52
BEZPŁATNY DOWÓZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH. 2018-10-18 13:38:06
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu. 2018-10-16 13:02:29
Unieważnienie przetargu "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Hel" 2018-10-12 11:37:40
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w celu realizacji projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu". 2018-10-12 07:44:43
WYKAZ PUNKTU DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018-10-10 09:50:16
WYKAZ ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018-10-10 09:49:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-10-10 09:43:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-10-10 09:42:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 2018-10-10 09:40:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-10-10 09:39:15
Posiedzenie Komisji Stałych 2018-10-08 15:17:54
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Helu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 11:28:09
Uchwała Nr 23/18 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 3 października 2018 roku godz. 16.10 2018-10-05 09:59:44
Wyciąg z obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:12:18
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Helu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:06:15
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 4 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Helu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 14:03:31
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu z dnia 3 października 2018 r. o terminie i zasadach losowania numerów list kandydatów do Rady Miasta Helu zgłoszonych przez komitety wyborcze w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 11:54:45
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-10-03 11:51:09
Skład obwodowych komisji wyborczych powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 01.10.2018 r. o powołaniu obwodowych komisji wyborczych 2018-10-02 10:14:00
Unieważnienie przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" 2018-09-28 14:01:11
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-09-28 11:48:25
OGŁOSZENIE Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie I Ns 384/18 2018-09-27 14:08:19
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. o składaniu dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-25 11:11:29
Komunikat Burmistrza Helu z 22.09.2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-24 08:18:22
Informacja o terminie wniesienia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-09-12 10:48:45
Wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki zabudowane oraz niezabudowane położone w miejscowości Hel, przy ul. Dworcowej. 2018-09-07 09:38:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 2018-09-06 10:09:17
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-09-05 09:55:49
Informacja Starosty Puckiego o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej. 2018-08-31 09:09:58
Informacja Starosty Puckiego o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki oznaczonej numerem ewid. 738/6 położonej w Helu. 2018-08-31 09:06:56
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Hel 2018-08-29 13:17:11
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-29 09:36:13
Obwieszczenie wyborcze Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-29 09:32:52
Obwieszczenie Starosty Puckiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych , ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Puckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-29 09:28:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu w wyborach do Rady Miasta Helu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:02:32
OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-08-23 14:30:24
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. 2018-08-20 13:35:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-08-08 12:31:53
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:34:13
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:31:37
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:27:01
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-08-01 11:04:38
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-08-01 11:03:46
Posiedzenie Komisji Stypendialnej 2018-07-31 10:57:39
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu 2018-07-18 14:19:04
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 lipca 2018 roku 2018-07-16 12:17:00
Odwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-07-13 13:08:31
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-07-10 14:31:04
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:42:11
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:37:38
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 2018-07-09 14:35:27
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW GD2W/00024219/6 2018-07-09 14:34:03
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:16:57
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:10:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-07-09 12:36:04
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zatrudni pracowników 2018-07-02 15:24:48
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową 2018-06-28 11:02:08
Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny podaje ogłoszenie w sprawie I Ns 1675/15 dot. stwierdzenia nabycia spadku 2018-06-25 13:24:21
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-06-22 14:27:03
Klauzula informacyjna Burmistrza Helu dot. przetwarzania danych osobowych 2018-06-22 10:11:15
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-06-19 12:51:56
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 753, położonej w Helu przy ul. Steyera 2018-06-14 10:28:26
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-06-13 12:18:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 2018-06-11 13:46:18
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-06-11 13:42:08
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-06-01 08:53:51
28 maja 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:15. 2018-05-28 10:27:55
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 2018-05-23 08:23:43
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-05-18 11:33:38
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-05-16 13:18:42
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-05-15 14:48:25
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 15 maja 2018 roku 2018-05-15 14:47:34
Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe - projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe 2018-04-25 13:45:17
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-04-23 09:50:32
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-04-18 13:53:41
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 105 2018-04-13 13:14:03
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 32143 oraz KW 30686 2018-04-12 09:42:17
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-04-05 12:39:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE TRZECH BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH "APART-HOTEL" WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 849, 574/8, 574/6, 173/21, 173/10, 574/4, 581/3, 185/3, 184/3, 515/1, 515/2, 184/4, 185/4, 581/5 W MIEJSCOWOŚCI HEL 2018-04-05 09:47:48
Apel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2018-03-29 10:44:58
O B W I E S Z C Z E N I E Podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671) - dokument stracił ważność 2018-03-28 14:02:36
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU 2018-03-26 13:22:39
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową 2018-03-26 12:27:19
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 2018-03-26 12:17:23
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy 2018-03-26 12:09:40
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 marca 2018 roku 2018-03-22 11:17:44
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-03-21 13:19:51
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2018-03-19 14:38:54
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 2018-03-13 14:38:38
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-03-12 14:28:36
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-06 13:03:36
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-06 13:01:46
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-03-06 11:28:21
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-02 13:51:27
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 2018-03-02 13:49:22
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-02 13:41:32
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-03-02 13:38:11
Informacja o wyniku przetargu ustnego 2018-02-28 14:13:32
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-27 13:23:52
Informacja do przetargu 2018-02-27 13:16:56
Ogłoszenie burmistrza Helu o udostępnieniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu 2018-02-26 07:57:08
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 2018-02-22 14:25:45
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-22 08:46:58
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2018-02-22 08:44:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 2018-02-20 14:58:13
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-20 14:29:07
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-20 14:23:05
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2018-02-20 12:04:41
Informacja o wyniku przetargu ustnego 2018-02-20 08:48:23
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-13 15:29:10
Informacja o zatrudnieniu na stanowisku pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu 2018-02-13 11:52:57
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-02-13 10:49:20
Dyżur Klubu Radnych Morskie Przymierze Hel 2020 2018-02-13 10:47:14
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2018-02-09 09:19:56
Wykaz nieruchomości położonej w Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2018-01-30 13:56:02
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-01-30 13:53:21
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-01-30 13:52:19
Informacja o wyniku przetargu. 2018-01-24 15:16:49
Informacja o wyniku przetargu. 2018-01-24 15:16:15
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:25:23
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:24:36
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:20:45
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu przy ul. Leśnej 14-16. 2018-01-17 12:10:40
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej. 2018-01-17 12:05:01
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe. 2018-01-17 12:03:23
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu zaprasza na spotkanie. 2018-01-17 11:58:29
Dyżur Klubu Radnych Morskie Przymierze Hel 2020. 2018-01-17 11:54:32
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-01-17 11:52:38