obrazek loga jednostki
treść strony

AKTUALNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR XLII/313/22 RADY MIASTA HELU z dnia 28 grudnia 2022 r.

    

Ustala się stawkę – 40,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie za odpady komunalne odbierane w sposób selektywny.

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez obniżenie wysokości stawki opłaty 3,00 zł.

 

     W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wskazanej w § 1
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
ustala się stawkę – 80,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała nr XLII 313 22 z dnia 28.12.2022.pdf pdf 300.4 KB Daria Ziółkowska 2023-02-15 09:46:31 259

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-22 10:36:35
Ostatnia aktualizacja Daria Ziółkowska 2023-02-15 09:48:06