obrazek loga jednostki

Wyniki głosowań podczas: XXVI sesja Rady Miasta Helu w dniu 2021-05-27

Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (14) Wstrzymał się (0) Przeciw (0) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Arnold Antkowski
Sylwia Budzisz
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Grażyna Janiak
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Krzysztof Pszeniczny
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Ewa Wójcik
Bogdan Żuławski
Maria Pełechaty
Za (4) Wstrzymał się (6) Przeciw (4) Nie oddał głosu (0) Nieobecny (1)
Marek Chroń
Andrzej Dzikowski
Józef Salski
Waldemar Sojecki
Sylwia Budzisz
Krystyna Kosno
Jan Łazur
Grzegorz Nowakowski
Renata Panek
Bogdan Żuławski
Arnold Antkowski
Grażyna Janiak
Krzysztof Pszeniczny
Ewa Wójcik
Maria Pełechaty