obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                  Hel, dnia 19.01.2023 r.

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Usługi

Tryb podstawowy

art. 275 pkt 1 ustawy PZP

950.000,00 zł

IV kwartał

2.

Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, oraz siłownia w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

590.509,71 zł

IV kwartał

3.

Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

519.526,86

IV kwartał

4.

Usługi kompleksowego ubezpieczenia

Usługi

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

504.000,00

II kwartał

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2023-01-19 14:18:32
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2023-04-25 12:10:57