obrazek loga jednostki
treść strony

     Hel, dnia 29.01.2024 r.

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w okresie od 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.150.000,00 zł

IV kwartał

2.

Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, oraz siłownia w okresie od 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

325.203,25 zł

IV kwartał

3.

Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

899.148,15 zł

IV kwartał

4. Utrzymanie zieleni miejskiej w Gminie Miejskiej Hel w okresie od 01.01.2025 - 31.12.2025 r. Usługi Zamówienie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy PZP w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy 310.000,00 zł IV kwartał
5. Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową Roboty budowlane Tryb podstawowy 1.889.000,00  zł III kwartał

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-02-08 14:03:24
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-07-05 12:37:30