logo

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-04-03 11:39:25
2 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Dominika Garda dodanie pliku 2020-04-03 11:39:23
3 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-04-03 11:38:07
4 Rada Miasta Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:41:59
5 Druki Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:41:33
6 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:40:28
7 Gmina Miejska Hel Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:33:31
8 Rejestr Umów Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:33:22
9 Wersja archiwalna BIP Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:33:02
10 Gmina Miejska Hel Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:32:31
11 Biuletyn Informacji Publicznej Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-04-03 10:32:02
12 Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku na temat przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-04-02 11:16:27
13 Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku na temat przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-04-02 11:15:56
14 Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku na temat przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-04-02 11:15:15
15 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-04-01 14:00:04
16 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-04-01 14:00:00
17 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda skasowanie pliku 2020-04-01 13:59:50
18 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-04-01 09:18:36
19 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-04-01 09:18:25
20 Od 01.04.2020 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-04-01 09:16:08
21 Informacje związane z czasem pracy Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-04-01 09:15:15
22 Organizacja Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-04-01 09:14:38
23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-31 14:09:08
24 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-31 14:09:03
25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-31 14:06:48
26 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-31 11:13:17
27 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-03-31 11:13:13
28 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-31 11:00:57
29 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-31 11:00:42
30 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-31 10:41:52
31 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-31 10:35:44
32 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-31 10:35:34
33 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:21:35
34 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:21:29
35 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:21:06
36 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:19:44
37 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:18:57
38 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:18:31
39 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:18:16
40 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:17:28
41 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-30 11:17:03
42 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-30 11:16:22
43 2020.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w kwietniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-30 11:15:58
44 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-03-27 14:02:24
45 Deklaracja dostępności Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-27 11:52:49
46 Deklaracja dostępności Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-27 11:52:30
47 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-25 14:51:24
48 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-25 14:51:16
49 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek Wolbud spółka jawna z Kielc, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 718 i 199/5 o łącznej pow.150 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-25 14:49:52
50 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-25 13:53:15
51 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-25 13:52:55
52 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-25 13:52:35
53 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-24 10:24:39
54 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-03-24 10:24:36
55 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-24 10:22:49
56 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-03-24 10:22:12
57 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki dodanie pliku 2020-03-24 10:20:39
58 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pod budowę budynku z funkcją mieszkalno-usługową przy ulicy Dworcowej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-24 10:19:05
59 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-24 09:09:45
60 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-24 09:09:06
61 Wykaz nieruchomości lokalowych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-24 09:08:54
62 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-24 09:07:27
63 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-24 09:07:22
64 Wykaz nieruchomości połozonej w mieście Helu przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-24 09:06:16
65 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-23 10:53:27
66 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-23 10:53:23
67 Obwieszczenie burmistrza Helu o wszczęciu postępowania administracyjnego Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-23 10:52:43
68 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 12:19:25
69 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 12:19:20
70 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Zadanie dofinansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. (Przedłużenie terminu składania ofert do 10.04.2020 r., godz. 12:00) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-20 12:15:45
71 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:51:52
72 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:34:12
73 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-20 11:34:07
74 Informacja burmistrza Helu z otwarcia ofert. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-20 11:33:43
75 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-20 11:32:51
76 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-20 11:32:26
77 Informacja burmistrza Helu o unieważnieniu przetargu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-20 11:31:42
78 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 10:17:23
79 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 10:16:25
80 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-20 08:51:37
81 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-20 08:51:34
82 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-19 10:43:18
83 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-19 10:43:13
84 Zawiadomienie burmistrza Helu Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-19 10:42:32
85 Informacje o środowisku i jego ochronie Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-03-19 10:42:16
86 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-19 10:31:09
87 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-19 10:24:01
88 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-19 10:23:58
89 Zawiadomienie burmistrza Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-19 10:23:34
90 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-17 14:55:57
91 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-17 14:54:36
92 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-17 14:54:11
93 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-17 14:41:58
94 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-17 14:40:29
95 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-17 14:40:04
96 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-17 10:11:07
97 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-17 09:49:20
98 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 16:12:59
99 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 16:11:24
100 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 16:11:03
101 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:57:38
102 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:57:36
103 Mariusz Fafiński skasowanie pliku 2020-03-16 15:57:29
104 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:56:29
105 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:56:19
106 Mariusz Fafiński skasowanie pliku 2020-03-16 15:56:04
107 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:56:02
108 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:53:28
109 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:52:16
110 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 15:51:52
111 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:45:40
112 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:43:43
113 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 15:35:45
114 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 15:33:33
115 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-03-16 15:28:17
116 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-03-16 15:01:25
117 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-03-16 15:01:17
118 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-03-16 13:30:00
119 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-03-16 13:27:00
120 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 10:36:21
121 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-16 10:36:11
122 Zawiadomienie przewodniczącego Rady Miasta Helu dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 10:35:42
123 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:20:02
124 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:12:08
125 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-16 09:12:05
126 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-16 09:08:41
127 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 08:33:32
128 Protokoły z posiedzenia Komisji Stypendialnej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-16 08:32:38
129 Zawiadomienie dotyczące niezwoływania XVI sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-12 13:18:54
130 Zawiadomienie dotyczące niezwoływania XVI sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-12 13:18:28
131 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 13:17:59
132 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 13:17:57
133 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 12:01:45
134 Zawiadomienie dotyczące XVI sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 12:00:47
135 XVI sesja Rady Miasta Helu, 25.03.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 11:59:46
136 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-03-12 11:59:20
137 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:58:29
138 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 11:56:24
139 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:06:26
140 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 11:06:23
141 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-12 11:01:27
142 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 11:01:13
143 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 10:55:52
144 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-03-12 10:40:11
145 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-12 10:35:54
146 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:57:16
147 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:56:50
148 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:56:02
149 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:56:01
150 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:55:22
151 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:54:39
152 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:54:37
153 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:53:57
154 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-10 10:52:50
155 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-10 10:52:47
156 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-10 10:51:37
157 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-10 09:05:02
158 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-10 09:04:51
159 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-10 09:04:01
160 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-10 09:03:21
161 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-10 09:01:53
162 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-10 09:01:33
163 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-09 13:40:16
164 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 12.03.20120 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-09 13:37:42
165 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 11:07:16
166 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 11:07:09
167 Uchwała Nr 46/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 11:06:48
168 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 11:02:48
169 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 11:02:45
170 Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 11:02:29
171 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:58:21
172 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:58:12
173 Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:57:46
174 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:52:04
175 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:52:01
176 Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:51:25
177 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:48:23
178 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:48:21
179 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:47:53
180 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:43:36
181 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:43:34
182 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:43:08
183 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:41:17
184 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:40:46
185 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:40:16
186 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 10:39:09
187 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 10:39:06
188 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 10:38:15
189 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-06 09:52:59
190 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-06 09:52:31
191 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydziału Cywilnego dot. sprawy o sygn. I Ns 1116/19 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-06 09:49:48
192 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-05 08:47:54
193 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-05 08:47:51
194 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-05 08:46:55
195 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-04 15:16:33
196 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-04 15:15:42
197 Urząd Miasta Helu: Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-04 15:15:11
198 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-04 14:33:56
199 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-04 14:33:52
200 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-03-04 14:30:50
201 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-03-04 14:27:51
202 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-03-04 14:25:17
203 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:21:10
204 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:20:52
205 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-03-04 10:20:38
206 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:20:27
207 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-04 10:20:25
208 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:19:54
209 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:19:34
210 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-03-04 10:19:14
211 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-03-04 10:18:55
212 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-03-04 10:18:49
213 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 09.03.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-03-03 14:25:32
214 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 09.03.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-03 14:24:26
215 Posiedzenia Komisji Stypendialnej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-03-03 14:22:02
216 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-03 10:01:05
217 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-03 10:01:02
218 Dyżury radnych w marcu 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-03 10:00:37
219 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-03-03 09:21:43
220 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda dodanie pliku 2020-03-03 09:21:39
221 Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-03-03 09:21:18
222 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:39:43
223 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:39:19
224 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:39:02
225 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:38:45
226 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:36:56
227 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:36:32
228 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:36:03
229 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:35:38
230 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:34:54
231 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-28 08:34:14
232 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-28 08:33:41
233 2020.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w marcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-28 08:30:27
234 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-27 13:59:31
235 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-27 13:59:28
236 2020.02.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-27 13:58:29
237 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-27 11:07:14
238 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-27 11:07:03
239 SG-01 Statystyka gminy: Leśnictwo i ochrona środowiska za rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-27 11:06:33
240 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 14:06:20
241 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 12:16:39
242 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 12:14:45
243 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:55:38
244 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:55:32
245 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:55:02
246 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:55:01
247 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:54:31
248 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:54:20
249 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:53:08
250 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:53:07
251 Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na trasie Jurata-Hel, przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-26 11:52:01
252 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:08:28
253 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 11:02:56
254 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 11:02:52
255 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:23:12
256 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-26 10:21:29
257 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-26 10:21:15
258 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:20:36
259 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:20:28
260 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych za 2019 rok Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-26 10:20:00
261 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:19:13
262 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:19:10
263 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:17:10
264 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:17:00
265 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:15:25
266 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-26 10:14:05
267 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-26 10:13:47
268 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-26 10:04:26
269 Projekty realizowane z Funduszy Europejskich Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-26 10:03:10
270 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-26 09:47:06
271 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-25 13:52:59
272 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-25 13:52:55
273 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-25 13:51:52
274 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 12:12:53
275 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 12:12:47
276 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-25 12:06:33
277 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:31:28
278 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:31:25
279 Uchwała nr XIII/76/07 Rady Miasta Helu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:30:55
280 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:30:40
281 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:30:38
282 Uchwała nr XIV/79/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:30:03
283 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:28:53
284 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:28:47
285 UCHWAŁA NR XXXVII/223/09 Rady Miasta Helu z dnia 24 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:26:45
286 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:26:19
287 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:24:10
288 Obwieszczenie Burmistrza Helu o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z. Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:23:33
289 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:23:11
290 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:23:02
291 Uchwała nr L/295/10 Rady Miasta Helu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:22:48
292 Przygotowany MPZP dla obszaru działek ozn. geod. nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z.Przybyszewskiego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:22:32
293 Przygotowany MPZP dla obszaru działek ozn. geod. nr 35/5, 35/10, 35/11, 35/17, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/24, 138/26, 187, położonych w Helu, przy ul. Dworcowej i kmdr. por. Z.Przybyszewskiego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:21:53
294 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:21:31
295 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:21:24
296 Przygotowywany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 160 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:20:39
297 Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:20:21
298 Przygotowywane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:20:10
299 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:19:47
300 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:19:44
301 Uchwała nr XXIX/211/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki oznaczonej numerem 44/3 (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:19:07
302 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:18:42
303 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:18:11
304 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:17:27
305 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:17:04
306 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:16:59
307 Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 44/3 położonego w Helu przy ul. Helskiej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:15:36
308 MPZP dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:15:21
309 MPZP dla obszaru działki nr 44/3 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:15:11
310 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:14:38
311 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:14:33
312 Uchwała nr XVI/116/2004 Rady Miasta Helu z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:14:06
313 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:13:50
314 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:13:40
315 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:13:01
316 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:12:46
317 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:12:39
318 Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geod. nr 153/1 - położonego w Helu przy ul. Bałtyckiej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:11:24
319 MPZP dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:10:59
320 MPZP dla obszaru działki nr 153/1 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:10:46
321 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:09:46
322 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:08:28
323 Uchwała nr XXII/162/2004 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 150, położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:07:48
324 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:07:05
325 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:07:01
326 Uchwała nr IX/67/07 Rady Miasta Helu z dnia 5 czerwca 2007 r. w prawie przystąpienia do zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:06:04
327 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:05:46
328 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:05:36
329 Ogłoszenie Burmistrza Helu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:03:49
330 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 10:03:30
331 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 10:03:26
332 Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta Helu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 - położonego w Helu przy ul. Leśnej (obręb Hel, karta mapy 4) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 10:01:30
333 MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:57:09
334 MPZP dla obszaru działek nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4 i 150/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:57:04
335 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:56:35
336 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:56:30
337 Uchwała nr X/84/95 Rady Miasta Helu z dnia 5 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hel. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:55:40
338 Uchwała nr XX/153/2000 Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem 111/3 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:55:25
339 Uchwała nr XX/153/2000 Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej numerem 111/3 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:55:05
340 Uchwała nr XLIV/317/2002 Rady Miasta Helu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:54:46
341 Uchwała nr XLIV/317/2002 Rady Miasta Helu z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:54:01
342 Uchwała nr XIII/83/03 Rady Miasta Helu z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:53:42
343 Uchwała nr XIII/83/03 Rady Miasta Helu z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:53:10
344 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:52:05
345 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:52:03
346 Uchwała nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, składającego się z działek geod. nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 - położonego w Helu przy ul. Portowej (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:50:52
347 MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:50:33
348 MPZP dla obszaru działek nr nr 111/2, 111/3, 111/5 i 110/2 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:50:22
349 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:49:39
350 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:49:31
351 Uchwała nr IX/60/99 Rady Miasta Helu z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działek oznaczonych numerami 44/2 i 45 (obręb Hel, karta mapy 4). Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:49:12
352 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:48:45
353 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:48:39
354 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:47:54
355 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:47:46
356 Uchwała nr XXIX/206/2001 Rady Miasta Helu z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 44/2 i 45 przy ul. Bocznej w Helu. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:47:18
357 MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:47:04
358 MPZP dla obszaru działek 44/2 i 45 położonych w Helu przy ulicy Bocznej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:46:26
359 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:45:55
360 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:44:33
361 MPZP dla obszaru działek nr 35/6, 35/7, 37/5, 37/6, 37/8 ÷ 37/14, przy ul. Dworcowej w Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:44:07
362 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:42:49
363 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:40:49
364 2010.04.20 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:40:09
365 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:39:42
366 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:37:02
367 2011.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:36:18
368 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:32:26
369 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:32:22
370 2012.04.26 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:31:45
371 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:31:23
372 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:31:20
373 2013.04.25 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:30:50
374 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:30:20
375 2014.04.15 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:29:16
376 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:28:47
377 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:28:24
378 2015.04.22 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:27:56
379 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:27:13
380 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-25 09:25:59
381 2016.04.18 Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:25:14
382 Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:24:11
383 Informacje o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Helu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:24:06
384 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-25 09:22:51
385 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-25 09:22:38
386 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-24 11:10:55
387 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-24 11:10:42
388 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-24 11:10:23
389 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 11:08:53
390 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 11:08:50
391 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:32:01
392 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:31:59
393 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:31:54
394 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:31:30
395 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:31:27
396 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:30:56
397 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-24 09:30:44
398 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-24 09:30:38
399 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:30:27
400 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-24 09:29:14
401 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-24 07:56:50
402 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-24 07:56:46
403 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 14:07:51
404 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 14:07:45
405 G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 14:07:29
406 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 13:52:11
407 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 13:49:18
408 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 13:49:11
409 G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 13:48:40
410 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 13:25:27
411 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-21 13:25:16
412 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:46:22
413 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:46:20
414 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:45:54