obrazek loga jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-14 11:50:58
2 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-14 11:49:46
3 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-14 11:49:20
4 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-14 10:50:34
5 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-14 10:42:57
6 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-01-14 10:30:49
7 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-01-14 10:30:48
8 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-01-14 10:26:50
9 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 18.01.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-01-14 10:21:20
10 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 13:45:47
11 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-13 13:45:21
12 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 13:42:34
13 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 13:34:02
14 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-13 13:33:49
15 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 13:32:48
16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-13 12:26:29
17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-13 12:26:24
18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-13 12:26:01
19 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-13 12:22:26
20 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-13 12:22:23
21 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-13 12:22:04
22 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-13 12:14:14
23 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-13 12:14:06
24 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-13 12:13:50
25 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-13 12:09:50
26 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-13 12:09:42
27 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-13 12:08:53
28 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-13 12:04:41
29 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 80 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 11:46:57
30 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 80 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-13 11:46:42
31 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców przy ul. WIEJSKIEJ 80 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 11:45:12
32 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m², działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 11:43:44
33 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m², działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-13 11:41:37
34 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m², działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 11:40:44
35 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2022-01-13 11:39:01
36 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 11:36:45
37 2022 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-13 11:34:52
38 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 10:45:01
39 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-13 10:44:29
40 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację! Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-13 10:23:36
41 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-11 13:56:29
42 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-11 13:51:03
43 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-11 13:50:53
44 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-11 13:41:50
45 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-11 13:41:47
46 14.01.2022r. godziny przyjmowania interesntów. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-11 13:40:45
47 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-11 13:36:39
48 Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/0050/2019 burmistrza Helu z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-11 13:03:57
49 Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/0050/2019 burmistrza Helu z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-11 13:03:46
50 Zarządzenie burmistrza Helu w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/0050/2019 burmistrza Helu z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz i tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-11 13:02:15
51 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-11 12:57:24
52 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-11 12:57:08
53 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-11 12:51:00
54 2022 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-11 12:50:41
55 2022 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-11 12:50:30
56 Wniosek o sprostowanie aktu Julia Cygan edycja dokumentu 2022-01-10 10:37:00
57 Wniosek o sprostowanie aktu Julia Cygan dodanie pliku 2022-01-10 10:36:48
58 Wniosek o sprostowanie aktu Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-01-10 10:36:25
59 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:50:28
60 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:40:39
61 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK" Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:40:08
62 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12. 2022 roku. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:39:30
63 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:37:56
64 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-04 14:37:52
65 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-04 14:37:41
66 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:33:18
67 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-04 14:33:14
68 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-04 14:33:02
69 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK" Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:29:18
70 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK" Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-04 14:29:15
71 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK" Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-04 14:29:05
72 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12. 2022 roku. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 14:24:54
73 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12. 2022 roku. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-04 14:23:49
74 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12. 2022 roku. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-04 14:23:32
75 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-04 13:57:58
76 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-04 13:57:56
77 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-04 13:56:57
78 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-04 13:56:55
79 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-04 13:54:22
80 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-04 13:54:20
81 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-04 13:52:49
82 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-04 13:52:48
83 Obwieszczenie Burmistrza Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-04 12:32:38
84 Obwieszczenie Burmistrza Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-04 12:31:58
85 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-04 12:31:26
86 Koncesja na alkohol 2022 Adrian Albecki edycja dokumentu 2022-01-04 12:08:33
87 Koncesja na alkohol 2022 Adrian Albecki dodanie pliku 2022-01-04 12:08:06
88 Koncesja na alkohol 2022 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2022-01-04 12:07:46
89 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-04 11:41:29
90 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-03 14:18:07
91 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-03 14:18:03
92 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2022-01-03 14:17:55
93 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-01-03 14:15:59
94 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-01-03 14:15:50
95 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-01-03 14:15:31
96 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2022-01-03 14:13:43
97 Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2022-01-03 14:13:35
98 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2022-01-03 14:12:54
99 Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2022-01-03 14:12:47
100 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-03 12:17:05
101 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-03 12:16:55
102 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2021 r. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-01-03 12:14:39
103 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-01-03 12:13:09
104 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 31.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-03 12:12:37
105 2022 rok - ogłoszenia, informacje umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-01-03 08:09:06
106 2022 rok - ogłoszenia, informacje umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-01-03 08:08:38
107 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2021r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-31 13:45:10
108 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-31 13:44:34
109 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-31 13:43:54
110 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-31 09:03:41
111 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-31 09:03:37
112 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-31 09:03:26
113 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-31 08:24:42
114 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-31 08:24:41
115 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-31 08:10:38
116 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 05.01.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-31 08:10:18
117 Posiedzenia komisji stałych w 2022 roku. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-31 08:09:32
118 Posiedzenia komisji stałych w 2022 roku. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-31 08:09:26
119 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierabia odpadów komunalnych rok 2021 Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2021-12-30 12:20:14
120 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierabia odpadów komunalnych rok 2021 Daria Ziółkowska dodanie pliku 2021-12-30 12:20:07
121 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-30 08:03:44
122 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-30 08:02:24
123 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-30 08:00:34
124 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-29 09:20:15
125 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-29 09:20:13
126 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-12-29 09:19:51
127 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-29 09:13:53
128 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-29 09:13:15
129 2021.12.29 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-29 09:12:43
130 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-29 08:40:15
131 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-29 08:40:14
132 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-29 08:02:02
133 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-29 08:01:36
134 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-12-29 08:01:24
135 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 14:00:45
136 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 14:00:35
137 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 14:00:00
138 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 13:56:29
139 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 13:56:20
140 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 13:55:52
141 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 24.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 13:50:44
142 Informacja o godzinach pracy Urzędu Miasta Helu w dniu 24.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 13:50:27
143 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 13:18:12
144 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 13:09:39
145 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 13:09:18
146 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 07.01.2022r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 13:08:58
147 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 13:02:34
148 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 13:02:18
149 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 13:02:04
150 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 12:34:03
151 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-28 12:33:44
152 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-28 12:32:04
153 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-28 08:32:58
154 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-28 08:32:37
155 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-28 08:31:58
156 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-28 08:28:24
157 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-28 08:27:53
158 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-28 08:26:24
159 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-28 08:17:51
160 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-24 10:42:03
161 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-24 10:41:55
162 24.12.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny krócej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-24 10:40:32
163 24.12.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny krócej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-24 10:40:29
164 24.12.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny krócej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-24 10:40:16
165 24.12.2021 Urząd Miasta Helu czynny krócej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-24 09:26:37
166 24.12.2021 Urząd Miasta Helu czynny krócej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-24 09:26:23
167 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-24 08:06:52
168 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-24 08:06:43
169 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-24 08:05:52
170 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 28.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-24 08:05:25
171 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-24 08:01:44
172 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-24 08:01:40
173 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-24 08:00:41
174 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-23 14:15:55
175 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-23 14:15:51
176 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-23 14:15:04
177 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-23 13:26:33
178 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-23 13:25:20
179 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 03.02.2022 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-23 13:24:28
180 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-23 13:22:15
181 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-23 13:21:25
182 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-23 13:18:03
183 Informacja dotycząca "Remontu nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-22 14:53:07
184 Informacja dotycząca "Remontu nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-22 14:47:49
185 Informacja dotycząca "Remontu nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66" Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-22 14:47:48
186 Informacja dotycząca "Remontu nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66" Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-12-22 14:46:13
187 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-12-22 12:03:57
188 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-22 12:02:59
189 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-22 12:02:37
190 Protokół XXX/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-22 11:40:34
191 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-22 11:40:33
192 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-22 11:03:08
193 Protokół XXX/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-22 10:40:40
194 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-22 10:40:38
195 Protokół XXX/21 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-12-22 10:38:04
196 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-22 10:37:39
197 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-22 10:30:10
198 Protokół XXX/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-22 10:11:00
199 Protokół XXX/21 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-22 10:02:04
200 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 15:08:58
201 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 15:08:55
202 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 14:56:10
203 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 14:56:09
204 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 14:51:00
205 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 14:50:55
206 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 14:49:32
207 XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-21 14:48:57
208 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 14:46:49
209 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 14:46:48
210 Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-21 14:44:37
211 Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-21 14:44:31
212 Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane Remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr. 66. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-21 14:44:18
213 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 14:41:33
214 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 14:41:01
215 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-21 14:00:54
216 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-12-21 14:00:22
217 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-21 13:11:47
218 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-21 13:11:36
219 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-21 13:11:25
220 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 10:24:18
221 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-21 09:35:18
222 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-21 09:35:08
223 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-21 09:33:51
224 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 09:20:14
225 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 09:20:13
226 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 09:18:54
227 Zawiadomienie o XXXI sesja Rady Miasta Helu, 29.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-21 09:13:19
228 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 09:12:53
229 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-21 09:12:51
230 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-21 09:07:33
231 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-21 09:07:24
232 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-12-21 09:07:16
233 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 08:58:15
234 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-21 08:55:41
235 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-12-21 08:07:49
236 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-21 08:07:45
237 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-20 14:37:08
238 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-20 14:37:05
239 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 22.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-20 14:36:42
240 Ogłoszenie z otrzymania ofert. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-20 14:34:55
241 Ogłoszenie z otrzymania ofert. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-20 14:34:53
242 Ogłoszenie z otrzymania ofert. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-20 14:34:34
243 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Rozbiórka istniejącego budynku koszarowego i podziemnego budynku kotłowni oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu”. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-20 13:48:41
244 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Rozbiórka istniejącego budynku koszarowego i podziemnego budynku kotłowni oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu”. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-20 13:48:37
245 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-20 12:34:36
246 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-20 12:34:35
247 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-20 12:33:20
248 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 20.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-20 12:30:40
249 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-20 10:27:32
250 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-20 10:27:26
251 Obwieszczenie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-20 10:25:30
252 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-17 14:03:23
253 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-17 14:02:12
254 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Helu w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-17 14:01:42
255 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-17 13:46:20
256 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-17 13:44:58
257 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku" Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-17 13:44:12
258 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.11.2021 do 16.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-17 13:12:38
259 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.11.2021 do 16.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-17 13:12:25
260 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.11.2021 do 16.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-17 13:11:35
261 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 20.12.2021. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-17 11:17:43
262 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 20.12.2021. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-17 11:17:33
263 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 20.12.2021. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-17 11:16:25
264 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-17 11:11:31
265 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-17 11:11:26
266 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-17 11:11:13
267 Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-17 11:09:53
268 Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-17 11:09:49
269 Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-17 11:09:27
270 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 20.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-17 08:28:51
271 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 20.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-17 08:28:50
272 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 20.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-17 08:27:54
273 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 20.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-17 08:27:35
274 Informacja Kierownik MOPS w Helu o wyborze oferty. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-16 11:15:48
275 Informacja Kierownik MOPS w Helu o wyborze oferty. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-16 11:15:46
276 Informacja Kierownik MOPS w Helu o wyborze oferty. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-16 11:15:01
277 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 14:24:41
278 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2021-12-14 14:21:17
279 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-12-14 14:21:08
280 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 14:15:19
281 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2021-12-14 14:14:14
282 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 14:13:26
283 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 14:10:37
284 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:35:32
285 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:35:28
286 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonym w Gminie Miejskiej Hel Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 13:35:10
287 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Oczyszczania ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:24:38
288 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Oczyszczania ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:24:27
289 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Oczyszczania ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 13:24:13
290 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK” Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:14:31
291 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK” Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:13:47
292 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,,PSZOK” Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 13:12:55
293 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:09:14
294 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:09:06
295 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 13:08:28
296 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:05:48
297 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-12-14 13:05:42
298 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:02:25
299 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:02:04
300 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 13:01:48
301 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 13:01:43
302 Zarządzenie Nr 11/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracownikow Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 13:01:18
303 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-14 12:12:44
304 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-14 12:11:57
305 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-14 12:11:42
306 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK" Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-14 12:11:07
307 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-14 12:10:27
308 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-14 12:09:47
309 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-14 12:09:41
310 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r." Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-14 12:08:27
311 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-14 12:07:40
312 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-14 12:07:38
313 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna." Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-14 12:06:10
314 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 11:31:49
315 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 11:31:35
316 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 27.12.2021r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 11:30:21
317 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 17.12.2021. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 11:25:14
318 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 11:23:48
319 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-14 11:18:12
320 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-14 11:18:05
321 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-14 11:17:44
322 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 17.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-14 10:15:03
323 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 17.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-14 10:15:02
324 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 17.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-14 09:34:57
325 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 17.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-14 09:29:10
326 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 14.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-14 09:27:43
327 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 14.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-14 09:27:16
328 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-13 12:12:35
329 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-13 12:10:39
330 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-13 12:10:22
331 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-13 12:05:15
332 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-13 12:05:03
333 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-13 12:04:45
334 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-10 12:54:53
335 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-10 12:54:46
336 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-10 12:54:35
337 Podatek leśny 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:24:54
338 Podatek od nieruchomości 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:23:53
339 Podatek od nieruchomości 2022 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-12-10 11:23:52
340 Podatek od środków transportowych 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:22:35
341 Podatek od środków transportowych 2022 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-12-10 11:22:31
342 Opłata targowa 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:22:11
343 Opłata targowa 2022 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-12-10 11:22:06
344 Opłata za posiadanie psa 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:21:10
345 Opłata za posiadanie psa 2022 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-12-10 11:21:05
346 Opłata miejscowa 2022 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2021-12-10 11:18:33
347 Opłata miejscowa 2022 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2021-12-10 11:18:19
348 Opłata miejscowa 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:17:10
349 Opłata za posiadanie psa 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:16:57
350 Opłata targowa 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:16:45
351 Podatek od środków transportowych 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:16:33
352 Podatek leśny 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:16:13
353 Podatek od nieruchomości 2022 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-10 11:15:49
354 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-09 14:35:36
355 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-09 14:35:10
356 Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-09 14:34:54
357 Podatki i opłaty lokalne 2022 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2021-12-09 13:23:13
358 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 08.12.2021 - odwołane. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-08 11:28:22
359 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 08.12.2021 - odwołane. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-08 11:28:14
360 Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 08.12.2021 - odwołane. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-08 11:25:36
361 Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-08 08:50:49
362 Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-08 08:50:48
363 Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-08 08:22:05
364 Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-08 08:21:42
365 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-07 10:21:58
366 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-07 10:21:28
367 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-07 10:20:23
368 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-06 11:53:48
369 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-06 11:53:41
370 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12.2021 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-06 11:53:26
371 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-06 11:15:44
372 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-12-06 11:15:41
373 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12..2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-12-06 10:56:13
374 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 08.12..2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-12-06 10:55:50
375 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-03 15:10:40
376 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-03 15:10:34
377 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-03 15:10:20
378 Tegoroczna wygrana w helskim Budżecie Obywatelskim - quad do działań poszukiwawczo-ratunkówych dla OSP w Helu Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-03 14:21:05
379 Tegoroczna wygrana w helskim Budżecie Obywatelskim - quad do działań poszukiwawczo-ratunkówych dla OSP w Helu Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-03 14:19:11
380 Tegoroczna wygrana w helskim Budżecie Obywatelskim - quad do działań poszukiwawczo-ratunkówych dla OSP w Helu Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-12-03 14:17:22
381 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-03 12:25:35
382 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-03 12:25:24
383 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-03 12:24:31
384 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-03 12:13:51
385 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-03 12:13:21
386 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-03 12:12:56
387 Zapytanie ofertowe Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-02 13:52:40
388 Zapytanie ofertowe Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-02 13:51:33
389 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Rozbiórka istniejącego budynku koszarowego i podziemnego budynku kotłowni oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu”. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-12-02 13:51:27
390 Zapytanie ofertowe Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-02 13:50:46
391 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Rozbiórka istniejącego budynku koszarowego i podziemnego budynku kotłowni oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu”. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-12-02 13:46:03
392 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „ Rozbiórka istniejącego budynku koszarowego i podziemnego budynku kotłowni oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu”. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-12-02 13:45:08
393 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-12-02 11:33:22
394 Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-12-02 11:33:19
395 Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2021-12-02 11:32:34
396 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-12-02 10:14:33
397 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-02 10:14:25
398 Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-02 10:14:15
399 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-12-01 11:14:07
400 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-12-01 11:13:55
401 Obwieszczenie Burmistrza Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-11-30 14:03:50
402 Obwieszczenie Burmistrza Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-11-30 14:03:43
403 Obwieszczenie Burmistrza Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-11-30 14:03:23
404 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-11-30 11:14:12
405 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-11-30 11:14:08
406 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-11-30 11:13:54
407 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-11-29 14:09:25
408 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-11-29 14:08:05
409 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-11-29 14:07:44
410 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-11-29 11:11:14
411 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-11-29 11:11:03
412 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-11-29 11:10:49
413 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-11-29 11:05:26
414 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-11-29 11:03:26
415 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-11-29 10:59:22
416 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2021-11-29 10:19:23