logo jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych W referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-23 15:14:31
2 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych W referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-23 15:13:25
3 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych W referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-23 15:13:08
4 ZARZĄDZENIE NR 8/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-23 13:59:08
5 ZARZĄDZENIE NR 8/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-23 13:58:39
6 ZARZĄDZENIE NR 8/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-23 13:58:16
7 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca III kwartał 2020 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-23 08:40:08
8 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca III kwartał 2020 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-23 08:39:51
9 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca III kwartał 2020 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-23 08:37:31
10 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 27.10.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-22 12:34:45
11 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 27.10.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-22 11:56:27
12 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 27.10.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-22 11:55:26
13 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Aktualne zapytanie) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-10-21 14:28:28
14 Zapytanie ofertowe dot. "Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej" Dominika Garda edycja dokumentu 2020-10-21 14:17:59
15 Zapytanie ofertowe dot. "Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej" Dominika Garda dodanie pliku 2020-10-21 14:17:57
16 Zapytanie ofertowe dot. "Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej" Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-10-21 14:17:42
17 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Aktualne zapytanie) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-10-21 14:03:30
18 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Aktualne zapytanie) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-10-21 14:03:26
19 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Aktualne zapytanie) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-10-21 13:56:56
20 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-20 15:11:29
21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-20 15:10:50
22 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-20 15:09:49
23 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne pracownik ds. Administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-20 15:07:47
24 ZARZĄDZENIE NR 7/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-20 15:06:21
25 ZARZĄDZENIE NR 7/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-20 15:04:32
26 ZARZĄDZENIE NR 7/120/2020 BURMISTRZA HELU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-20 15:04:09
27 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-10-19 12:45:53
28 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-10-19 12:45:23
29 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-19 08:24:02
30 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-19 08:23:59
31 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-19 08:22:52
32 Zawiadomienie o odwołaniu XX sesji Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-19 08:22:40
33 XX sesja Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-19 08:21:33
34 XX sesja Rady Miasta Helu, 28.10.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-19 07:57:33
35 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-16 13:55:34
36 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-16 13:55:14
37 Ogłoszenie Dyrektora AMW O. Regionalny w Gdyni. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-16 13:55:02
38 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-16 13:53:44
39 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-16 13:53:12
40 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-16 13:52:55
41 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-15 13:41:50
42 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-15 13:41:47
43 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-10-15 13:40:06
44 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-15 13:39:11
45 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-15 13:39:06
46 Ogłoszenie o konsultacjach - instytucja pozarzadowa. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-15 13:37:42
47 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-10-15 13:30:45
48 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-10-15 13:30:43
49 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-10-15 13:30:18
50 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-10-15 13:30:17
51 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-10-15 13:29:31
52 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2020-10-15 13:28:53
53 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2020 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-10-15 11:37:50
54 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-15 11:11:50
55 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2018 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-15 11:11:37
56 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2019 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-15 11:11:24
57 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2019 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-15 11:11:01
58 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2019 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-15 11:09:51
59 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2018 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-15 11:09:37
60 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2018 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-15 11:09:28
61 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2018 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-15 11:09:13
62 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-15 11:08:36
63 Organizacje pozarządowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-15 11:08:24
64 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-10-12 13:54:12
65 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-10-12 13:53:51
66 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-09 15:04:52
67 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-10-09 14:58:31
68 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-10-09 14:48:14
69 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki dodanie pliku 2020-10-09 14:45:27
70 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-10-09 14:44:34
71 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. administracyjno-gospodarczych. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-09 14:24:35
72 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. administracyjno-gospodarczych. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-09 14:24:31
73 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. administracyjno-gospodarczych. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-09 14:24:07
74 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-09 12:50:23
75 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-09 12:50:19
76 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-09 12:49:54
77 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-09 08:41:52
78 07.10.2020 r. Urząd Miasta Helu czynny do 14:30 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-07 09:07:20
79 07.10.2020 r. Urząd Miasta Helu czynny do 14:30 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-10-07 09:07:13
80 07.10.2020 r. Urząd Miasta Helu czynny do 14:30 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-07 09:06:44
81 07.10.2020 r. Urząd Miasta Helu czynny do 14:30 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-10-07 09:06:20
82 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-10-07 08:55:38
83 Ogłoszenie z otrzymania ofert Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-30 13:08:15
84 Ogłoszenie z otrzymania ofert Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-30 13:08:13
85 Ogłoszenie z otrzymania ofert Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-30 13:07:59
86 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-30 12:21:10
87 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-30 12:21:04
88 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:54:34
89 13.10.2020 r. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:54:16
90 13.10.2020 r. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-09-29 11:53:50
91 13.10.2020 r. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-09-29 11:53:11
92 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:48:28
93 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:48:02
94 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-09-29 11:47:41
95 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-09-29 11:47:26
96 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:46:57
97 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-29 11:46:22
98 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-09-29 11:45:59
99 2020.10 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w październiku 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-09-29 11:45:43
100 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-25 13:05:39
101 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-25 13:04:00
102 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-24 13:50:52
103 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-24 13:50:48
104 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-24 13:49:59
105 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-24 11:18:49
106 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-24 11:18:34
107 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-24 11:17:28
108 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-23 15:00:43
109 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-23 14:52:59
110 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-23 14:52:41
111 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-23 14:52:15
112 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 14:37:00
113 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 14:36:59
114 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 14:36:35
115 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 14:35:41
116 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 14:35:38
117 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 14:35:13
118 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 14:34:15
119 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 14:34:10
120 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 14:33:52
121 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 14:32:41
122 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 14:32:39
123 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 14:32:18
124 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 14:30:56
125 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 14:30:55
126 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 14:30:20
127 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: - działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m², Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 14:22:06
128 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: - działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m², Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 14:21:31
129 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: - działka ozn. geod. nr 44/3, o pow. 6362 m², Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-22 14:20:23
130 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 282, na rzecz osoby fizycznej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 14:19:15
131 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 282, na rzecz osoby fizycznej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 14:19:13
132 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 282, na rzecz osoby fizycznej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-22 14:18:20
133 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą w Warszawie prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 14:15:09
134 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą w Warszawie prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 14:15:05
135 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą w Warszawie prawo własności nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/28 o pow.64 m² KW GD2W/00033246/0 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-22 14:14:17
136 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/31 o  pow. 175 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 14:12:55
137 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/31 o  pow. 175 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 14:12:09
138 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki ozn. geod. nr 206/26 o pow.93 m² KW GD2W/00058448/7 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/31 o  pow. 175 m² KW GD2W/00058448/7 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-22 14:10:31
139 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowego dzierżawcy teren małej plaży - działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7, 815 i 568/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 14:08:17
140 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowego dzierżawcy teren małej plaży - działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7, 815 i 568/5 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 14:08:08
141 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowego dzierżawcy teren małej plaży - działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7, 815 i 568/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-22 14:07:04
142 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Zmiana, przedłużenie terminu składania ofert do 30.09.2020) Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 13:54:11
143 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Zmiana, przedłużenie terminu składania ofert do 30.09.2020) Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 13:54:09
144 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (Zmiana, przedłużenie terminu składania ofert do 30.09.2020) Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 13:53:24
145 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 sierpnia 2020 roku do 17 września 2020 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 11:47:28
146 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 sierpnia 2020 roku do 17 września 2020 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 11:47:26
147 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 sierpnia 2020 roku do 17 września 2020 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 11:46:59
148 2020.09.17 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 11:45:43
149 2020.09.17 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 11:45:35
150 2020.09.17 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 11:45:16
151 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-22 11:25:29
152 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-22 11:22:32
153 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-22 11:19:14
154 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-22 11:19:13
155 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 10:09:41
156 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 10:09:38
157 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 10:09:19
158 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 10:08:11
159 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 10:08:07
160 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Katarzyny Koper o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 10:07:36
161 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Migowskiego o terminie ukończenia opisu i oszacowania lokalu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-22 10:06:27
162 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Migowskiego o terminie ukończenia opisu i oszacowania lokalu Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-22 10:06:25
163 Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Migowskiego o terminie ukończenia opisu i oszacowania lokalu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-22 10:04:51
164 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-18 14:17:34
165 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-18 14:17:32
166 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-18 08:45:34
167 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-18 08:27:54
168 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-18 08:27:28
169 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-17 14:19:38
170 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-17 14:19:37
171 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-17 14:18:44
172 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-17 13:58:14
173 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-09-17 13:57:01
174 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Hel, obejmującego obszar działek ozn. Geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1 położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej (ZAPYTANIE UNIEWAŻNONE) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-17 13:53:54
175 Zapytania ofertowe 2020 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-17 11:50:30
176 Zapytania ofertowe 2020 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-17 11:50:16
177 Zapytania ofertowe Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-09-17 11:49:50
178 Zapytania ofertowe Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-09-17 11:49:38
179 PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-09-16 14:56:49
180 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-16 10:47:56
181 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-16 10:47:55
182 Protokół II/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-16 09:04:11
183 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-16 08:49:54
184 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-16 08:49:52
185 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-16 08:46:29
186 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-16 08:46:00
187 Przyjmowanie skarg i wniosków Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-15 11:23:21
188 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-14 14:37:43
189 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-14 14:37:41
190 Protokół II/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-14 11:54:42
191 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-11 14:10:49
192 Protokół XVIII/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-09-11 14:04:36
193 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wpólnej Rady Miasta Helu, 15.09.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-11 13:18:56
194 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wpólnej Rady Miasta Helu, 15.09.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-11 12:44:46
195 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wpólnej Rady Miasta Helu, 15.09.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-11 10:59:51
196 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wpólnej Rady Miasta Helu, 15.09.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-09-11 10:58:49
197 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-10 10:16:12
198 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-10 10:16:05
199 XIX sesja Rady Miasta Helu, 18.09.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-09 12:40:30
200 XIX sesja Rady Miasta Helu, 18.09.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-09 12:39:42
201 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-09-09 11:41:04
202 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2020-09-09 11:40:59
203 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-09-09 11:34:30
204 XIX sesja Rady Miasta Helu, 18.09.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-09-09 11:33:00
205 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-09 10:22:49
206 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-08 15:16:09
207 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-08 15:16:05
208 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko: pracownik socjalny Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-08 15:15:36
209 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-08 12:41:37
210 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, KW Nr GD2W/00045001/8 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-09-08 12:24:03
211 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, KW Nr GD2W/00045001/8 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-09-08 12:22:30
212 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, KW Nr GD2W/00045001/8 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-09-08 12:21:30
213 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-08 11:39:28
214 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-08 10:55:53
215 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-08 10:55:51
216 Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-08 10:54:10
217 Powszechny Spis Rolny 2020 Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-09-02 16:44:11
218 Powszechny Spis Rolny 2020 Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-09-02 16:39:06
219 Powszechny Spis Rolny 2020 Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-09-02 16:38:48
220 Powszechny Spis Rolny 2020 Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-09-02 16:16:28
221 Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-09-02 14:49:27
222 Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-09-02 14:49:08
223 Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-09-02 14:46:28
224 Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-09-02 14:45:47
225 Zarządzenie Nr 36/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania wniosków, projektów finansowych na kolejny rok budżetowy Dominika Garda edycja dokumentu 2020-09-01 10:18:45
226 Zarządzenie Nr 36/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania wniosków, projektów finansowych na kolejny rok budżetowy Dominika Garda dodanie pliku 2020-09-01 10:18:42
227 Zarządzenie Nr 36/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania wniosków, projektów finansowych na kolejny rok budżetowy Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-09-01 10:16:59
228 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-08-31 12:41:18
229 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-31 12:41:12
230 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-31 12:33:24
231 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-31 12:33:16
232 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-31 12:32:25
233 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Rewitalizacji Zdrowia "Hel Happiness" z częścią zabudowy apartamentowej oraz garażu wielopoziomowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 35/19 i 577/2 położonych w Helu przy ul. Kuracyjnej" Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-28 14:09:06
234 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Rewitalizacji Zdrowia "Hel Happiness" z częścią zabudowy apartamentowej oraz garażu wielopoziomowego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 35/19 i 577/2 położonych w Helu przy ul. Kuracyjnej" Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-28 14:07:59
235 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24 czerwca 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-27 14:11:18
236 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24 czerwca 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-27 14:11:07
237 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24 czerwca 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-27 14:10:18
238 2020.08.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-27 14:06:27
239 2020.08.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-27 14:06:26
240 2020.08.25 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-27 14:05:41
241 Plan pracy Rady Miasta Helu w 2020 roku Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-27 13:24:11
242 Plan pracy Rady Miasta Helu w 2020 roku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-27 13:21:31
243 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-27 13:17:38
244 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-27 13:17:34
245 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-08-27 13:03:13
246 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-08-27 13:02:52
247 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-08-27 13:02:36
248 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-08-27 13:02:22
249 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-08-27 13:02:03
250 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-08-27 13:01:28
251 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-08-27 13:01:05
252 2020.09 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych we wrześniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-08-27 12:59:53
253 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-26 13:32:04
254 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-26 13:31:58
255 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-26 13:31:52
256 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-26 13:31:45
257 Oświadczenia majątkowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-08-26 13:30:27
258 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-26 08:13:07
259 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-26 08:13:06
260 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-26 08:11:56
261 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-26 08:11:53
262 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-25 12:34:57
263 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-25 12:33:03
264 Zarządzenie Nr 5/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 20.08.2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Helu z powodu upałów. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-20 13:41:04
265 Zarządzenie Nr 5/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 20.08.2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Helu z powodu upałów. Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-20 13:41:02
266 Zarządzenie Nr 5/120/2020 Burmistrza Helu z dnia 20.08.2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Helu z powodu upałów. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-20 13:40:39
267 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-19 14:33:07
268 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-19 14:32:09
269 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.08.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-18 13:02:22
270 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.08.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-18 13:01:58
271 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.08.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-18 13:00:54
272 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 21.08.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-18 12:59:04
273 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-18 11:49:12
274 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-18 11:48:56
275 XVIII sesja Rady Miasta Helu, 26.08.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-18 10:23:54
276 XVIII sesja Rady Miasta Helu, 26.08.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-18 10:23:12
277 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-17 13:34:38
278 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-17 13:33:09
279 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-17 13:30:33
280 Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-17 13:23:49
281 XVIII sesja Rady Miasta Helu, 26.08.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-17 13:22:34
282 XVIII sesja Rady Miasta Helu, 26.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-17 13:21:16
283 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:32:17
284 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:32:15
285 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:29:29
286 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:28:43
287 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:19:20
288 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:19:14
289 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:13:39
290 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:12:16
291 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:03:35
292 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:03:32
293 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:38:45
294 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:36:17
295 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:36:11
296 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:35:19
297 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:29:34
298 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:29:32
299 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:26:38
300 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:25:25
301 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:25:23
302 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:22:07
303 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje pracowników jednostek miejskich - wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:21:14
304 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:17:50
305 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:17:47
306 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:14:28
307 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje skarbnika miasta Helu - Teresy Rzepko Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:13:58
308 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje skarbnika miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:13:02
309 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:11:50
310 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:11:47
311 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:11:27
312 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:10:42
313 Dominika Garda skasowanie pliku 2020-08-14 11:10:28
314 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:09:04
315 Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:09:02
316 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:07:56
317 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:42:13
318 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:42:11
319 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:41:49
320 Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza Helu - Jarosław Pałkowski Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:41:03
321 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje zastępcy burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:39:18
322 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:29:03
323 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:28:58
324 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:23:39
325 Oświadczenia majątkowe kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu - Ireny Lenc Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:23:08
326 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:22:09
327 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:19:51
328 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:19:49
329 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:16:37
330 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:15:35
331 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:13:49
332 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:13:47
333 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:13:22
334 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu - Grażyna Rotta Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:12:43
335 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:11:01
336 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:02:22
337 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:02:02
338 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:01:37
339 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 09:58:56
340 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.05.2020 - 30.06.2020 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-14 08:56:08
341 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-14 08:54:40
342 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-08-12 10:51:47
343 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-08-12 10:50:44
344 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu" Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-11 12:04:55
345 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu" Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-11 12:01:57
346 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 15:01:24
347 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 15:01:22
348 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 14:55:44
349 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-07 14:07:49
350 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-08-07 14:07:01
351 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-08-07 14:05:43
352 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 14:01:22
353 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 14:01:16
354 Protokół II/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:57:20
355 Protokół II/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:53:58
356 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:24:24
357 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:24:22
358 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 13:22:52
359 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:22:33
360 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:21:35
361 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 13:18:24
362 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:18:21
363 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:18:10
364 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:17:17
365 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:16:27
366 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:16:19
367 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:14:17
368 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:14:02
369 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:13:30
370 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:12:27
371 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:12:11
372 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 12:03:13
373 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 12:03:12
374 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-07 11:47:29
375 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-07 11:45:29
376 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 11:21:02
377 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 11:21:01
378 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 10:38:46
379 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:38:39
380 Protokół XVII/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 10:37:13
381 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 10:37:03
382 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:36:45
383 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:20:00
384 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:05:08
385 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 09:58:53
386 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-06 13:45:19
387 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-06 13:45:17
388 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-06 13:45:02
389 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-06 13:44:37
390 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-06 13:44:35
391 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-06 13:44:16
392 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-04 09:31:55
393 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-04 09:31:51
394 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-04 09:28:48
395 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-03 11:20:23
396 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-03 11:11:42
397 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-03 11:11:04
398 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.05.2020 - 30.06.2020 r. Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-07-31 12:10:37
399 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-07-31 12:04:37
400 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-31 10:39:32
401 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-31 10:39:09
402 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-31 10:36:45
403 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-31 09:36:14
404 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-31 09:36:02
405 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-07-31 09:33:38
406 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6053/20 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-30 13:40:38