logo

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 11 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-17 13:34:18
2 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 11 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-17 13:34:06
3 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 11 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-17 13:26:51
4 SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2018-2023 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-17 13:26:09
5 SPRAWOZDANIA BURMISTRZA HELU Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA HELU - KADENCJA 2018-2023 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-17 13:25:39
6 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 14:16:35
7 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 14:16:33
8 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 14:10:25
9 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 14:10:22
10 Komisje Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 13:54:11
11 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 13:52:18
12 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 13:52:14
13 Komisje Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 13:51:52
14 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 13:51:37
15 Komisje Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 13:51:22
16 Komisje Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 12:57:52
17 Komisje Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 12:52:15
18 Komisje Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 12:44:01
19 Komisje Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 12:02:03
20 XIII sesja Rady Miasta Helu, 18.12.2019 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 12:01:16
21 XIV sesja Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 12:00:53
22 Sesje Rady Miasta Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 12:00:33
23 Sesje Rady Miasta Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 12:00:20
24 Interpelacje Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 12:00:05
25 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 11:40:13
26 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 11:40:11
27 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:33:35
28 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 10:33:33
29 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:33:11
30 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:32:10
31 Obowiązek informacyjny - Newsletter Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:31:30
32 Obowiązek informacyjny - Newsletter Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 10:31:20
33 Obowiązek informacyjny - Newsletter Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:30:17
34 Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem Adrian Albecki skasowanie pliku 2020-01-16 10:26:07
35 Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:26:00
36 Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 10:25:56
37 Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:24:30
38 Obowiązek informacyjny dla osoby będącej stroną umowy cywilnoprawnej Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:23:53
39 Obowiązek informacyjny dla osoby będącej stroną umowy cywilnoprawnej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:22:44
40 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:21:38
41 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 10:21:36
42 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:21:29
43 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:20:20
44 Obowiązek informacyjny wobec stażysty Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 10:19:32
45 Obowiązek informacyjny wobec stażysty Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 10:19:21
46 Obowiązek informacyjny wobec stażysty Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 10:17:47
47 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 09:51:13
48 XIII sesja Rady Miasta Helu, 18.12.2019 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 09:50:14
49 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 09:45:06
50 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 09:44:51
51 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-01-16 09:44:25
52 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-16 09:38:50
53 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-16 09:38:20
54 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-16 09:32:18
55 XIV sesja Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-16 09:30:07
56 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 09:22:27
57 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 09:20:13
58 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 09:12:16
59 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 08:53:30
60 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 08:50:03
61 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 08:48:52
62 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-16 08:48:29
63 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-16 08:46:20
64 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-16 08:44:16
65 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2020-01-15 08:59:01
66 Projekty realizowane z Funduszy Europejskich 2020 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-15 08:58:20
67 Projekty realizowane z Funduszy Europejskich 2020 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-15 08:57:44
68 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-15 08:56:30
69 Fundusze unijne Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-15 08:55:34
70 Fundusze unijne Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-15 08:55:04
71 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-14 11:36:54
72 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-14 11:36:43
73 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-14 11:30:49
74 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-14 11:15:31
75 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-14 11:10:21
76 Zalączniki do protokołu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-14 10:31:26
77 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-13 15:07:36
78 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-13 15:07:33
79 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-13 15:07:11
80 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-13 15:05:24
81 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-13 15:05:18
82 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-13 15:04:28
83 XIII sesja Rady Miasta Helu, 18.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-13 09:51:07
84 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-10 15:01:20
85 Protokół z XIII sesji Rady Miasta Helu, 18 grudnia 2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-10 14:28:06
86 XIII sesja Rady Miasta Helu, 18.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-10 14:27:07
87 Petycje Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-09 15:19:57
88 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-09 13:36:17
89 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-09 13:36:13
90 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-09 13:35:42
91 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-09 11:26:50
92 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-09 11:26:46
93 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Adrian Albecki skasowanie pliku 2020-01-09 11:26:35
94 Dyżury radnych w styczniu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-09 09:25:06
95 Dyżury radnych w styczniu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-09 09:21:34
96 Dyżury radnych w styczniu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-09 09:12:35
97 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-01-09 08:46:07
98 Adrian Albecki skasowanie pliku 2020-01-09 08:46:04
99 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-09 08:43:57
100 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2020-01-09 08:42:01
101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-09 08:41:19
102 Zamówienia publiczne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-09 08:40:47
103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-09 08:36:02
104 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-09 08:35:45
105 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-01-09 08:35:14
106 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-09 08:31:38
107 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-09 08:31:36
108 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-09 08:30:11
109 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-09 08:25:56
110 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:30:28
111 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:30:15
112 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:30:03
113 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:29:47
114 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:29:31
115 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:29:17
116 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:29:03
117 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:28:44
118 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:28:21
119 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:28:06
120 Referat Gospodarki Komunalnej Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 14:27:27
121 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-08 14:24:51
122 Referat Gospodarki Komunalnej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-08 14:24:20
123 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:26:21
124 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:26:18
125 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:26:04
126 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:25:49
127 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:25:46
128 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:25:35
129 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:25:21
130 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:25:19
131 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:25:06
132 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:24:39
133 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:24:36
134 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:23:14
135 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:23:11
136 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:23:00
137 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:22:32
138 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:22:26
139 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:22:12
140 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:21:56
141 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:21:53
142 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:21:41
143 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:21:14
144 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:21:13
145 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:21:03
146 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:20:43
147 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:20:40
148 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:20:29
149 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-08 10:19:59
150 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-08 10:19:53
151 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-08 10:19:11
152 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-07 12:43:32
153 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-07 12:42:16
154 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-07 12:39:42
155 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-07 12:38:58
156 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-07 12:38:38
157 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wrtości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-02 15:07:04
158 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-02 15:01:31
159 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-02 15:01:26
160 Burmistrz Helu zaprasza wszystkie osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Helu na cykl spotkań Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-02 15:00:38
161 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-02 14:46:05
162 Koncesja na alkohol Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-02 14:09:55
163 Koncesja na alkohol Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-02 14:05:36
164 Koncesja na alkohol Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-02 14:01:16
165 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wrtości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-02 13:14:47
166 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wrtości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-02 13:14:41
167 Informacja o terminie złożenia oświadczenia o wrtości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz wniesienia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-02 13:08:52
168 2020 rok - ogłoszenia, informacje umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-02 13:06:52
169 2020 rok - ogłoszenia, informacje umieszczane na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-02 13:06:42
170 Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-02 13:00:30
171 Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-02 12:59:42
172 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-01-02 11:54:34
173 Radni Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-02 11:45:02
174 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 09:09:22
175 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-02 09:09:04
176 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 09:06:53
177 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-02 09:05:50
178 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-02 09:05:39
179 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 09:05:35
180 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-02 09:04:40
181 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-02 09:04:23
182 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 09:03:42
183 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-02 09:03:36
184 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-02 09:01:16
185 2020 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 09:00:25
186 2020 rok - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Helu. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-02 08:59:34
187 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-02 08:58:55
188 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-02 08:54:42
189 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-02 08:49:39
190 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-02 08:49:26
191 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-02 08:49:07
192 Klauzula- wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-02 08:46:25
193 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-02 08:46:03
194 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-02 08:45:47
195 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-02 08:45:27
196 Klauzula- wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-02 08:44:39
197 Klauzula- wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-02 08:44:10
198 Klauzula- wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-02 08:43:44
199 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-02 08:38:38
200 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-02 08:38:26
201 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-01-02 08:38:18
202 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-02 08:34:23
203 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-02 08:17:26
204 Załatw sprawę: Skrzynka podawcza - ePUAP Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 12:28:46
205 Zarządzenia Burmistrza Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 12:22:30
206 Uchwały Rady Miasta Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 12:18:27
207 Przyjmowanie skarg i wniosków Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 12:03:48
208 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:54:39
209 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:53:38
210 Kontakt Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:38:41
211 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:38:16
212 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:28:20
213 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:22:58
214 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:15:39
215 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 11:01:37
216 Wyniki głosowań Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:53:35
217 Transmisje sesji Rady Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:48:03
218 Burmistrzowie Helu z poprzednich kadencji Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:45:39
219 Burmistrzowie Helu z poprzednich kadencji Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 10:44:44
220 Burmistrz Helu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:07:59
221 Burmistrz Helu Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 10:05:56
222 Opłata miejscowa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:01:08
223 Opłata miejscowa 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 10:01:06
224 Opłata za posiadanie psa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 10:00:12
225 Opłata za posiadanie psa 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 10:00:10
226 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:59:26
227 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 09:59:20
228 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki skasowanie pliku 2019-12-31 09:59:02
229 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:58:46
230 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 09:58:42
231 Podatek od środków transportowych 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:57:49
232 Podatek od środków transportowych 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 09:57:46
233 Podatek leśny 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:56:35
234 Podatek leśny 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 09:55:20
235 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:51:55
236 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2019-12-31 09:49:26
237 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:43:18
238 Opłata miejscowa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:42:17
239 Opłata miejscowa 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:42:12
240 Opłata za posiadanie psa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:41:56
241 Opłata za posiadanie psa 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:41:51
242 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:41:20
243 Opłata targowa 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:41:16
244 Podatek od środków transportowych 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:41:03
245 Podatek od środków transportowych 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:40:57
246 Podatek leśny 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:40:38
247 Podatek leśny 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:40:33
248 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:40:15
249 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:40:07
250 Podatki i opłaty lokalne 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:33:34
251 Podatki i opłaty lokalne 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:33:25
252 Podatki i opłaty lokalne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:29:43
253 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:27:16
254 Wersja archiwalna BIP Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:25:11
255 Wersja archiwalna BIP Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-31 09:24:01
256 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 09:23:36
257 Rejestr Zmian Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-31 08:18:19
258 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2019-12-30 17:01:26
259 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-30 16:32:46
260 Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-30 15:27:50
261 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2019-12-05 12:59:12
262 Informacja dla osób niesłyszących Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 11:48:54
263 Informacja dla osób niesłyszących Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-12-05 11:44:58
264 Kontakt Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 11:24:26
265 Instrukcja Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 11:17:52
266 Instrukcja Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 11:07:21
267 Redakcja Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 10:56:28
268 Instrukcja Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 10:51:00
269 Instrukcja Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-12-05 10:41:33
270 Informacje dla mieszkańców Paweł Burczyk edycja dokumentu 2019-12-04 15:22:15
271 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2019-12-04 14:25:43
272 Informacje dla mieszkańców Paweł Burczyk edycja dokumentu 2019-12-04 14:07:27
273 Paweł Burczyk skasowanie dokumentu 2019-12-04 12:30:24
274 Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2019-12-04 12:16:54
275 Julia Cygan dodanie dokumentu 2019-12-04 11:51:34
276 Paweł Burczyk skasowanie dokumentu 2019-12-04 11:41:11
277 Paweł Burczyk edycja dokumentu 2019-12-04 11:40:54
278 Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2019-12-04 11:40:20
279 Instrukcja postępowania oraz ważniejsze telefony kontaktowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-11-25 11:13:40
280 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-11-25 11:12:27
281 Kolejny dokument xxx Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-11-12 11:17:48
282 Kolejny dokument xxx Adrian Albecki dodanie pliku 2019-11-12 11:16:23
283 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-11-12 10:59:32
284 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-11-12 10:39:49
285 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-09 10:45:15
286 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Adrian Albecki dodanie pliku 2019-10-09 10:43:12
287 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-09 10:42:35
288 Instrukcja postępowania oraz ważniejsze telefony kontaktowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-09 10:41:20
289 Instrukcja postępowania oraz ważniejsze telefony kontaktowe Adrian Albecki dodanie pliku 2019-10-09 10:39:30
290 Instrukcja postępowania oraz ważniejsze telefony kontaktowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-09 10:38:37
291 Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 13:51:39
292 Adrian Albecki dodanie pliku 2019-10-04 13:51:35
293 Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 13:51:03
294 Adrian Albecki dodanie pliku 2019-10-04 13:50:50
295 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 13:49:21
296 Ostatnio dodane Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 09:04:09
297 Ostatnio dodane Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 09:03:33
298 Rejestr Zmian Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 09:00:47
299 Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 09:00:02
300 Rejestr Zmian Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 08:59:35
301 Kontakt Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 08:59:18
302 Redakcja Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 08:59:05
303 Instrukcja Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 08:58:50
304 Biuletyn Informacji Publicznej Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-04 08:55:12
305 Biuletyn Informacji Publicznej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-10-04 08:54:56
306 Podkatalog numer 3 czwartego poziomu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-03 13:40:39
307 Podkatalog 4 poziomu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-03 13:37:48
308 Podkatalog 4 poziomu Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-10-03 13:00:47
309 Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:12:33
310 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:12:15
311 Sprawozdania Finansowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 13:11:46
312 Sprawozdania Finansowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:11:35
313 Sprawozdania burmistrza Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:11:12
314 Oświata Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:08:58
315 Stypendia Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 13:03:20
316 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:54:15
317 Ochrona Środowiska Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:53:26
318 Gospodarka odpadami Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:45:30
319 System Informacji Przestrzennej Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 12:37:53
320 System Informacji Przestrzennej Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:37:45
321 Druki do pobrania Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:34:13
322 Druki Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:33:56
323 Przetargi Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:33:27
324 Wykazy terenów pod dzierżawę Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:32:13
325 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:31:49
326 Gospodarka nieruchomościami Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:25:57
327 Platforma zakupowa Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 12:24:14
328 Platforma zakupowa Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:23:58
329 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie w sprawie "Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji energii elektrycznej" Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:23:14
330 Zamówienia publiczne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:22:59
331 Praca Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:11:16
332 Oświadczenia majątkowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:07:49
333 Burmistrz Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:04:14
334 Sprawozdania Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 12:00:53
335 Sprawozdania Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 12:00:49
336 Zagospodarowanie przestrzenne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:52:30
337 Spółki prawa handlowego Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:41:33
338 Jednostki Organizacyjne Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 11:40:59
339 Jednostki z osobowością prawną Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:40:14
340 Jednostki budżetowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:38:57
341 Jednostki Organizacyjne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:38:11
342 Obrona Cywilna Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:36:29
343 Kąpieliska Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:36:17
344 Budżet Obywatelski Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:34:01
345 RODO Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:29:29
346 Tablica informacyjna Urzędu Miasta Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:28:50
347 Załatw sprawę: Skrzynka podawcza - ePUAP Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:22:58
348 Informacje Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 11:22:45
349 Wybory powszechne Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:40:36
350 Ławnicy Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:40:23
351 Wybory Adrian Albecki edycja dokumentu 2019-09-04 10:40:09
352 Wybory Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:38:19
353 Bilanse Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:37:42
354 Wieloletnia Prognoza Finansowa Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:37:31
355 Sprawozdania Finansowe Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:37:11
356 Budżet Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:36:18
357 Finanse Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 10:36:07
358 Zarządzenia Burmistrza Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 09:49:39
359 Uchwały Rady Miasta Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 09:49:20
360 Statut Miasta Helu Adrian Albecki dodanie dokumentu 2019-09-04 09:48:49