logo jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:32:17
2 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:32:15
3 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:29:29
4 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Spółki EKO-Hel BIS Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:28:43
5 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:19:20
6 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:19:14
7 Dariusz Andryskowski - Prezes Zarządu Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:13:39
8 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Spółki Bursztynowy Hel Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 12:12:16
9 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 12:03:35
10 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 12:03:32
11 Marek Dykta - Prezes Zarządu Spółki EKOHEL Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:38:45
12 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:36:17
13 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:36:11
14 Oświadczenie majątkowe kierownika ZZOM w Helu - Marka Dykty, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:35:19
15 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:29:34
16 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:29:32
17 Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego w MOPS w Helu - Henryki Grudzińskiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:26:38
18 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:25:25
19 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:25:23
20 Oświadczenie majątkowe inspektora w MOPS w Helu - Agaty Osiewały, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:22:07
21 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje pracowników jednostek miejskich - wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:21:14
22 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:17:50
23 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:17:47
24 Oświadczenie majątkowe skarbnika miasta Helu Teresy Rzepko, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:14:28
25 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje skarbnika miasta Helu - Teresy Rzepko Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:13:58
26 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje skarbnika miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:13:02
27 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:11:50
28 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:11:47
29 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:11:27
30 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:10:42
31 Dominika Garda skasowanie pliku 2020-08-14 11:10:28
32 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 11:09:04
33 Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 11:09:02
34 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 11:07:56
35 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:42:13
36 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:42:11
37 Jarosław Pałkowski - zastępca burmistrza Helu - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:41:49
38 Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza Helu - Jarosław Pałkowski Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:41:03
39 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje zastępcy burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:39:18
40 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:29:03
41 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:28:58
42 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:23:39
43 Oświadczenia majątkowe kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu - Ireny Lenc Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:23:08
44 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:22:09
45 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:19:51
46 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:19:49
47 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Sojeckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:16:37
48 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:15:35
49 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:13:49
50 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:13:47
51 Oświadczenie majątkowe dyrektora MBP w Helu - Grażyny Rotta, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:13:22
52 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu - Grażyna Rotta Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:12:43
53 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:11:01
54 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-14 10:02:22
55 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-14 10:02:02
56 Joanna Kosińska - Prezes Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 10:01:37
57 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Prezesa Zarządu Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-14 09:58:56
58 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.05.2020 - 30.06.2020 r. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-14 08:56:08
59 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-14 08:54:40
60 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-08-12 10:51:47
61 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-08-12 10:50:44
62 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu" Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-11 12:04:55
63 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zbieraniu odpadów na terenie działki o nr ew. 32/9 w Helu" Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-11 12:01:57
64 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 15:01:24
65 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 15:01:22
66 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 14:55:44
67 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-08-07 14:07:49
68 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-08-07 14:07:01
69 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-08-07 14:05:43
70 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 14:01:22
71 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 14:01:16
72 Protokół II/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:57:20
73 Protokół II/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:53:58
74 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:24:24
75 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:24:22
76 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 13:22:52
77 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:22:33
78 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:21:35
79 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 13:18:24
80 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:18:21
81 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:18:10
82 Protokoły z posiedzenia komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:17:17
83 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:16:27
84 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:16:19
85 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:14:17
86 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 13:14:02
87 Protokół z posiedzenia komisji, 08.06.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:13:30
88 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 13:12:27
89 Protokoły z posiedzeń komisji ds. przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 13:12:11
90 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 12:03:13
91 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 12:03:12
92 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-07 11:47:29
93 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-07 11:45:29
94 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 11:21:02
95 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 11:21:01
96 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 10:38:46
97 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:38:39
98 Protokół XVII/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-08-07 10:37:13
99 Protokół XVII/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-07 10:37:03
100 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:36:45
101 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:20:00
102 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-07 10:05:08
103 Protokół XVII/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-07 09:58:53
104 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-06 13:45:19
105 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-06 13:45:17
106 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-06 13:45:02
107 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-08-06 13:44:37
108 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-08-06 13:44:35
109 Uchwała Nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-08-06 13:44:16
110 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-04 09:31:55
111 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-08-04 09:31:51
112 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-04 09:28:48
113 Protokół Nr 1/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-03 11:20:23
114 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-08-03 11:11:42
115 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 05.08.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-08-03 11:11:04
116 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu w okresie od 01.05.2020 - 30.06.2020 r. Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-07-31 12:10:37
117 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-07-31 12:04:37
118 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-31 10:39:32
119 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-31 10:39:09
120 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ul. Helskiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-31 10:36:45
121 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-31 09:36:14
122 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-31 09:36:02
123 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu przy ulicy Helskiej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-07-31 09:33:38
124 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6053/20 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-30 13:40:38
125 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6053/20 Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-30 13:40:36
126 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6053/20 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-30 13:40:06
127 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-30 10:56:47
128 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-30 10:56:05
129 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-07-30 10:55:45
130 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-07-30 10:55:26
131 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-30 10:55:04
132 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-30 10:54:30
133 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-07-30 10:53:55
134 2020.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sierpniu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-07-30 10:53:34
135 Zarządzenie Nr 5/120/2020 burmistrza Helu z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-29 13:22:01
136 Zarządzenie Nr 5/120/2020 burmistrza Helu z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-29 13:12:17
137 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6051/20 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-28 13:49:07
138 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6051/20 Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-28 13:49:05
139 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6051/20 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-28 13:47:37
140 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6050/20 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-28 13:47:09
141 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6050/20 Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-28 13:47:05
142 Zarządzenie o obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Dz. Kw. Nr 6050/20 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-28 13:46:37
143 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-28 12:18:32
144 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-28 12:18:29
145 Interpelacja radnego Marka Chronia, 24.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-28 12:18:19
146 Interpelacja radnego Marka Chronia, 27.07.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-28 10:57:07
147 Interpelacja radnego Marka Chronia, 27.07.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-28 10:44:06
148 Interpelacja radnego Marka Chronia, 27.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-28 10:43:59
149 Interpelacja radnego Marka Chronia, 27.07.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-28 10:43:36
150 Maria Pełechaty- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:24:43
151 Maria Pełechaty- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:24:32
152 Krystyna Kosno- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:24:08
153 Krystyna Kosno- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:24:07
154 Jan Łazur- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:23:47
155 Jan Łazur- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:23:46
156 Ewa Wójcik- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:23:24
157 Ewa Wójcik- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:23:21
158 Grażyna Janiak- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:18:58
159 Grażyna Janiak- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:18:55
160 Józef Salski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:18:37
161 Józef Salski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:18:34
162 Grzegorz Nowakowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:18:07
163 Grzegorz Nowakowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:18:04
164 Renata Panek- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:17:45
165 Renata Panek- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:17:41
166 Waldemar Sojecki- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:17:23
167 Waldemar Sojecki- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:17:19
168 Arnold Antkowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:16:59
169 Arnold Antkowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:16:54
170 Arnold Antkowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:16:35
171 Krzysztof Pszeniczny- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:16:06
172 Krzysztof Pszeniczny- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:16:05
173 Bogdan Żuławski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:15:39
174 Bogdan Żuławski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:11:40
175 Andrzej Dzikowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 15:03:20
176 Andrzej Dzikowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-07-23 15:03:14
177 Uchwały Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-23 12:22:05
178 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 14:26:08
179 Sylwia Budzisz- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 14:26:00
180 Andrzej Dzikowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 14:25:01
181 Andrzej Dzikowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 14:20:11
182 Bogdan Żuławski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 14:17:38
183 Bogdan Żuławski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 14:13:30
184 Krzysztof Pszeniczny- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 14:09:12
185 Krzysztof Pszeniczny- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 14:02:30
186 Krzysztof Pszeniczny- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 14:02:22
187 Arnold Antkowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:59:14
188 Arnold Antkowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:59:07
189 Waldemar Sojecki- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:52:46
190 Waldemar Sojecki- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:52:25
191 Renata Panek- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:51:36
192 Renata Panek- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:51:30
193 Grzegorz Nowakowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:50:36
194 Grzegorz Nowakowski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:48:24
195 Józef Salski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:42:39
196 Józef Salski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:37:25
197 Józef Salski- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:37:19
198 Grażyna Janiak- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:36:34
199 Grażyna Janiak- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:36:28
200 Ewa Wójcik- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:33:22
201 Ewa Wójcik- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:33:15
202 Jan Łazur- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:30:21
203 Jan Łazur- radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:30:08
204 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-07-21 13:29:24
205 Krystyna Kosno- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:28:55
206 Krystyna Kosno- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:28:47
207 Maria Pełechaty- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:28:23
208 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:27:33
209 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-07-21 13:09:54
210 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-21 13:09:27
211 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-21 11:44:43
212 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-21 11:44:39
213 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-21 11:42:13
214 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-21 11:41:39
215 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-21 11:41:38
216 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-21 11:41:04
217 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urząd Miasta Helu: Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-21 11:29:41
218 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urząd Miasta Helu: Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-21 11:29:39
219 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-21 11:23:19
220 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-21 11:22:07
221 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową, działka ozn. geod. nr 525/1, o powierzchni 2142 m², KW GD2W/00045001/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-07-21 11:19:10
222 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urząd Miasta Helu: Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-21 11:14:24
223 Oświadczeia majątkowe Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-07-20 10:52:12
224 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartał 2020 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-20 09:11:35
225 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartał 2020 Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-20 09:11:31
226 Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartał 2020 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-20 09:11:04
227 Komunikat nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-16 14:49:01
228 Komunikat nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-07-16 14:48:53
229 Komunikat nr 1/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.07.2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-07-16 14:48:18
230 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-16 14:09:57
231 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-16 14:08:05
232 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-15 15:04:01
233 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-15 15:03:44
234 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-15 15:02:23
235 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-15 14:59:54
236 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego dot. tzw. "uchwały antysmogowej dla miast" Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-14 13:32:20
237 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego dot. tzw. "uchwały antysmogowej dla miast" Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-14 13:32:19
238 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego dot. tzw. "uchwały antysmogowej dla miast" Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-14 13:30:41
239 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-07-13 14:41:59
240 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-13 14:39:14
241 Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Helu" Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-07-13 14:31:17
242 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 12 lipca 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-07-13 11:27:03
243 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 12 lipca 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2020-07-13 11:27:01
244 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ponowne głosowanie przeprowadzone w dniu 12 lipca 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-07-13 11:25:08
245 12.07.2020 -OKW Nr 1 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-07-10 19:02:05
246 12.07.2020 -OKW Nr 1 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-07-10 19:01:46
247 12.07.2020 -OKW Nr 1 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-07-10 19:00:52
248 12.07.2020 -OKW Nr 2 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-07-10 19:00:02
249 12.07.2020 -OKW Nr 2 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-07-10 18:59:48
250 12.07.2020 -OKW Nr 2 Informacja dla mężów zaufania Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-07-10 18:57:55
251 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-07-10 12:39:06
252 10.07.2020 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-10 09:42:47
253 10.07.2020 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-10 09:42:18
254 10.07.2020 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-10 09:41:57
255 10.07.2020 - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-10 09:40:55
256 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-07-10 09:04:21
257 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-10 09:01:12
258 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-10 08:43:54
259 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 15:27:07
260 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 15:20:50
261 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 15:06:26
262 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 15:00:44
263 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-09 15:00:41
264 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-09 12:58:21
265 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-09 12:57:43
266 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-09 12:50:17
267 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-09 12:49:37
268 PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 12:07:19
269 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-09 12:03:14
270 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-09 12:03:12
271 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-09 12:02:49
272 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-09 12:02:35
273 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-09 12:02:33
274 POSTANOWIENIE NR 50/931/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Hel Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-09 12:02:10
275 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-09 11:52:32
276 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-09 11:48:21
277 Bezpłatny dowóz dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej do obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-09 10:59:41
278 Bezpłatny dowóz dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej do obwodowych komisji wyborczych Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-09 10:58:52
279 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o zmianie w składzie OKW Nr 2 w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-07-08 17:15:53
280 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o zmianie w składzie OKW Nr 2 w Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-07-08 17:07:30
281 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o zmianie w składzie OKW Nr 2 w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-07-08 17:07:10
282 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o zmianie w składzie OKW Nr 2 w Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-07-08 17:03:31
283 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 10:34:41
284 Marek Chroń - przewodniczący Rady Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-08 10:28:01
285 Marek Chroń - przewodniczący Rady Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-08 10:27:59
286 Marek Chroń - przewodniczący Rady Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:26:30
287 Oświadczenia majątkowe Radnych Miasta Helu VIII kadencji złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:25:48
288 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-08 10:24:13
289 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu VIII kadencji - lata 2018-2023 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:23:27
290 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:22:50
291 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-08 10:21:24
292 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-07-08 10:21:22
293 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:19:03
294 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE BURMISTRZA HELU VIII KADENCJI - MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:18:28
295 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-08 10:17:03
296 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 10:12:44
297 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 10:06:37
298 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 09:43:27
299 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 09:27:53
300 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-08 09:26:39
301 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-07-08 09:26:23
302 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 09:21:35
303 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-08 09:21:26
304 "Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-08 09:10:01
305 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-07 15:06:05
306 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-07 15:04:44
307 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA OFERT DO 19.06.2020 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-07-07 14:36:39
308 „Remont drogi gminnej ul. Maszopów w Helu” zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA OFERT DO 19.06.2020 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-07-07 14:36:30
309 Rejestr Działalności Regulowanej rok 2020 Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-07-07 09:48:02
310 Rejestr Działalności Regulowanej rok 2020 Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-07-07 09:47:58
311 Rejestr Działalności Regulowanej rok 2020 Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-07-07 09:47:32
312 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-07-02 09:20:09
313 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-07-02 09:17:28
314 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-30 14:51:33
315 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze asystenta rodziny Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-30 14:48:11
316 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-30 11:09:11
317 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-30 11:09:08
318 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-30 11:08:36
319 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-06-29 10:55:01
320 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2020-06-29 10:54:45
321 Protokoły wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r. Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-06-29 10:53:46
322 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-06-29 08:52:47
323 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-06-29 08:52:23
324 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-06-29 08:51:56
325 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-06-29 08:51:44
326 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-06-29 08:51:07
327 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-06-29 08:50:48
328 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-06-29 08:50:14
329 2020.07 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lipcu 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-06-29 08:49:53
330 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan edycja dokumentu 2020-06-28 14:57:29
331 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan dodanie pliku 2020-06-28 14:57:28
332 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan skasowanie pliku 2020-06-28 14:56:42
333 Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego Julia Cygan edycja dokumentu 2020-06-28 13:56:45
334 Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego Julia Cygan dodanie pliku 2020-06-28 13:53:48
335 Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego Julia Cygan dodanie pliku 2020-06-28 13:40:32
336 Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego Julia Cygan dodanie dokumentu 2020-06-28 13:39:36
337 Powszechny Spis Rolny 2020 Julia Cygan edycja dokumentu 2020-06-28 13:37:47
338 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan edycja dokumentu 2020-06-28 12:32:40
339 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan dodanie pliku 2020-06-28 12:32:37
340 Zarządzenie Nr 24/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Helu. Julia Cygan dodanie dokumentu 2020-06-28 12:30:48
341 Powszechny Spis Rolny 2020 Julia Cygan dodanie dokumentu 2020-06-28 12:29:09
342 Informacja OKW Nr 1w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-06-26 21:20:27
343 Informacja OKW Nr 1w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-06-26 21:20:20
344 Informacja OKW Nr 1w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-06-26 21:19:11
345 Informacja OKW Nr 2 w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-06-26 21:18:27
346 Informacja OKW Nr 2 w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-06-26 21:18:17
347 Informacja OKW Nr 2 w Helu o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 28.06.2020 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-06-26 21:15:24
348 XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Helu, 30.04.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-26 13:26:53
349 XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Helu, 30.04.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-06-26 13:26:50
350 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-26 13:17:45
351 Protokół XV/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-06-26 13:17:35
352 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-26 13:16:26
353 Protokół XV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-06-26 13:16:20
354 Protokół XV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-26 12:50:31
355 Protokół XVI/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-26 12:49:53
356 Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-25 12:49:10
357 Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce Mirela Figurska dodanie pliku 2020-06-25 12:49:00
358 Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-06-25 12:44:38
359 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-25 09:24:04
360 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-25 09:23:59
361 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-25 09:22:54
362 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-06-24 18:54:04
363 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-06-24 18:48:30
364 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-06-24 18:48:07
365 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-06-24 18:47:38
366 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2020-06-24 18:47:14
367 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2020-06-24 18:47:01
368 23.06.2020 -Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Hel Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2020-06-24 18:45:53
369 Informacja o udzieleniu zamówienia na Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Hel Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:42:17
370 Informacja o udzieleniu zamówienia na Oczyszczanie ulic na terenie Gminy Miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg w okresie od 01.04.2020 - 31.12.2020 r. Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:41:22
371 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:40:58
372 Informacja o udzieleniu zamówienia świadczenie usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem lokalowymi zasobami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hel Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:40:03
373 Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cmentarnych polegających na administrowaniu cmentarzem komunalnym w Helu zlokalizowanym na terenach nieruchomości gruntowych opatrzonych następującymi numerami geodezyjnymi: 63/3; 36/2; 36/1; 737, o łącznej powierzchni 1,4831 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:39:22
374 Informacja o udzieleniu zamówienia na zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 14:25:43
375 ES-G Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w gminie za 2019 rok Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-24 14:19:42
376 ES-G Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w gminie za 2019 rok Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-24 14:19:41
377 ES-G Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w gminie za 2019 rok Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-24 14:19:22
378 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 lutego 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-24 14:17:38
379 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 lutego 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-24 14:17:36
380 Sprawozdanie burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 lutego 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-24 14:17:09
381 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn.: "usługa organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 10:48:56
382 Sprawozdania z realizacji rocznego programu wpółpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 10:29:48
383 Sprawozdania burmistrza z współpracy z organizacjami pozarządowymi Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2020-06-24 10:29:26
384 Sprawozdania z realizacji rocznego programu wpółpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 10:28:31
385 Informacja o udzieleniu zamówienia na zarządzanie i administrowanie obiektem sportowo-rekreacyjnym położonymi w Gminie Miejskiej Hel w który wchodzi: łącznik, hala sportowa, siłownia oraz sala gimnastyczna Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2020-06-24 10:26:16
386 Postanowienie Nr 50/560/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Hel Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-24 08:11:30
387 Postanowienie Nr 50/560/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Hel Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-24 08:11:26
388 Postanowienie Nr 50/560/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Hel Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-24 08:10:58
389 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-06-23 15:21:37
390 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie pliku 2020-06-23 15:21:35
391 Informacja o wyniku przetargu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-06-23 15:21:18
392 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 23 czerwca 2020 roku Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-06-23 10:44:25
393 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 23 czerwca 2020 roku Adrian Albecki dodanie pliku 2020-06-23 10:43:46
394 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 23 czerwca 2020 roku Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-06-23 10:40:58
395 Protokół XVI/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-23 09:41:56
396 Protokół XVI/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-06-23 09:41:23
397 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-06-23 09:40:22
398 XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Helu, 30.04.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-23 09:38:50
399 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-23 09:37:40
400 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-06-23 09:37:28
401 Protokół XVI/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-06-23 09:35:59
402 Protokół XVI/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-06-23 09:35:29