logo

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:46:22
2 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:46:20
3 Burmistrz Helu udostępnia do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:45:54
4 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:19:43
5 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:19:40
6 MAREK DYKTA - PREZES ZARZĄDU EKOHEL SP. Z O. O. - od 22.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:19:15
7 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O. O. EKOHEL Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:18:18
8 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE PREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:17:03
9 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:15:06
10 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:14:55
11 MAREK DYKTA - KIEROWNIK ZZOM - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:14:24
12 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 12:13:33
13 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 12:13:31
14 RYSZARD BURCZYK - KIEROWNIK ZZOM - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:13:06
15 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:04:57
16 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA HELU Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 12:01:59
17 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:52:14
18 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:52:12
19 KATARZYNA MACHTYL - SEKRETARZ MIASTA HELU - od 01.11.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:51:50
20 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:50:48
21 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:50:44
22 MAREK DYKTA - SEKRETARZ MIASTA HELU - do 31.10.2019 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:50:03
23 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, INNE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE SEKRETARZA MIASTA HELU Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:45:20
24 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-21 11:03:47
25 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-21 11:03:47
26 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 17 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-21 11:01:42
27 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-21 10:29:06
28 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-21 10:28:59
29 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 15:13:07
30 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-20 15:12:59
31 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 14:57:16
32 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-20 14:57:12
33 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-20 11:00:43
34 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-20 10:38:33
35 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-20 09:32:40
36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-20 09:31:29
37 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-20 09:17:44
38 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu, 24.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-20 09:17:02
39 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 14:14:16
40 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-19 14:14:11
41 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 13:26:21
42 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 13:26:17
43 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-19 13:23:01
44 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-19 13:22:18
45 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 13:13:49
46 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 13:13:47
47 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-19 13:11:14
48 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 13:05:43
49 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 13:05:24
50 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 12:29:30
51 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 25.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-19 12:28:37
52 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:44:14
53 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:44:02
54 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-19 11:43:46
55 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:43:18
56 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:43:16
57 Zgłoszenie dotyczące wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-19 11:28:28
58 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:22:48
59 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:22:41
60 Wniosek na żądanie właściciela dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-19 11:14:55
61 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:14:26
62 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:14:13
63 Wniosek o wykup lokalu Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-19 11:14:03
64 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2020-02-19 11:13:10
65 Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-19 11:13:07
66 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2020-02-19 11:12:27
67 Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-19 11:12:21
68 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:11:29
69 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:11:10
70 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-19 11:09:56
71 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-19 11:06:32
72 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-19 11:05:31
73 Obowiązek informacyjny wobec osób składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-19 11:03:26
74 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 10:46:20
75 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 10:46:17
76 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-19 10:45:46
77 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 09:50:54
78 Protokół XIV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 09:50:49
79 Protokół XIV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 09:45:08
80 Protokół XIV/20 Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-19 09:42:48
81 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 09:40:34
82 Protokół XIV/20 Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 09:40:28
83 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-19 08:39:00
84 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-19 08:38:57
85 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 14:06:25
86 Protokół XIV/20 Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 14:00:18
87 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-18 13:37:29
88 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-18 13:36:55
89 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-18 13:36:03
90 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-18 13:35:28
91 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 12:59:47
92 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 20.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-18 12:54:54
93 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 12:53:59
94 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 12:39:09
95 Obwieszczenie Burmistrza Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-18 12:37:21
96 Obwieszczenie Burmistrza Helu Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-18 12:37:17
97 Obwieszczenie Burmistrza Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-18 12:35:55
98 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2020-02-18 12:35:15
99 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 12:34:26
100 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu, 19.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-18 12:33:48
101 Protokół XIV/20 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-18 12:16:40
102 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-18 10:48:07
103 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-18 10:48:05
104 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-18 10:46:40
105 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 09:16:24
106 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-18 09:16:22
107 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 09:15:33
108 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-18 09:15:29
109 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-18 08:56:59
110 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 08:56:07
111 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-18 08:55:49
112 Materiały na XV sesję Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-18 08:47:19
113 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 08:44:48
114 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-18 08:43:10
115 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-18 07:57:00
116 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-02-18 07:56:52
117 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-17 12:16:19
118 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-17 12:16:11
119 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-17 12:15:13
120 Zawiadomienie o XV sesji Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-17 12:09:23
121 XV sesja Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-17 08:14:39
122 XV sesja Rady Miasta Helu, 26.02.2020 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-17 08:13:26
123 Informacja burmistrza Helu dotycząca spotkania w sprawie selektywnej zbiórki odpadow komunalnych. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-14 15:17:36
124 Informacja burmistrza Helu dotycząca spotkania w sprawie selektywnej zbiórki odpadow komunalnych. Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-14 15:17:33
125 Informacja burmistrza Helu dotycząca spotkania w sprawie selektywnej zbiórki odpadow komunalnych. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-14 15:16:23
126 Wykaz nieruchomości polożonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierzawy. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-14 14:11:03
127 Wykaz nieruchomości polożonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierzawy. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-14 14:10:01
128 Wykaz nieruchomości polożonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierzawy. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-14 14:09:18
129 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow. 18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-14 14:07:55
130 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow. 18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-14 14:07:39
131 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow. 18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-14 14:04:46
132 SG-01 Statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-14 09:07:20
133 SG-01 Statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-14 09:07:18
134 SG-01 Statystyka gminy: Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-14 09:06:51
135 Zarządzenie nr 7/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-13 12:44:27
136 Zarządzenie nr 7/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-13 12:43:16
137 Zarządzenie nr 7/0050/2020 burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów i referendów Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-13 12:39:10
138 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-13 11:47:07
139 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2020-02-13 11:46:50
140 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-13 11:13:39
141 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-13 11:13:27
142 Dane teleadresowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-12 14:42:58
143 Dane teleadresowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-12 14:32:09
144 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-12 11:30:52
145 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-12 11:27:08
146 Prawidłowa segregacja odpadów "ABC Recyklingu" Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-12 11:20:33
147 Prawidłowa segregacja odpadów "ABC Recyklingu" Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-12 11:19:23
148 Prawidłowa segregacja odpadów "ABC Recyklingu" Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-02-12 11:19:06
149 Prawidłowa segregacja odpadów "ABC Recyklingu" Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-02-12 11:18:32
150 Prawidłowa segregacja odpadów "ABC Recyklingu" Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-02-12 11:17:56
151 Dane teleadresowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-12 09:09:57
152 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-11 13:24:56
153 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-11 13:24:54
154 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-11 13:21:08
155 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-11 13:16:21
156 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-11 13:16:18
157 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-11 13:15:50
158 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-11 13:07:00
159 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-11 13:04:31
160 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-11 13:03:46
161 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-07 13:59:01
162 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-07 13:58:59
163 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-07 13:58:34
164 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-07 13:58:02
165 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-07 13:57:21
166 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-07 13:57:19
167 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-07 13:56:25
168 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-07 13:55:15
169 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-07 13:55:12
170 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-07 13:54:11
171 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-07 13:52:34
172 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-07 13:52:28
173 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-07 13:50:59
174 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:24:55
175 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:24:38
176 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2020-02-07 13:24:15
177 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:22:29
178 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-07 13:22:22
179 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:21:15
180 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:20:44
181 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-07 13:20:41
182 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:19:17
183 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:18:36
184 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:18:07
185 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-07 13:18:00
186 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 284/3 o pow.9 m², KW GD2W/00019059/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:14:50
187 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:14:10
188 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-07 13:14:06
189 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy, nieruchomość gruntowa, część działki ozn. geod. nr 160 , KW GD2W /00042004/8 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:13:01
190 2020 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-07 13:12:01
191 2020 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-07 13:11:53
192 Wniosek o oprzyznanie stypendium za wyniki w nauce- wersja edytowalna Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-02-06 12:34:09
193 Wniosek o oprzyznanie stypendium za wyniki w nauce- wersja edytowalna Mirela Figurska dodanie pliku 2020-02-06 12:33:57
194 Wniosek o oprzyznanie stypendium za wyniki w nauce- wersja edytowalna Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-02-06 12:29:49
195 Inspektor ODO Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:53:41
196 Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:53:09
197 Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:59
198 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:44
199 Obowiązek informacyjny - Newsletter Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:36
200 Obowiązek informacyjny dla osoby przebywającej w obszarze objętym monitoringiem Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:30
201 Obowiązek informacyjny dla osoby będącej stroną umowy cywilnoprawnej Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:21
202 Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:52:11
203 Obowiązek informacyjny wobec stażysty Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:51:58
204 Obowiązek informacyjny wobec praktykanta Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:51:50
205 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:51:41
206 Inspektor ODO Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-02-06 09:51:17
207 Inspektor ODO Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-02-06 09:50:41
208 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończeniu postępowania Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-05 09:19:25
209 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-05 09:19:18
210 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o zakończeniu postępowania Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-05 09:18:04
211 2020.01.28 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-04 13:16:11
212 2020.01.28 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-04 13:16:07
213 2020.01.28 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-04 13:15:35
214 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA HELU W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM - KADENCJA 2018-2023 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-04 13:14:03
215 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-03 13:38:48
216 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-03 13:38:46
217 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-03 13:37:17
218 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2020-02-03 13:34:48
219 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 13:33:52
220 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-03 13:33:27
221 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-03 13:30:42
222 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-03 13:30:39
223 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-03 13:28:50
224 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-03 13:28:16
225 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 13:27:42
226 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-03 13:27:34
227 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 13:26:24
228 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego) Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-03 13:23:49
229 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dominika Garda edycja dokumentu 2020-02-03 13:21:03
230 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dominika Garda dodanie pliku 2020-02-03 13:21:01
231 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe typu stelaże i kraty o długości 6 metrów bieżących każde (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-03 13:20:35
232 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-02-03 13:19:43
233 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 13:12:40
234 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-03 13:12:36
235 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 13:09:31
236 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-02-03 13:08:42
237 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 na okres od dnia 1 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-03 12:57:19
238 2020 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-02-03 12:55:17
239 2020 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-02-03 12:54:59
240 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:48:52
241 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:48:23
242 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 13:47:35
243 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 13:41:33
244 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:40:15
245 Paweł Burczyk skasowanie dokumentu 2020-01-31 13:36:37
246 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:36:29
247 2020.01 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w styczniu 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:36:01
248 Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:32:32
249 Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 13:32:28
250 Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 13:30:42
251 Paweł Burczyk skasowanie dokumentu 2020-01-31 13:19:22
252 Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 13:19:13
253 Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:15:33
254 Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 13:15:27
255 Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 13:09:14
256 Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 13:08:14
257 Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 13:06:49
258 Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 12:41:23
259 Wniosek o wpisanie na listę oczekujących na mieszkanie Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:37:55
260 Wniosek o wpisanie na listę oczekujących na mieszkanie Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:37:52
261 Wniosek o wpisanie na listę oczekujących na mieszkanie Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 12:37:32
262 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:37:00
263 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:36:57
264 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:36:56
265 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:36:36
266 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:36:33
267 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:36:25
268 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:35:17
269 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:35:14
270 Wniosek o zajęcie pasa drogowego z urządzeniami Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:35:12
271 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:34:40
272 Wniosek o zajęcie pasa drogowego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:34:38
273 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:34:10
274 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:34:05
275 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:33:55
276 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:33:16
277 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:33:09
278 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:33:06
279 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:32:21
280 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:32:18
281 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:32:16
282 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:31:54
283 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:31:51
284 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:31:48
285 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:31:30
286 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:31:25
287 Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:31:19
288 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:30:54
289 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-31 12:30:42
290 Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-31 12:30:36
291 Paweł Burczyk skasowanie dokumentu 2020-01-31 12:29:34
292 Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 12:05:27
293 Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 12:04:54
294 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 11:46:38
295 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 11:46:02
296 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-31 11:42:52
297 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-31 11:41:53
298 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-31 10:08:07
299 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-31 10:08:04
300 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-31 10:06:57
301 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan edycja dokumentu 2020-01-30 15:15:23
302 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan dodanie pliku 2020-01-30 15:15:21
303 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan edycja dokumentu 2020-01-30 15:13:40
304 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan skasowanie pliku 2020-01-30 15:13:28
305 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan edycja dokumentu 2020-01-30 15:12:39
306 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan dodanie pliku 2020-01-30 15:11:54
307 Rekrutacja 2020/2021 Julia Cygan dodanie dokumentu 2020-01-30 15:07:05
308 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-30 13:11:36
309 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-30 13:03:29
310 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-30 13:03:27
311 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2020 Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-30 13:02:43
312 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-29 14:44:35
313 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-29 14:44:25
314 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-29 09:24:28
315 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-29 09:23:16
316 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-29 09:22:36
317 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-29 09:19:48
318 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-29 09:19:44
319 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk skasowanie pliku 2020-01-29 09:19:36
320 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-29 09:19:24
321 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-29 09:18:17
322 2020.02 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w lutym 2020 r. Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-29 09:17:27
323 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-29 08:31:13
324 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-29 08:31:03
325 Interpelacja radnego Grzegorza Nowakowskiego, 21.10.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:40:56
326 Interpelacja radnego Grzegorza Nowakowskiego, 21.10.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:40:43
327 Interpelacja radnego Grzegorza Nowakowskiego, 21.10.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:40:31
328 Interpelacja radnej Grażyny Janiak i radnej Marii Pełechaty, 23.09.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:34:48
329 Interpelacja radnej Grażyny Janiak i radnej Marii Pełechaty, 23.09.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:34:07
330 Interpelacja radnej Grażyny Janiak i radnej Marii Pełechaty, 23.09.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:32:26
331 Interpelacja radnego Marka Chronia, 08.07.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:29:21
332 Interpelacja radnego Marka Chronia, 08.07.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:29:09
333 Interpelacja radnego Marka Chronia, 08.07.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:28:16
334 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:22:53
335 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:22:47
336 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:19:49
337 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:17:54
338 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:17:49
339 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2020-01-28 14:16:59
340 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:15:12
341 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:14:59
342 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.06.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:14:17
343 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:12:51
344 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.05.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:12:24
345 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.05.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:11:43
346 Interpelacja radnego Marka Chronia, 13.05.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:10:58
347 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:08:13
348 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:07:44
349 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 14:06:54
350 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-28 14:04:37
351 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-28 14:03:54
352 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-28 13:33:55
353 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk dodanie pliku 2020-01-28 13:33:52
354 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób fizycznych nieprowadzących działalności Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2020-01-28 13:32:38
355 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-28 13:24:10
356 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-28 13:02:45
357 Interpelacja radnego Marka Chronia, 12.04.2019 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-28 10:12:17
358 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-27 14:27:30
359 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-27 14:27:20
360 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-27 10:50:46
361 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-27 10:47:40
362 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2020-01-27 10:28:17
363 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-27 09:17:32
364 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-27 09:16:47
365 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2020-01-24 13:21:03
366 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2020-01-24 13:20:29
367 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2020-01-24 13:20:05
368 Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-24 10:50:23
369 Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-24 10:50:09
370 Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-24 10:49:41
371 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-23 12:00:12
372 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-23 11:57:46
373 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-23 11:57:03
374 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-23 11:55:53
375 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 12:36:18
376 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 12:34:01
377 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 12:32:48
378 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 12:32:28
379 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 12:31:47
380 Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 12:31:12
381 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 12:29:31
382 Komisje Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 12:28:38
383 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 12:28:14
384 Komisje Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 12:28:03
385 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 12:27:36
386 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 12:24:50
387 Posiedzenia Komisji Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 12:24:10
388 Z-KW Statystyczna karta wypadku rok 2019 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 11:45:36
389 Z-KW Statystyczna karta wypadku rok 2019 Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-22 11:45:34
390 Z-KW Statystyczna karta wypadku rok 2019 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 11:45:06
391 PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 11:16:15
392 PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-22 11:13:28
393 PS-01 Sprawozdanie instytucjonalej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego według stanu w dniu 31 XII Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-22 10:54:40
394 PS-01 Sprawozdanie instytucjonalej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego według stanu w dniu 31 XII Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-22 10:54:37
395 PS-01 Sprawozdanie instytucjonalej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego według stanu w dniu 31 XII Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 10:54:08
396 Statystyka miasta Helu wg stanu za 2019 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 10:50:23
397 Statystyka - dane i informacje Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-22 10:49:40
398 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Paweł Burczyk edycja dokumentu 2020-01-22 10:40:43
399 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adrian Albecki dodanie dokumentu 2020-01-22 10:36:35
400 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 10:33:34
401 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki edycja dokumentu 2020-01-22 09:07:30
402 Podatek od nieruchomości 2020 r. Adrian Albecki dodanie pliku 2020-01-22 09:06:20
403 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-21 11:16:37
404 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-21 11:16:33
405 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-21 11:16:19
406 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z częścią usługową - budynek typ 1 i budynek typ 2 na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 636, 637, 638, 641 położonych w Helu przy ul. Dworcowej, zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-21 11:15:59
407 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-20 11:35:09
408 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-20 11:34:15
409 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-20 11:18:03
410 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-20 11:17:55
411 Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Dominika Garda edycja dokumentu 2020-01-20 10:45:02
412 Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Dominika Garda dodanie pliku 2020-01-20 10:44:57
413 Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miasta Helu, 29.01.2020 r. Dominika Garda dodanie dokumentu 2020-01-20 10:43:45
414 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2020-01-20 09:30:18
415 Materiały na XIV sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2020-01-20 09:30:10