obrazek loga jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-10-05 10:44:03
2 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-10-04 07:37:52
3 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-10-04 07:37:49
4 Informacja z otwarcia ofert - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 14:12:29
5 Informacja z otwarcia ofert - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 14:12:27
6 Informacja z otwarcia ofert - ,,Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3" Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 14:12:10
7 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-10-03 12:59:32
8 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-10-03 12:59:28
9 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 12:39:39
10 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 12:39:11
11 Oświadczenie majątkowe kierownika MOPS w Helu - Ireny Lenc, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 12:38:21
12 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 11:49:15
13 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 11:48:01
14 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-10-03 11:46:54
15 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 11:44:16
16 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 11:44:13
17 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-10-03 11:41:30
18 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 11:41:27
19 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 11:40:35
20 Katarzyna Machtyl - sekretarz miasta Helu - Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 11:40:23
21 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 11:36:10
22 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 11:36:02
23 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2021 roku - korekta Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 11:34:56
24 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: asystenta rodziny. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 10:44:16
25 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: asystenta rodziny. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 10:44:13
26 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: asystenta rodziny. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 10:43:57
27 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: asystent rodziny. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-10-03 10:41:22
28 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: asystent rodziny. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-10-03 10:41:20
29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: asystent rodziny. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-10-03 10:41:07
30 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-10-03 07:41:17
31 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-10-03 07:41:09
32 10.10.2022 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-30 09:41:35
33 10.10.2022 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-30 09:40:40
34 10.10.2022 zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-30 09:40:27
35 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-09-29 14:16:16
36 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Daria Ziółkowska skasowanie pliku 2022-09-29 14:16:12
37 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-09-29 14:15:39
38 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Daria Ziółkowska dodanie pliku 2022-09-29 14:15:21
39 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-09-29 14:06:22
40 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Daria Ziółkowska dodanie pliku 2022-09-29 14:03:58
41 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-29 11:38:17
42 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-29 11:38:16
43 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 30.06.2022 do 27.09.2022 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-28 11:07:26
44 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 30.06.2022 do 27.09.2022 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-28 11:07:24
45 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 30.06.2022 do 27.09.2022 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-28 11:07:00
46 27.09.2022 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-28 11:05:29
47 27.09.2022 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-28 11:05:17
48 27.09.2022 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-28 11:04:20
49 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-27 15:06:58
50 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-27 15:06:51
51 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-26 11:23:52
52 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-26 11:23:51
53 Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-26 11:23:35
54 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-23 10:54:59
55 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-23 10:54:57
56 Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz docelowy benzo(a)pirenu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-23 10:51:19
57 Elżbieta Fafińska skasowanie dokumentu 2022-09-22 14:08:11
58 Elżbieta Fafińska skasowanie dokumentu 2022-09-22 14:05:33
59 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 14:03:53
60 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:59:21
61 Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 13:57:59
62 Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:56:12
63 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 13:55:22
64 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:52:56
65 Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 13:51:24
66 Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-09-22 13:51:15
67 Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:47:56
68 Zarządzenie Nr 41/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 13:47:19
69 Zarządzenie Nr 41/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-09-22 13:47:00
70 Zarządzenie Nr 41/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:45:08
71 Zarządzenie Nr 42/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-09-22 13:44:22
72 Zarządzenie Nr 42/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022 Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-09-22 13:43:51
73 Zarządzenie Nr 42/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-09-22 13:24:58
74 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-22 09:29:03
75 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-22 09:27:40
76 Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-21 12:08:12
77 Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-21 12:08:11
78 Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-21 12:08:02
79 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.09.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-21 10:46:23
80 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.09.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-21 10:46:22
81 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.09.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-21 10:44:57
82 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.09.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-09-21 10:44:33
83 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-09-21 08:32:09
84 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-09-21 08:32:04
85 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tczewie Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-20 12:37:40
86 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tczewie Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-20 12:37:37
87 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Tczewie Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-20 12:37:26
88 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-20 12:09:41
89 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-20 12:09:36
90 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-20 12:03:52
91 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2022-09-20 12:03:29
92 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-09-20 12:03:21
93 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2022-09-20 12:02:55
94 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-09-20 12:02:49
95 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-20 11:52:24
96 Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-20 11:52:19
97 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-20 11:52:09
98 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 10:45:00
99 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-20 10:44:58
100 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 10:43:46
101 Zawiadomienie. Mirela Figurska skasowanie pliku 2022-09-20 10:43:27
102 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 10:36:47
103 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 10:30:01
104 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-09-20 10:30:00
105 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 10:29:28
106 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 09:04:51
107 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 08:55:59
108 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-09-20 08:01:27
109 XXXIX sesja Rady Miasta Helu 28.09.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-09-20 08:01:00
110 XXXIX sesja Rady Miasta Helu 28.09.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-09-20 08:00:55
111 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-19 12:30:51
112 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-19 12:30:47
113 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-19 12:29:34
114 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-09-15 13:02:14
115 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-09-15 13:02:12
116 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-15 11:42:25
117 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-15 11:42:18
118 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-15 11:42:05
119 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-09-15 11:34:25
120 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-09-15 11:34:21
121 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-09-15 11:03:03
122 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-09-15 11:00:49
123 Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu Etap 3 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-09-15 10:57:04
124 Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-14 14:02:20
125 Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-14 14:02:18
126 Informacja dla Przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-14 14:01:04
127 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-14 13:51:43
128 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-14 13:51:39
129 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-14 13:51:29
130 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-13 10:53:51
131 Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-13 10:53:45
132 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-13 10:53:32
133 Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-08 09:49:53
134 Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-08 09:49:45
135 Ogłoszenie Burmistrza Helu o konsultacjach. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-08 09:49:31
136 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-08 09:08:02
137 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-09-08 09:08:00
138 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-08 09:07:41
139 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-09-08 09:07:39
140 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-08 09:07:30
141 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-09-08 09:07:27
142 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-08 09:07:05
143 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-09-08 09:06:26
144 Mariusz Fafiński skasowanie dokumentu 2022-09-08 09:05:51
145 Mariusz Fafiński skasowanie pliku 2022-09-08 09:05:40
146 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-08 09:04:05
147 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-09-08 09:04:00
148 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-09-08 09:03:44
149 Podstawowa kwota dotacjia na 2022 - aktualizacja I Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2022-09-07 14:03:58
150 Podstawowa kwota dotacjia na 2022 - aktualizacja I Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-09-07 14:03:54
151 Podstawowa kwota dotacjia na 2022 - aktualizacja I Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-09-07 14:02:58
152 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-07 13:44:32
153 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-07 13:44:19
154 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-07 13:44:04
155 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-09-07 13:36:17
156 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-09-07 13:36:13
157 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-09-01 14:06:48
158 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska dodanie pliku 2022-09-01 14:06:43
159 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska skasowanie pliku 2022-09-01 14:06:25
160 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-09-01 14:06:07
161 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska dodanie pliku 2022-09-01 14:04:07
162 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Daria Ziółkowska dodanie dokumentu 2022-09-01 13:55:35
163 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-09-01 13:44:38
164 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-09-01 13:44:35
165 Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-09-01 13:43:57
166 Ogłoszenie - praca Julia Cygan edycja dokumentu 2022-08-31 13:59:28
167 Ogłoszenie - praca Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-08-31 13:59:00
168 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-31 13:44:35
169 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-31 13:44:33
170 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-31 13:44:20
171 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-31 13:37:23
172 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-08-31 13:37:21
173 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-31 10:40:08
174 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-31 10:40:01
175 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-31 10:39:50
176 Zarządzenie Nr 37/0050/2022 Burmistrza Helu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. Obrońców Helu w Helu przy ul. Szkolnej 1, 84-150 Hel Panu Dawidowi Migaczowi. Julia Cygan edycja dokumentu 2022-08-31 08:38:22
177 Zarządzenie Nr 37/0050/2022 Burmistrza Helu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. Obrońców Helu w Helu przy ul. Szkolnej 1, 84-150 Hel Panu Dawidowi Migaczowi. Julia Cygan dodanie pliku 2022-08-31 08:36:01
178 Zarządzenie Nr 37/0050/2022 Burmistrza Helu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. Obrońców Helu w Helu przy ul. Szkolnej 1, 84-150 Hel Panu Dawidowi Migaczowi. Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-08-31 08:35:31
179 Protokół Nr 1/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:24:15
180 Protokół Nr 2/2021 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:23:44
181 Protokół Nr 1/2022 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:23:24
182 Protokół Nr 2/2022 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:22:47
183 Protokół Nr 2/2022 Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-29 10:22:44
184 Protokół Nr 2/2022 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-29 10:22:26
185 Protokół Nr 1/2022 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:22:02
186 Protokół Nr 1/2022 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-29 10:21:54
187 Protokół Nr 2/2021 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-29 10:21:23
188 Protokół Nr 2/2021 Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-29 10:21:12
189 Protokół Nr 2/2021 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-29 10:20:50
190 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-26 08:17:25
191 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-26 08:16:36
192 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-26 08:16:32
193 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-26 08:16:30
194 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-26 08:15:55
195 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-26 08:15:13
196 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-26 08:15:00
197 Informacja Starosty Puckiego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-25 15:00:14
198 Informacja Starosty Puckiego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-25 15:00:06
199 Informacja Starosty Puckiego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-25 14:59:59
200 Informacja Starosty Puckiego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-25 14:59:04
201 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-23 14:24:42
202 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-23 14:24:40
203 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-23 14:24:28
204 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-23 12:14:11
205 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-23 12:14:07
206 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stypendialnej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-23 12:13:56
207 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:27:31
208 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:27:07
209 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-23 10:26:40
210 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:26:25
211 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:26:05
212 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-23 10:23:36
213 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:22:39
214 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:22:38
215 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:22:33
216 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:22:32
217 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:22:28
218 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:22:26
219 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 25.08.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-23 10:18:07
220 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 25.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-23 10:18:06
221 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 25.08.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-23 10:17:06
222 Posiedzenie Komisji Stypendialnej, 25.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-23 10:16:20
223 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:16:12
224 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-23 10:15:55
225 Elżbieta Fafińska skasowanie dokumentu 2022-08-23 10:13:59
226 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-23 10:03:00
227 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-23 10:02:48
228 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-23 10:02:19
229 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2022-08-23 10:02:09
230 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2022-08-23 10:01:58
231 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-08-23 10:01:46
232 Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej w mieście Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-22 12:25:38
233 Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej w mieście Helu. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-22 12:25:35
234 Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej w mieście Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-22 12:25:27
235 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-22 10:33:45
236 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-22 10:33:44
237 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-22 10:33:14
238 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-22 10:31:44
239 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 19.08.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-19 12:56:10
240 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 19.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-19 12:55:51
241 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 19.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-19 12:55:26
242 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-19 12:54:50
243 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-19 10:52:56
244 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-19 10:52:54
245 Zarządzenie Burmistrza Helu w sprawie opracowania wniosków, projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-19 10:52:42
246 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-19 10:49:23
247 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-18 13:15:52
248 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-18 13:09:53
249 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 18.08.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-18 13:08:10
250 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 18.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-18 13:07:29
251 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 18.08.2022 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-18 13:07:12
252 Plakat Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:43:40
253 Plakat Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-18 11:43:18
254 Plakat Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-18 11:43:06
255 Plakat Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:33:00
256 Plakat Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-18 11:32:35
257 Plakat Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-18 11:32:23
258 Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:31:55
259 Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-18 11:31:54
260 Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-18 11:31:24
261 Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:31:06
262 Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-18 11:31:05
263 Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.) Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-18 11:30:39
264 UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:30:08
265 UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-18 11:30:06
266 UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-18 11:29:33
267 Budżet Obywatelski 2022 Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-18 11:28:58
268 Budżet Obywatelski 2022 Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-18 11:28:51
269 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia Julia Cygan edycja dokumentu 2022-08-17 10:22:29
270 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia Julia Cygan dodanie pliku 2022-08-17 10:22:28
271 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-08-17 10:22:16
272 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu Julia Cygan edycja dokumentu 2022-08-17 10:03:59
273 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu Julia Cygan dodanie pliku 2022-08-17 10:03:58
274 Wniosek o zarejestrowanie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-08-17 10:03:03
275 WNIOSEK o umiejscowienie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa Julia Cygan edycja dokumentu 2022-08-17 09:27:10
276 WNIOSEK o umiejscowienie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa Julia Cygan dodanie pliku 2022-08-17 09:27:09
277 WNIOSEK o umiejscowienie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-08-17 09:23:35
278 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-16 14:46:08
279 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-16 14:46:05
280 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-16 14:45:57
281 Cyberbezpieczeństwo Adrian Albecki edycja dokumentu 2022-08-16 13:48:10
282 Cyberbezpieczeństwo Adrian Albecki dodanie dokumentu 2022-08-16 13:47:45
283 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-16 12:17:00
284 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-08-16 12:16:54
285 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-16 12:16:05
286 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Mirela Figurska dodanie pliku 2022-08-16 12:16:02
287 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-08-16 12:15:52
288 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-08-16 12:15:46
289 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-16 11:51:47
290 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-08-16 11:50:53
291 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-16 11:50:05
292 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-16 11:44:54
293 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-08-16 11:32:18
294 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-08-16 11:31:37
295 Dawid Lewandowski skasowanie dokumentu 2022-08-16 11:31:07
296 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2022-08-16 11:27:07
297 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2022-08-12 13:55:15
298 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Daria Ziółkowska dodanie pliku 2022-08-12 13:54:58
299 Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Daria Ziółkowska dodanie dokumentu 2022-08-12 13:49:37
300 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-12 10:58:40
301 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-08-12 10:57:29
302 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:16:33
303 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:16:05
304 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:15:27
305 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:15:25
306 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-08 10:15:18
307 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:14:31
308 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:14:30
309 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-08 10:14:20
310 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:13:22
311 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:13:21
312 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:09:14
313 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:09:13
314 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 10:04:02
315 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 10:04:01
316 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 09:59:48
317 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 09:59:46
318 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-08-08 09:46:19
319 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-08-08 09:46:17
320 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-08-08 09:45:08
321 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-05 13:06:03
322 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-05 13:06:01
323 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-05 12:51:38
324 Ogłoszenie o wyniku postępowania. Roboty budowlane. Boiskio spotrowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-05 12:51:30
325 Ogłoszenie o wyniku postępowania Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-08-05 12:26:49
326 Ogłoszenie o wyniku postępowania Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-08-05 12:26:43
327 Mariusz Fafiński skasowanie dokumentu 2022-08-05 12:25:51
328 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2022-08-05 12:24:45
329 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-08-05 12:23:45
330 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-08-05 12:22:44
331 Mariusz Fafiński skasowanie dokumentu 2022-08-05 12:21:34
332 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2022-08-05 12:20:56
333 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-04 14:12:10
334 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-04 13:48:01
335 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-04 13:47:57
336 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-04 13:47:44
337 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-04 13:46:45
338 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-04 13:46:41
339 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-04 13:46:30
340 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-04 12:06:53
341 Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-04 12:06:51
342 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-04 12:06:02
343 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-03 08:40:49
344 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-03 08:40:47
345 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-03 08:40:38
346 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-08-02 12:16:59
347 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-08-02 12:16:56
348 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu - zapytanie ofertowe na realizację talonów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-02 12:16:43
349 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-08-02 12:16:23
350 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-07-27 13:35:03
351 Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-07-27 13:33:23
352 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-27 07:48:17
353 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-27 07:45:12
354 Informacja z otwarcia ofert. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-27 07:44:52
355 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-07-26 12:03:38
356 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-07-26 12:03:35
357 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ,, Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w miejscowości Hel" Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-26 11:26:41
358 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ,, Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w miejscowości Hel" Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-26 11:25:32
359 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ,, Zbieranie odpadów na terenie działki nr. ew. 32/9 w miejscowości Hel" Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-26 11:24:25
360 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-26 08:47:34
361 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-26 08:47:28
362 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-26 08:47:18
363 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-22 14:37:10
364 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-07-22 14:37:08
365 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-22 14:37:01
366 Uwaga! Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Hel "Mała Plaża"! Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-07-22 14:33:24
367 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-22 13:21:36
368 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-22 13:21:29
369 Obwieszczenie Burmistarza Helu o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-22 13:21:20
370 Odpady ze styropianu to cenny surowiec - informacja Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-22 10:41:23
371 Odpady ze styropianu to cenny surowiec - informacja Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-22 10:33:14
372 Odpady ze styropianu to cenny surowiec - informacja Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-22 10:33:01
373 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w straży miejskiej w Helu - 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-22 08:38:12
374 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w straży miejskiej w Helu - 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-22 08:31:24
375 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w straży miejskiej w Helu - 1 etat Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-22 08:31:22
376 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w straży miejskiej w Helu - 1 etat Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-22 08:30:04
377 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-22 07:35:19
378 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-07-22 07:35:04
379 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-07-22 07:34:58
380 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-21 14:51:13
381 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-07-21 14:50:47
382 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-21 14:50:43
383 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-07-21 14:50:41
384 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-21 14:50:11
385 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2022-07-21 14:49:43
386 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-21 14:49:35
387 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-07-21 14:49:34
388 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W HELU - 1 ETAT Julia Cygan edycja dokumentu 2022-07-21 13:40:26
389 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W HELU - 1 ETAT Julia Cygan dodanie pliku 2022-07-21 13:40:18
390 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W HELU - 1 ETAT Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-07-21 13:38:54
391 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-21 12:20:51
392 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-21 12:20:48
393 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-21 12:20:34
394 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-20 13:06:13
395 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2022-07-20 13:00:14
396 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2022-07-20 13:00:12
397 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2022-07-20 13:00:00
398 Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-20 10:57:30
399 Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-20 10:57:28
400 Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Roboty budowlane. Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-20 10:57:03
401 Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu (przedłużenie terminu składania ofert do 15.03.2022) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-07-20 10:45:57
402 Zmiana nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w Helu (przedłużenie terminu składania ofert do 15.03.2022) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-07-20 10:45:56
403 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2022-07-20 10:45:34
404 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-20 07:53:40
405 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-19 14:52:48
406 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-19 14:52:46
407 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-19 14:52:36
408 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2022-07-19 14:47:08
409 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu Julia Cygan dodanie pliku 2022-07-19 14:44:35
410 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Aplikant w Straży Miejskiej w Helu Julia Cygan dodanie dokumentu 2022-07-19 14:43:45
411 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-07-19 13:56:21
412 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-07-19 13:56:18
413 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-18 13:42:53
414 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-18 13:42:51
415 Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-18 13:42:41
416 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-18 13:41:19
417 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2022-07-18 13:41:13
418 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-18 13:40:15
419 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-18 13:40:06
420 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-18 13:27:33
421 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-18 13:27:28
422 Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjany. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-18 13:27:17
423 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-18 13:15:54
424 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-18 13:15:15
425 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-18 13:15:03
426 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2022-07-18 12:59:23
427 Boisko sportowe i bieżnia o nawierzchni poliuretanowej (Zmiana terminu składania ofert do 26.07.2022 roku do godz. 10:00)(Przetarg unieważniony) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2022-07-18 12:59:22
428 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za I półrocze (semestr) 2021/2022 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-18 10:36:53
429 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za I półrocze (semestr) 2021/2022 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-07-18 10:35:06
430 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za II półrocze (semestr) 2021 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-18 10:34:43
431 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za II półrocze (semestr) 2021 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-07-18 10:29:15
432 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2022-07-18 10:28:18
433 Mirela Figurska skasowanie pliku 2022-07-18 10:28:13
434 Informacja dotycząca przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w 2022 roku Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-18 10:25:07
435 Informacja dotycząca przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w 2022 roku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-07-18 10:21:09
436 Informacja dotycząca przyznania nagród za osiągnięcia artystyczne w 2022 roku Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-18 10:20:04
437 Informacja dotycząca przyznania nagród za osiągnięcia artystyczne w 2022 roku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-07-18 10:18:01
438 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-18 09:50:49
439 Mirela Figurska dodanie pliku 2022-07-18 09:49:05
440 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2022-07-18 09:48:34
441 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2022-07-15 11:26:19
442 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2022-07-15 11:26:18
443 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2022-07-15 11:26:03
444 Protokół XXXVIII/22 Mirela Figurska edycja dokumentu 2022-07-14 14:56:20
445 Protokół XXXVIII/22 Mirela Figurska dodanie pliku 2022-07-14 14:55:56