obrazek loga jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:43:03
2 Strefa Płatnego Parkowania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:41:35
3 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:36:36
4 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-17 15:36:10
5 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:34:58
6 Informacja w sprawie wydawania abonamentu na parkowanie w strefie płatnego parkowania dla mieszkańca Helu 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-17 15:33:09
7 Strefa Płatnego Parkowania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:30:12
8 Strefa Płatnego Parkowania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-17 15:10:48
9 wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-17 13:44:17
10 wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-17 13:44:11
11 wykaz osób którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-17 13:43:33
12 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-17 08:47:18
13 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-17 08:47:17
14 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-17 08:46:56
15 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-17 08:46:54
16 Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-16 16:05:56
17 Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-16 16:00:03
18 Sprawozdanie burmistrza z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie pliku 2024-05-16 14:36:10
19 Sprawozdanie burmistrza z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2024-05-16 14:34:58
20 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-16 10:54:39
21 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-16 10:54:38
22 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-16 10:51:56
23 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-16 10:51:54
24 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-16 10:51:01
25 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-16 10:50:43
26 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-05-15 10:57:19
27 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2024-05-15 10:57:17
28 Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wydany na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Hel do uprawiania sportu lub rekreacji Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2024-05-15 10:55:40
29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - przydatność wody do spożycia przez ludzi Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-05-15 10:55:10
30 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - przydatność wody do spożycia przez ludzi Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2024-05-15 10:55:07
31 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - przydatność wody do spożycia przez ludzi Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2024-05-15 10:54:02
32 Ogłoszenie Burmistrza Helu Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-05-15 10:47:01
33 Ogłoszenie Burmistrza Helu Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2024-05-15 10:46:59
34 Ogłoszenie Burmistrza Helu Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-05-15 10:45:26
35 Ogłoszenie Burmistrza Helu Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2024-05-15 10:44:12
36 Kąpieliska 2024 r. Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2024-05-15 10:43:21
37 Dane teleadresowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-14 12:15:54
38 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-14 11:44:12
39 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-14 11:44:10
40 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-14 11:42:40
41 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-05-14 09:45:17
42 II sesja Rady Miasta Helu, 22.05.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-14 09:44:54
43 II sesja Rady Miasta Helu, 22.05.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-05-14 09:44:49
44 Informacja odnośnie liczby zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-05-14 09:02:49
45 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 marca do 14 maja 2024 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-14 09:01:21
46 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 marca do 14 maja 2024 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-14 09:01:03
47 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 26 marca do 14 maja 2024 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-14 09:00:53
48 Sprawozdania burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu - kadencja 2024-2029 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-14 08:58:47
49 Sprawozdania burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu - kadencja 2024-2029 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-14 08:58:30
50 Koło Miejskie Platformy Obywatelskiej RP w Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2024-05-13 14:46:10
51 Koło Miejskie Platformy Obywatelskiej RP w Helu Julia Cygan dodanie dokumentu 2024-05-13 14:45:21
52 Grupa Rekonstrukcyjno-historyczna IV Bat. Korpusu Ochrony Pogranicza Julia Cygan edycja dokumentu 2024-05-13 14:45:08
53 Grupa Rekonstrukcyjno-historyczna IV Bat. Korpusu Ochrony Pogranicza Julia Cygan dodanie dokumentu 2024-05-13 14:37:20
54 Fundacja Sapere Aude Julia Cygan edycja dokumentu 2024-05-13 14:35:55
55 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 i 727/3 KW GD2W 00034171/0 o łącznej pow. 34 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2024-05-13 14:21:21
56 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 i 727/3 KW GD2W 00034171/0 o łącznej pow. 34 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2024-05-13 14:21:01
57 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW w Helu oraz o terminie przeprowadzenia losowania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-13 14:20:33
58 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Helu Nr LIV/413/23 z dnia 28 lutego 2024 roku w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat, z dotychczasowym dzierżawcą, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 KW GD2W/00033246/0 i 727/3 KW GD2W 00034171/0 o łącznej pow. 34 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2024-05-13 14:20:20
59 Fundacja Sapere Aude Julia Cygan dodanie dokumentu 2024-05-13 14:20:03
60 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW w Helu oraz o terminie przeprowadzenia losowania Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-13 14:20:01
61 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW w Helu oraz o terminie przeprowadzenia losowania Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-13 14:19:58
62 Julia Cygan skasowanie dokumentu 2024-05-13 14:19:40
63 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 maja 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW w Helu oraz o terminie przeprowadzenia losowania Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-13 14:19:32
64 Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-13 14:18:35
65 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7 o pow. 1 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2024-05-13 14:18:15
66 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7 o pow. 1 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2024-05-13 14:17:41
67 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 257 KW GD2W/00016673/7 o pow. 1 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2024-05-13 14:17:00
68 Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-13 14:16:31
69 Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-13 14:16:22
70 Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do OKW w Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-13 14:14:56
71 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m² Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2024-05-13 14:13:00
72 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m² Dawid Lewandowski dodanie pliku 2024-05-13 14:12:28
73 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel działka ozn. geod. nr 738/8 o powierzchni 1981 m² Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2024-05-13 14:11:09
74 Julia Cygan edycja dokumentu 2024-05-13 14:06:22
75 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-13 14:05:27
76 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-13 13:59:02
77 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-13 13:59:01
78 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-13 13:58:52
79 Julia Cygan dodanie dokumentu 2024-05-13 13:57:59
80 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-13 13:57:49
81 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-13 13:57:47
82 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-13 13:57:38
83 Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-13 13:52:51
84 Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-13 13:52:45
85 Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-13 13:51:39
86 Ochotnicza Straż Pożarna w Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2024-05-13 13:48:34
87 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-13 11:38:56
88 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-13 11:37:53
89 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-13 11:36:37
90 Marek Chroń - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-13 08:56:02
91 Marek Chroń - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-13 08:56:01
92 Marek Chroń - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-05-13 08:55:21
93 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji wg. stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-05-13 08:45:50
94 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji wg. stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-05-13 08:45:44
95 Mirosław Wądołowski - burmistrz Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji wg. stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-05-13 08:45:00
96 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 16:10:15
97 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 16:08:28
98 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu o wyborze na Mirosława Wądołowskiego na Burmistrza Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 16:06:42
99 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu o wyborze na Mirosława Wądołowskiego na Burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 16:05:53
100 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu o wyborze na Mirosława Wądołowskiego na Burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 16:04:04
101 Burmistrz Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 16:00:47
102 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:46:20
103 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 15:46:09
104 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 15:45:38
105 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:44:58
106 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 15:44:39
107 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 15:44:16
108 INFORMACJA Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:43:42
109 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:41:11
110 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 15:41:07
111 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:40:58
112 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 2 kwietnia 2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 15:40:40
113 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 maja 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:10:09
114 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 maja 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 15:10:03
115 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 maja 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:09:41
116 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 maja 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 15:09:22
117 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 15:07:48
118 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-09 15:07:38
119 OBWIESZCZENIE Burmistrza Helu z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-09 15:06:54
120 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W MIEŚCIE HEL Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-09 14:09:21
121 POSTANOWIENIE Nr 395/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-08 16:11:30
122 POSTANOWIENIE Nr 395/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-08 16:11:28
123 POSTANOWIENIE Nr 395/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 16:09:01
124 OBWODY GŁOSOWANIA W MIEŚCIE HEL Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-08 15:57:15
125 OBWODY GŁOSOWANIA W MIEŚCIE HEL Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 15:57:04
126 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W MIEŚCIE HEL Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-08 15:56:27
127 Wzory zgłoszeń kandydatów do Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-08 15:44:28
128 Wzory zgłoszeń kandydatów do Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-08 15:44:12
129 Wzory zgłoszeń kandydatów do Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 15:39:36
130 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W MIEŚCIE HEL Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 15:38:53
131 Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-05-08 15:12:16
132 Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-05-08 15:11:34
133 Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 15:09:22
134 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-05-08 15:07:36
135 Interpelacja radnego Marka Chronia, 07.02.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 13:01:15
136 Interpelacja radnego Marka Chronia, 07.02.2022 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 12:58:27
137 Dane teleadresowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 12:15:59
138 Radni miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 10:11:46
139 Radni miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 09:58:32
140 Radni miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 09:49:44
141 Radni miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-08 09:36:26
142 Radni miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-05-08 09:36:05
143 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-07 09:48:10
144 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2024-05-07 09:23:11
145 Radni Miasta Helu, kadencja 2018 - 2024 Adrian Albecki edycja dokumentu 2024-05-07 07:36:45
146 Aktualna kadencja 2024-2029 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 15:14:56
147 Kadencja 2018-2024 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 15:14:26
148 Julia Cygan skasowanie dokumentu 2024-05-06 12:05:20
149 Julia Cygan skasowanie pliku 2024-05-06 12:05:11
150 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 11:12:24
151 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-06 11:12:22
152 INFORMACJA Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 10:23:08
153 INFORMACJA Mirela Figurska skasowanie pliku 2024-05-06 10:22:10
154 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 10:21:49
155 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-06 10:21:48
156 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2024-05-06 10:21:11
157 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 10:20:56
158 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-06 10:20:50
159 INFORMACJA Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 10:20:24
160 INFORMACJA Mirela Figurska dodanie pliku 2024-05-06 10:20:17
161 INFORMACJA Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-05-06 10:20:10
162 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-05-06 10:12:35
163 Adrian Albecki skasowanie dokumentu 2024-05-06 09:55:32
164 Informacje dla mieszkańców Adrian Albecki edycja dokumentu 2024-05-06 09:55:12
165 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-30 10:17:51
166 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-30 10:17:44
167 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska skasowanie pliku 2024-04-30 10:15:50
168 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-30 08:06:27
169 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-30 08:06:25
170 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-30 08:05:35
171 Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 02.05.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-30 08:04:33
172 Informacje dla mieszkańców Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-30 08:02:49
173 Wybory do parlamentu europejskiego Adrian Albecki dodanie dokumentu 2024-04-26 14:22:22
174 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-26 12:18:14
175 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-26 12:18:11
176 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-26 12:12:27
177 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-26 12:04:54
178 I sesja Rady Miasta Helu, 07.05.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-26 12:04:35
179 I sesja Rady Miasta Helu, 07.05.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-26 12:04:30
180 Sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-26 12:03:48
181 Sesje Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-26 12:03:09
182 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-04-26 10:37:29
183 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2024-04-26 10:37:10
184 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2024-04-26 10:37:02
185 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2024-04-26 10:36:47
186 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2024-04-26 10:36:25
187 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2024-04-26 10:36:15
188 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2023 rok Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2024-04-26 09:27:36
189 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2023 rok Daria Ziółkowska dodanie pliku 2024-04-26 09:27:21
190 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2023 rok Daria Ziółkowska dodanie dokumentu 2024-04-26 09:23:08
191 Informacja dla nowo wybranej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-25 14:49:35
192 Informacja dla nowo wybranej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-25 14:49:21
193 Informacja Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-25 14:33:50
194 Informacja Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-25 14:21:15
195 Informacja Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-25 13:58:18
196 Aktualna kadencja 2024-2029 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-25 13:57:55
197 Aktualna kadencja 2024-2029 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-25 13:56:05
198 Dyżury Aptek Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-25 13:47:04
199 Dyżury Aptek Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-25 13:46:22
200 Dyżury Aptek Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-25 13:42:56
201 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-24 09:28:15
202 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-24 09:28:11
203 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-24 09:27:38
204 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. "II Festiwal Morze Muzyki" Paweł Burczyk edycja dokumentu 2024-04-23 11:47:16
205 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. "II Festiwal Morze Muzyki" Paweł Burczyk dodanie pliku 2024-04-23 11:46:27
206 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2024 w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji i przeprowadzenia wydarzenia pn. "II Festiwal Morze Muzyki" Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2024-04-23 11:45:55
207 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-23 11:06:42
208 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-23 11:06:38
209 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-23 11:04:20
210 PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzemnne Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-23 10:56:15
211 PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzemnne Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-23 10:55:49
212 PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzemnne Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-23 10:55:37
213 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-22 08:07:51
214 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-22 08:07:31
215 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko skasowanie pliku 2024-04-22 08:07:09
216 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz aktualnego najemcy lokal, przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4- lokal Nr 5, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 33,32 m2 , składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 671 m2 w 3332/38213 jego części Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2024-04-19 14:41:07
217 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz aktualnego najemcy lokal, przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4- lokal Nr 5, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 33,32 m2 , składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 671 m2 w 3332/38213 jego części Dawid Lewandowski dodanie pliku 2024-04-19 14:40:43
218 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz aktualnego najemcy lokal, przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4- lokal Nr 5, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 33,32 m2 , składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnym gruntem o powierzchni 671 m2 w 3332/38213 jego części Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2024-04-19 14:39:33
219 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator SA Oddział w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z przeznaczeniem na usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV linii średniego napięcia 15 kV oraz linii niskiego napięcia nn-0,4 kV, działka ozn. geod. nr 735 o pow. 108 m2 KW GD2W/00027402/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2024-04-19 14:38:32
220 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator SA Oddział w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z przeznaczeniem na usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV linii średniego napięcia 15 kV oraz linii niskiego napięcia nn-0,4 kV, działka ozn. geod. nr 735 o pow. 108 m2 KW GD2W/00027402/7 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2024-04-19 14:38:18
221 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator SA Oddział w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z przeznaczeniem na usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV linii średniego napięcia 15 kV oraz linii niskiego napięcia nn-0,4 kV, działka ozn. geod. nr 735 o pow. 108 m2 KW GD2W/00027402/7 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2024-04-19 14:37:31
222 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-19 14:00:21
223 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-19 14:00:15
224 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-19 14:00:06
225 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-19 13:56:29
226 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-19 13:55:56
227 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-19 13:55:36
228 Waldemar Sojecki -radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 11:32:33
229 Waldemar Sojecki -radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 11:32:32
230 Maria Pełechaty-radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:33:28
231 Maria Pełechaty-radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:33:16
232 Józef Salski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:32:58
233 Józef Salski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:32:53
234 Arnold Antkowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:32:38
235 Arnold Antkowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:32:36
236 Andrzej Dzikowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:32:22
237 Andrzej Dzikowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:32:21
238 Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:32:07
239 Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:32:01
240 Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:31:44
241 Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:31:43
242 Jan Łazur - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:31:27
243 Jan Łazur - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:31:25
244 Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:31:09
245 Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:31:07
246 Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:29:07
247 Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:29:06
248 Krzysztof Pszeniczny - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:28:51
249 Bogdan Żuławski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:28:29
250 Bogdan Żuławski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:28:28
251 Grzegorz Nowakowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:28:15
252 Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:28:02
253 Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-19 10:28:01
254 Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:19:56
255 Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:19:52
256 Grzegorz Nowakowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:19:24
257 Grzegorz Nowakowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:19:20
258 Bogdan Żuławski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:19:00
259 Bogdan Żuławski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:18:54
260 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2024-04-19 10:18:05
261 Krzysztof Pszeniczny - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:17:48
262 Krzysztof Pszeniczny - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:17:42
263 Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:17:12
264 Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:17:06
265 Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:16:42
266 Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:16:35
267 Jan Łazur - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:16:10
268 Jan Łazur - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:16:05
269 Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:15:42
270 Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:15:36
271 Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:15:11
272 Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:15:06
273 Andrzej Dzikowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:14:39
274 Andrzej Dzikowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:14:33
275 Arnold Antkowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:14:11
276 Arnold Antkowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:14:05
277 Józef Salski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:13:40
278 Józef Salski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:13:21
279 Maria Pełechaty-radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:12:23
280 Maria Pełechaty-radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:12:17
281 Waldemar Sojecki -radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:11:32
282 Waldemar Sojecki -radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:11:25
283 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 10:10:52
284 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 10:10:39
285 Zarządzenie nr. 3/120/2024 Burmistrza Helu w sprawie opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu ,,Morze Muzyki". Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-19 09:25:39
286 Zarządzenie nr. 3/120/2024 Burmistrza Helu w sprawie opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu ,,Morze Muzyki". Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-19 09:22:47
287 Oświadczenia majątkowe radnych miasta Helu VIII kadencji - oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 09:22:37
288 Oświadczenia majątkowe radnych miasta Helu VIII kadencji - oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji 2018-2024 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-19 09:22:29
289 Oświadczenia majątkowe, inne oświadczenia i informacje Radnych Miasta Helu VIII kadencji - lata 2018-2024 Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-19 09:19:38
290 Zarządzenie nr. 3/120/2024 Burmistrza Helu w sprawie opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i przeprowadzenia II Festiwalu ,,Morze Muzyki". Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-19 09:19:37
291 POSTANOWIENIE NR 197/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-19 09:17:06
292 Zarządzenie nr 3/120/2024 Burmistrza Helu z 19 kwietnia 2024 roku Paweł Burczyk edycja dokumentu 2024-04-19 08:53:30
293 Zarządzenie nr 3/120/2024 Burmistrza Helu z 19 kwietnia 2024 roku Paweł Burczyk dodanie pliku 2024-04-19 08:53:10
294 Zarządzenie nr 3/120/2024 Burmistrza Helu z 19 kwietnia 2024 roku Paweł Burczyk dodanie dokumentu 2024-04-19 08:52:12
295 Protokół LV/24. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-18 14:10:30
296 Protokół LV/24. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-18 14:10:09
297 Protokół LV/24. Mirela Figurska skasowanie pliku 2024-04-18 14:03:34
298 Protokół LV/24. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-18 14:02:46
299 Protokół LV/24. Mirela Figurska dodanie pliku 2024-04-18 13:23:06
300 Protokół LV/24. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-18 13:22:37
301 Protokół LV/24. Mirela Figurska edycja dokumentu 2024-04-18 13:13:18
302 Protokół LV/24. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2024-04-18 13:02:54
303 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-16 12:07:48
304 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-16 12:07:47
305 SG-01 Sparawozdanie Gospodarka mieszkaniowa i komunalna Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-16 12:07:34
306 Dyżury Aptek Julia Cygan edycja dokumentu 2024-04-16 11:54:33
307 Dyżury Aptek Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-16 11:49:44
308 Dyżury Aptek Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-16 11:43:36
309 Postanowienie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny Iwona Rzepko edycja dokumentu 2024-04-15 09:07:29
310 Postanowienie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny Iwona Rzepko dodanie pliku 2024-04-15 09:07:26
311 Postanowienie Sądu Rejonowego w Wejherowie I Wydział Cywilny Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2024-04-15 09:06:49
312 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:12:50
313 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:12:48
314 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:12:08
315 Katarzyna Machtyl skasowanie dokumentu 2024-04-12 18:11:37
316 Protokół wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:11:20
317 Katarzyna Machtyl skasowanie pliku 2024-04-12 18:10:50
318 Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:09:20
319 Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:09:18
320 Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:08:49
321 Protokół wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:08:33
322 Protokół wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:08:14
323 Protokół wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:07:21
324 Protokoły wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza w Helu - wybory samorządowe 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:07:04
325 Protokoły wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza w Helu - wybory samorządowe 2024 r. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:06:57
326 Protokoły wyników głosowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Helu - wybory samorządowe 2024 r. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:04:27
327 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:01:49
328 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:01:47
329 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:01:16
330 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:01:03
331 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:01:01
332 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 18:00:35
333 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 18:00:21
334 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 18:00:18
335 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:59:42
336 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:59:22
337 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:59:18
338 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:58:45
339 Protokoły wyników głosowania w obwodzie nr 3 w 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:58:09
340 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:57:07
341 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:57:04
342 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:56:39
343 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:55:32
344 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:55:27
345 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl skasowanie pliku 2024-04-12 17:54:45
346 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:52:53
347 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:52:48
348 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:50:30
349 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:50:02
350 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:50:00
351 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:47:09
352 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:46:33
353 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:46:29
354 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:45:57
355 Protokoły wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:45:05
356 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:43:51
357 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:43:49
358 Protokół wybory do Sejmiku Województwa Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:43:22
359 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:42:49
360 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2024-04-12 17:42:34
361 Protokół wybory do Rady Powiatu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2024-04-12 17:42:12
362 Protokoły wybory do Rady Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:41:09
363 Protokół głosowania wybory burmistrza Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2024-04-12 17:39:57