obrazek loga jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 29.11.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-28 13:39:36
2 29.11.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-28 13:39:20
3 29.11.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-28 13:38:56
4 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-28 12:12:32
5 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-28 12:12:29
6 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-28 11:46:20
7 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-28 11:46:18
8 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-24 11:18:55
9 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-24 11:18:54
10 Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-24 11:18:44
11 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-11-24 10:54:21
12 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-11-24 10:52:25
13 Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej w miejscowości Hel Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-11-24 10:50:22
14 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:36:23
15 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:30:44
16 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-23 11:30:37
17 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:21:16
18 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-23 11:21:05
19 Protokół L/23 Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-11-23 11:20:47
20 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:20:20
21 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-23 11:20:14
22 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:19:16
23 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-23 11:19:13
24 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-23 11:15:18
25 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-23 11:15:17
26 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-22 15:19:00
27 Protokół L/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-22 15:12:28
28 Protokół L/23 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-11-22 15:05:20
29 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-22 14:54:46
30 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-22 14:54:44
31 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-22 13:23:04
32 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-22 13:23:03
33 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-21 14:57:07
34 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-21 14:57:06
35 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-21 13:58:45
36 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-21 11:37:39
37 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-21 11:37:38
38 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-21 11:36:47
39 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 27.11.2023 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-11-21 11:36:00
40 Zawiadomienie o LI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-21 10:23:27
41 Zawiadomienie o LI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-21 10:23:26
42 Zawiadomienie o LI sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-21 10:23:13
43 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-21 09:40:18
44 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-21 09:40:03
45 Zawiadomienie. Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-11-21 09:39:55
46 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-21 09:39:52
47 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-20 13:53:51
48 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-11-20 13:53:50
49 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-20 13:47:23
50 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-11-20 12:54:29
51 LI sesja Rady Miasta Helu, 29.11.2023 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-11-20 12:54:03
52 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-17 14:26:27
53 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan dodanie pliku 2023-11-17 14:26:25
54 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan skasowanie pliku 2023-11-17 14:26:10
55 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-17 10:15:21
56 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan dodanie pliku 2023-11-17 10:15:16
57 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-17 10:14:00
58 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan dodanie pliku 2023-11-17 10:13:50
59 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-11-17 10:13:27
60 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-17 10:12:58
61 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. egzekucji należności w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta Helu. Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-11-17 10:12:42
62 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-14 10:46:04
63 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-14 10:46:03
64 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-14 10:45:52
65 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-14 10:45:23
66 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:14:21
67 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:13:54
68 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:12:43
69 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:12:00
70 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:11:24
71 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan dodanie pliku 2023-11-10 13:11:22
72 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2”. Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-11-10 13:10:48
73 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan edycja dokumentu 2023-11-10 13:09:29
74 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan dodanie pliku 2023-11-10 13:09:28
75 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12”. Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-11-10 13:08:30
76 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-11-08 13:38:29
77 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-11-08 13:38:01
78 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. WIEJSKIEJ 47C zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21 ujawnionej w KW GD2W/00047405/4 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-11-08 13:35:50
79 Gospodarka Mieszkaniowa Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-11-08 12:53:20
80 Projekt regulaminu Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-11-08 12:46:32
81 Projekt regulaminu Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2023-11-08 12:46:31
82 Projekt regulaminu Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2023-11-08 12:46:05
83 Gospodarka Mieszkaniowa Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-11-08 12:45:31
84 Gospodarka Mieszkaniowa Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-11-08 12:35:04
85 Gospodarka Mieszkaniowa Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2023-11-08 12:34:38
86 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-08 12:23:31
87 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-08 12:23:29
88 Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-08 12:23:18
89 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-08 12:11:54
90 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-08 12:11:43
91 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2023-11-08 12:11:30
92 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-08 09:39:04
93 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-11-08 09:39:02
94 Informacja o dniu wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miasta Helu 13.11.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-11-08 09:38:19
95 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-08 08:41:31
96 Informacje dla mieszkańców Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-11-08 08:35:29
97 Dyżury radnych w listopadzie 2023 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-11-07 08:32:14
98 Dyżury radnych w listopadzie 2023 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-11-07 08:31:30
99 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-31 13:44:15
100 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-31 13:42:34
101 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-31 12:51:08
102 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-31 12:49:15
103 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dawid Lewandowski skasowanie pliku 2023-10-31 12:49:06
104 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-31 12:44:56
105 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-31 12:44:51
106 Franciszek Kosznik - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 28 września 2021 roku. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-31 09:51:28
107 Franciszek Kosznik - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 28 września 2021 roku. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-31 09:51:27
108 Franciszek Kosznik - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 28 września 2021 roku. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-31 09:49:14
109 Interpelacja radnego Marka Chronia Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-31 09:43:23
110 Interpelacja radnego Marka Chronia Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-31 09:43:20
111 Interpelacja radnego Marka Chronia Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-31 09:42:31
112 Interpelacja radnego Marka Chronia Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-31 09:42:26
113 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2023-10-31 09:40:56
114 Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-10-31 09:40:45
115 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-31 09:40:26
116 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-31 09:40:07
117 Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-10-31 09:40:01
118 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-31 09:39:48
119 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-31 09:39:00
120 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2023-10-30 09:57:36
121 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska dodanie pliku 2023-10-30 09:57:30
122 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska skasowanie pliku 2023-10-30 09:55:35
123 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2023-10-30 09:52:38
124 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska dodanie pliku 2023-10-30 09:51:59
125 Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hel Daria Ziółkowska dodanie dokumentu 2023-10-30 09:50:37
126 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu -Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.08.2022 roku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 10:34:34
127 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu -Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.08.2022 roku Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-27 10:34:04
128 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu -Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.08.2022 roku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 10:30:26
129 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu -Ireny Woronieckiej, złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.08.2022 roku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-27 10:29:48
130 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-27 09:53:44
131 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-27 09:51:41
132 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-10-27 09:50:06
133 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wuja Klemensa przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 206/19, 209, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 147/8 o łącznej powierzchni 1100 m2, KW GD2W/00033246/0, GD2W/00046463/1, GD2W/00043680/7, GD2W/00034424/9, GD2W/00025437/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-27 09:49:05
134 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wuja Klemensa przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 206/19, 209, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 147/8 o łącznej powierzchni 1100 m2, KW GD2W/00033246/0, GD2W/00046463/1, GD2W/00043680/7, GD2W/00034424/9, GD2W/00025437/7 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-27 09:48:51
135 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wuja Klemensa przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 206/19, 209, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 147/8 o łącznej powierzchni 1100 m2, KW GD2W/00033246/0, GD2W/00046463/1, GD2W/00043680/7, GD2W/00034424/9, GD2W/00025437/7 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-27 09:48:30
136 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Wuja Klemensa przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – części nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 206/19, 209, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 147/8 o łącznej powierzchni 1100 m2, KW GD2W/00033246/0, GD2W/00046463/1, GD2W/00043680/7, GD2W/00034424/9, GD2W/00025437/7 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-10-27 09:46:30
137 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.82 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-27 09:45:17
138 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.82 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-27 09:45:08
139 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.82 m², KW GD2W/00047586/6 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-10-27 09:43:14
140 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr. nr 759/2 o pow.49 m² GD2W/00049775/2 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-27 09:42:04
141 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr. nr 759/2 o pow.49 m² GD2W/00049775/2 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2023-10-27 09:41:23
142 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Stefana Żeromskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy – część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr. nr 759/2 o pow.49 m² GD2W/00049775/2 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2023-10-27 09:38:33
143 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 09:05:51
144 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-27 09:05:50
145 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-27 09:05:36
146 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 09:05:09
147 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-27 09:05:07
148 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-27 09:04:35
149 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 09:04:17
150 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-27 09:04:13
151 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-27 09:03:10
152 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-27 09:02:23
153 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-27 09:02:12
154 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-27 09:02:00
155 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-25 16:30:14
156 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-25 16:29:51
157 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-25 16:28:45
158 Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO w Helu - Dawida Migacza, złożone wg stanu majątkowego na dzień 01.09.2022 roku Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-25 16:28:04
159 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-25 09:55:51
160 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-25 09:47:54
161 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-25 09:47:52
162 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-24 14:00:15
163 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-24 14:00:05
164 24.10.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-24 12:34:16
165 24.10.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-24 12:34:15
166 24.10.2023 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-24 12:33:59
167 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 września 2023 r. do 24 października 2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-24 12:15:45
168 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 września 2023 r. do 24 października 2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-24 12:15:38
169 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 19 września 2023 r. do 24 października 2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-24 12:15:26
170 Informacja odnośnie liczby zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-24 09:18:56
171 Informacja odnośnie liczby zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu "CZYSTE POWIETRZE" Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2023-10-23 10:11:54
172 Rejestr działalności regulowanej 2023 r. Daria Ziółkowska edycja dokumentu 2023-10-19 14:52:43
173 Rejestr działalności regulowanej 2023 r. Daria Ziółkowska dodanie pliku 2023-10-19 14:52:34
174 Program "Ciepłe mieszkanie" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-10-19 13:45:19
175 Program "Ciepłe mieszkanie" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-10-19 13:44:53
176 Program "Ciepłe mieszkanie" Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2023-10-19 13:44:46
177 OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2023-10-19 13:43:32
178 OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2023-10-19 13:43:06
179 OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2023-10-19 13:42:53
180 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-19 11:18:39
181 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-19 11:18:38
182 Zawiadomienie Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-10-19 11:18:17
183 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 14:13:15
184 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-18 14:13:13
185 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 14:08:40
186 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-18 14:08:39
187 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 14:08:19
188 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-18 14:08:09
189 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-18 12:26:01
190 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-18 12:25:46
191 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-18 12:25:37
192 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 09:48:32
193 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-18 09:48:29
194 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 09:48:00
195 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu, 23.10.2023 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-18 09:47:41
196 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-18 08:53:02
197 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-18 08:53:00
198 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-17 12:38:00
199 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-17 12:37:58
200 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-17 12:37:49
201 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-17 12:37:14
202 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-17 12:37:10
203 Zawiadomienie Burmistrza Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-17 12:36:25
204 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-17 12:34:49
205 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-17 12:34:44
206 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2023-10-17 12:34:36
207 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-17 12:33:36
208 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-17 12:33:34
209 Zawiadomienie o L sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-17 12:33:21
210 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:16:37
211 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:16:36
212 Zawiadomienie Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:10:50
213 Zawiadomienie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:08:07
214 L sesja Rady Miasta Helu, 25.10.2023 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:07:53
215 L sesja Rady Miasta Helu, 25.10.2023 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:07:48
216 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:05:06
217 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:04:59
218 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:04:41
219 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:04:31
220 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:04:26
221 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:04:11
222 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:03:59
223 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:03:58
224 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:03:39
225 Sejm RP Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:03:27
226 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:03:14
227 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:03:11
228 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:02:59
229 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:02:47
230 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:02:46
231 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:02:35
232 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:02:25
233 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:02:23
234 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:02:13
235 Senat RP Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:01:51
236 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:01:36
237 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:01:30
238 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:01:19
239 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:00:59
240 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 12:00:57
241 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 12:00:42
242 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 12:00:13
243 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 11:59:31
244 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:59:07
245 Referendum ogólnokrajowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:58:44
246 Sejm RP Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:58:11
247 Sejm RP Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:57:55
248 Senat RP Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:57:39
249 Senat RP Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:57:30
250 Referendum ogólnokrajowe Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:57:02
251 Referendum ogólnokrajowe Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:56:14
252 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2023-10-17 11:55:38
253 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:55:18
254 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:55:11
255 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:52:05
256 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 11:51:18
257 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:51:07
258 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:50:54
259 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 11:50:52
260 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:50:10
261 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:49:52
262 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 11:49:47
263 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-10-17 11:49:34
264 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:49:18
265 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-17 11:49:14
266 Protokół głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:48:52
267 WYNIKI GŁOSOWANIA Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:48:06
268 WYNIKI GŁOSOWANIA Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:48:00
269 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2023-10-17 11:47:31
270 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2023-10-17 11:46:57
271 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2023-10-17 11:46:37
272 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:45:55
273 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:45:50
274 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:45:37
275 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:45:27
276 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:45:12
277 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:45:05
278 WYNIKI WYBORÓW Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-17 11:43:52
279 WYNIKI WYBORÓW Mirela Figurska dodanie dokumentu 2023-10-17 11:43:46
280 Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-16 15:18:13
281 Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-16 15:18:12
282 Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-16 15:18:03
283 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2” Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-16 13:54:50
284 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2” Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-16 13:54:48
285 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i budowie sieci wodociągowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/19, 173/12, 173/20, 173/21, 173/10, 173/11, 515/1, 515/5, 523/10, 512, 509, 508, 510, 511, 523/4, 580/2, 494/2” Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-16 13:54:36
286 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12” Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-16 13:47:29
287 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12” Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-16 13:47:27
288 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie sieci kanalizacji deszczowej w Helu przy ulicy: Kuracyjnej, Adm. Steyera i Maszopów, dz. nr 173/10, 173/11, 179/1, 494/2, 156/1, 173/12” Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-16 13:46:38
289 Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pdf - nowe okno) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-15 08:51:51
290 Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pdf - nowe okno) Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-15 08:51:10
291 Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pdf - nowe okno) Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-15 08:49:44
292 Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-15 08:47:19
293 Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-15 08:43:25
294 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-15 08:41:18
295 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-15 08:39:49
296 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-15 08:39:08
297 ROK 2023 Mariusz Fafiński edycja dokumentu 2023-10-13 11:29:41
298 ROK 2023 Mariusz Fafiński dodanie dokumentu 2023-10-13 11:29:30
299 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-11 13:27:30
300 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-11 13:24:14
301 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-11 13:23:56
302 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 09:05:56
303 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 09:05:48
304 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Boczna 10, 84-150 Hel Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 09:05:37
305 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel: Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 09:05:03
306 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel: Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 09:05:02
307 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 84-150 Hel: Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 09:04:54
308 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 09:03:16
309 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 09:03:13
310 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 09:03:02
311 Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Helu z dnia 6.10.2023 r. w sprawie późniekszego rozpoczęcia głosowania w obwodzie odrębnym Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 09:00:48
312 Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Helu z dnia 6.10.2023 r. w sprawie późniekszego rozpoczęcia głosowania w obwodzie odrębnym Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 09:00:43
313 Uchwała Nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Helu z dnia 6.10.2023 r. w sprawie późniekszego rozpoczęcia głosowania w obwodzie odrębnym Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 09:00:29
314 Informacja OKW Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 08:59:26
315 Informacja OKW Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 08:59:08
316 Informacja OKW Nr 3 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 08:58:57
317 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2023-10-10 08:58:34
318 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2023-10-10 08:58:31
319 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 08:58:01
320 Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 08:57:58
321 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 08:57:25
322 Informacja OKW Nr 2 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 08:56:53
323 Informacja OKW Nr 2 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 08:56:40
324 Informacja OKW Nr 2 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 08:56:24
325 Informacja OKW Nr 1 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-10 08:55:47
326 Informacja OKW Nr 1 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-10 08:55:45
327 Informacja OKW Nr 1 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 15.10.2023 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-10 08:55:20
328 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 18:03:05
329 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 18:02:33
330 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:59:07
331 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:59:04
332 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:57:51
333 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:54:52
334 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:54:06
335 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:54:01
336 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:53:16
337 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:53:04
338 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:22:13
339 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:21:53
340 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:20:57
341 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:20:53
342 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:20:19
343 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 17:20:07
344 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:10:45
345 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 - 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu (obwód odrębny) Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-09 17:08:46
346 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:07:26
347 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-09 17:04:31
348 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 17:03:29
349 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 - Urząd Miasta Helu Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-09 16:58:18
350 UCHWAŁA NR 225/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 16:54:12
351 UCHWAŁA NR 225/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 16:52:55
352 UCHWAŁA NR 225/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-09 16:52:29
353 UCHWAŁA NR 224/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-09 16:51:34
354 UCHWAŁA NR 224/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-09 16:50:34
355 UCHWAŁA NR 224/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-09 16:49:22
356 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan edycja dokumentu 2023-10-09 13:17:11
357 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan dodanie pliku 2023-10-09 13:15:54
358 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-10-09 13:15:42
359 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan edycja dokumentu 2023-10-09 13:13:14
360 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan dodanie pliku 2023-10-09 13:13:11
361 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Julia Cygan dodanie dokumentu 2023-10-09 13:12:45
362 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie Iwona Rzepko edycja dokumentu 2023-10-05 14:39:10
363 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie Iwona Rzepko dodanie pliku 2023-10-05 14:39:03
364 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wejherowie Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2023-10-05 14:38:46
365 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-04 14:59:37
366 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-04 14:58:16
367 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-04 14:57:28
368 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 64 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl edycja dokumentu 2023-10-04 14:40:51
369 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 64 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl dodanie pliku 2023-10-04 14:40:05
370 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 64 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Machtyl dodanie dokumentu 2023-10-04 14:38:20
371 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 13:43:24
372 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 13:43:21
373 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:48:57
374 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:48:34
375 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:48:12
376 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:48:08
377 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:47:43
378 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:47:40
379 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:47:21
380 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:47:20
381 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:44:19
382 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:44:11
383 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-03 08:39:32
384 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-03 08:39:31
385 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska edycja dokumentu 2023-10-02 14:44:03
386 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-02 14:43:31
387 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska dodanie pliku 2023-10-02 14:33:43
388 Protokół XLIX/23 Mirela Figurska skasowanie pliku 2023-10-02 14:33:24