logo jednostki

Rejestr Zmian

L.p Nazwa Użytkownik Działanie Data
1 Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca I kwartał 2021 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-16 13:47:32
2 Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca I kwartał 2021 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-16 13:47:24
3 Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca I kwartał 2021 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-16 13:47:08
4 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2021-04-16 13:46:47
5 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-04-16 13:46:31
6 Statystyka miasta Helu wg stanu za 2021 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-16 13:45:15
7 Statystyka miasta Helu wg stanu za 2021 rok - sprawozdania przesyłane do Urzędu Statystycznego Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-16 13:45:00
8 Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach w 2020 r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-16 13:32:38
9 Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach w 2020 r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-16 13:32:16
10 Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach w 2020 r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-16 13:31:57
11 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-16 13:30:33
12 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-16 13:28:51
13 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-16 13:27:38
14 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-16 12:13:32
15 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-16 12:13:26
16 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-16 12:13:05
17 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 19.04.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-16 11:22:39
18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 19.04.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-04-16 11:22:33
19 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 19.04.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-16 11:21:29
20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Helu, 19.04.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-04-16 11:21:02
21 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-14 21:13:56
22 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-04-14 21:13:43
23 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-04-14 21:08:20
24 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 15:51:53
25 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-04-13 15:51:52
26 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 15:51:35
27 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-04-13 15:51:32
28 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 15:51:26
29 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-04-13 15:51:24
30 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 11:24:42
31 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 11:23:50
32 Uchwała Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/148/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-04-13 11:22:47
33 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-13 11:20:13
34 Uchwała Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrod za osiągnięcia sportowe. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-04-13 11:17:51
35 WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim Julia Cygan edycja dokumentu 2021-04-12 15:04:27
36 WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim Julia Cygan dodanie pliku 2021-04-12 15:04:24
37 WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim Julia Cygan skasowanie pliku 2021-04-12 15:04:10
38 Obowiązek informacyjny dla właścicieli obiektów dokonujących wpisu do ewidencji noclegów Julia Cygan edycja dokumentu 2021-04-12 14:44:19
39 Obowiązek informacyjny dla właścicieli obiektów dokonujących wpisu do ewidencji noclegów Julia Cygan dodanie pliku 2021-04-12 14:44:11
40 Obowiązek informacyjny dla właścicieli obiektów dokonujących wpisu do ewidencji noclegów Julia Cygan skasowanie pliku 2021-04-12 14:44:00
41 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Adrian Albecki dodanie pliku 2021-04-08 14:38:19
42 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-08 14:34:01
43 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-04-08 14:33:59
44 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-08 12:41:51
45 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-08 12:41:41
46 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-08 12:41:22
47 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W00031970/0 na okres od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-04-08 10:43:16
48 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W00031970/0 na okres od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-04-08 10:42:20
49 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W00031970/0 na okres od dnia 1 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-04-08 10:39:32
50 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-08 10:30:12
51 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-08 10:07:01
52 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-08 10:06:54
53 Ogłoszenie Burmistrza Helu o projekcie uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-08 09:59:54
54 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-07 15:30:42
55 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-04-07 15:28:26
56 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-04-07 15:27:48
57 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-07 15:21:45
58 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-07 15:12:28
59 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-07 15:12:07
60 Obwieszczenie Burmistrza Helu o wpłynięciu raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o odziaływaniu na obszar Natura 2000 inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-07 15:10:59
61 Protokół 1/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-04-07 13:58:41
62 Protokół 1/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-04-07 13:52:56
63 Protokół 1/21 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-04-07 13:52:38
64 2021.03.30 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-07 13:16:21
65 2021.03.30 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-07 13:15:43
66 2021.03.30 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-07 13:14:45
67 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-04-07 11:38:53
68 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-04-07 11:38:23
69 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-04-07 11:37:36
70 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-04-07 11:20:44
71 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-04-07 11:20:17
72 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców, teren plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr 34/6 KW GD2W/00057307/0 oraz ozn. geod. nr 812 KW GD2W/00059645/5 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-04-07 11:17:35
73 Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce za I półrocze (semestr) 2020/2021 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-04-07 10:03:41
74 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-06 09:41:35
75 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-04-06 09:39:53
76 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2021-04-06 07:49:13
77 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-04-06 07:48:02
78 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-04-06 07:47:54
79 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Elżbieta Fafińska skasowanie pliku 2021-04-06 07:43:35
80 INFORMACJE OGÓLNE Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-31 07:36:05
81 INFORMACJE OGÓLNE Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-03-31 07:32:06
82 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-31 00:18:25
83 2021.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w marzec 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-31 00:17:33
84 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwiecień 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-31 00:15:49
85 2021.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu marzec 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-31 00:14:42
86 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-30 20:46:28
87 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-30 20:46:25
88 INFORMACJE OGÓLNE Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-30 13:10:25
89 INFORMACJE OGÓLNE Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-03-30 13:05:51
90 Program "CZYSTE POWIETRZE" Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-30 13:00:59
91 Program "CZYSTE POWIETRZE" Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-03-30 13:00:39
92 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-30 12:34:04
93 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-30 12:34:01
94 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.02.2021r. do 29.03.2021r. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-30 12:05:25
95 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.02.2021r. do 29.03.2021r. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-30 12:05:21
96 Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres od 24.02.2021r. do 29.03.2021r. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-30 12:04:48
97 OBWIESZCZENIE Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-30 11:26:21
98 OBWIESZCZENIE Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-03-30 11:19:35
99 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-30 11:18:07
100 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-30 11:18:04
101 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-30 11:17:42
102 Iwona Rzepko skasowanie dokumentu 2021-03-30 11:15:58
103 Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-30 11:15:49
104 Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-30 11:14:00
105 Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-30 11:13:50
106 Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-30 11:13:32
107 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-30 11:00:59
108 Informacja dot. XXIV sesji Rady Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-30 10:59:34
109 Informacja dot. XXIV sesji Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-30 10:59:31
110 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-30 10:59:22
111 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-30 10:59:16
112 Informacja dot. XXIV sesji Rady Miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-30 10:58:53
113 Obwieszczenie Burmistrza Helu o zakończeniu zbierania dowodów. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-30 10:58:23
114 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-30 09:30:48
115 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-30 09:26:51
116 Zawiadomienie. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-30 09:25:37
117 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-30 09:01:13
118 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-30 08:59:44
119 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwiecień 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-29 22:15:55
120 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwiecień 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-03-29 22:15:51
121 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w miesiącu kwiecień 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-03-29 22:15:27
122 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2021 r. Elżbieta Fafińska edycja dokumentu 2021-03-29 22:13:08
123 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie pliku 2021-03-29 22:13:00
124 2021.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych od firm/instytucji/przedsiębiorców/nieruchomości niezamieszkałych w kwietniu 2021 r. Elżbieta Fafińska dodanie dokumentu 2021-03-29 22:12:26
125 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-29 08:53:04
126 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-29 08:53:01
127 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-26 13:56:05
128 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-03-26 13:55:58
129 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-26 13:44:37
130 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-26 13:43:58
131 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-26 13:43:27
132 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 13:23:28
133 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-25 13:19:14
134 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 13:16:27
135 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-25 13:16:26
136 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 13:15:29
137 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-25 13:15:28
138 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 13:12:54
139 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-25 13:10:14
140 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-25 13:07:07
141 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-25 13:06:21
142 Protokół XXII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 12:05:05
143 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-25 12:03:30
144 Protokół XXIII/21 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-25 11:43:16
145 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.03.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-24 15:25:53
146 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.03.2021 r. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-24 15:25:51
147 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-24 10:22:43
148 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-24 10:22:13
149 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miasta Helu Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-24 10:21:19
150 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.03.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-24 09:19:16
151 Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Miasta Helu, 29.03.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-24 09:17:06
152 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:50:02
153 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:50:01
154 Zawiadomienie. Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-23 14:49:32
155 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:49:01
156 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:48:58
157 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:45:02
158 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:44:56
159 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:43:01
160 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:42:56
161 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:41:25
162 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:41:24
163 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-23 14:41:15
164 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-23 14:40:49
165 Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 13:24:36
166 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 13:23:49
167 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 12:10:04
168 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-23 12:09:56
169 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-23 12:08:34
170 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 10:22:02
171 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-23 10:21:09
172 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-23 10:20:44
173 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 08:23:37
174 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-23 08:23:32
175 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-23 08:23:21
176 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-23 08:22:34
177 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-23 08:22:30
178 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-23 08:22:08
179 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 20:38:08
180 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 20:32:37
181 Zawiadomienie. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 20:24:56
182 Zawiadomienie. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 20:21:25
183 XXIV sesja Rady Miasta Helu, 31.03.2021 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 20:21:07
184 XXIV sesja Rady Miasta Helu, 31.03.2021 r. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 20:21:01
185 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-22 15:34:11
186 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-22 15:34:06
187 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-22 15:33:44
188 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-22 15:32:31
189 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-22 15:32:28
190 Informacja o wynikach naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu – 1 etat Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-22 15:32:03
191 Ogłoszenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania ,,Wysoce zjadliwej grypy ptaków”. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-22 12:26:55
192 Ogłoszenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania ,,Wysoce zjadliwej grypy ptaków”. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-22 12:26:51
193 Ogłoszenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania ,,Wysoce zjadliwej grypy ptaków”. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-22 12:26:16
194 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:34:59
195 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:34:54
196 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:34:47
197 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:34:06
198 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:34:00
199 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:33:51
200 Protokół z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:33:23
201 Protokół z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:33:19
202 Protokół z kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach 12.06.2017 - 20.10.2017 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:33:03
203 Informacja o planowanej Kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.pdf Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:32:14
204 Informacja o planowanej Kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.pdf Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:32:11
205 Informacja o planowanej Kontroli kompleksowej Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.pdf Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:31:57
206 2017.06.12-2017.10.20 Kontrola kompleksowa Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:31:33
207 2017.06.12-2017.10.20 Kontrola kompleksowa Miasta Helu w Urzędzie Miasta Helu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:31:27
208 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:30:47
209 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:30:43
210 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:30:34
211 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum USC Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:30:08
212 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum USC Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:30:05
213 2018.01.31 Wystąpienie pokontrolne dot. archiwum USC Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:29:50
214 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego USC Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:29:30
215 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego USC Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:29:25
216 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego USC Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:29:05
217 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:28:46
218 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:28:41
219 2017.11.16 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:28:36
220 2017.10.12 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu i USC Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:27:53
221 2017.10.12 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Helu i USC Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:27:48
222 2017 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:27:25
223 2017 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:27:03
224 Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z funduszu pracy Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-22 11:26:30
225 Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z funduszu pracy Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-22 11:26:26
226 Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z funduszu pracy Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-22 11:25:40
227 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-19 13:47:21
228 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-19 13:47:11
229 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-19 13:46:33
230 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-19 13:45:08
231 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-19 13:45:03
232 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-19 13:44:50
233 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-19 13:44:20
234 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko skasowanie pliku 2021-03-19 13:41:33
235 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-19 13:39:44
236 Zarządzenie nr. 1/120/2021 Burmistrza Helu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-19 13:37:28
237 2015 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:35:53
238 2015 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:35:47
239 2014.08.06 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum USC.pdf (PDF, 18KB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:35:16
240 2014.08.06 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum USC.pdf (PDF, 18KB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:35:03
241 2014.08.06 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum USC.pdf (PDF, 18KB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:34:52
242 2014.08.20 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:34:21
243 2014.08.20 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:34:19
244 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Helu- 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-19 13:34:14
245 2014.08.20 informacja o zaleceniach w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:34:08
246 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:33:19
247 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:33:17
248 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:33:10
249 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli USC.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:32:42
250 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli USC.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:32:39
251 2014.05.06 zawiadomienie o kontroli USC.pdf (PDF, 12KB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:32:31
252 2014.08.05 protokół kontoli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:31:30
253 2014.08.05 protokół kontoli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:31:28
254 2014.08.05 protokół kontoli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:31:14
255 2014.08.05 protokół kontoli archiwum zakładowego.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:31:09
256 2014.08.05 protokół kontroli archiwum USC.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:30:35
257 2014.08.05 protokół kontroli archiwum USC.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:30:32
258 2014.08.05 protokół kontroli archiwum USC.pdf (PDF, 1.MB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:30:07
259 2014.05.28 - 2014.08.20 Kontrola archiwum Urzędu Miasta Helu i archiwum USC Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:29:56
260 2014.05.28 - 2014.08.20 Kontrola archiwum Urzędu Miasta Helu i archiwum USC Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:29:41
261 2014 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:24:15
262 2014 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:24:09
263 2014.02.13 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne - kary administracyjnej dla Gminy Hel Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:23:18
264 2014.02.13 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne - kary administracyjnej dla Gminy Hel Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 13:23:17
265 2014.02.13 Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne - kary administracyjnej dla Gminy Hel Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:22:30
266 2014.01.16 Protokół kontroli SLU 1/2014 w sprawie przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:21:51
267 2014.01.16 Protokół kontroli SLU 1/2014 w sprawie przeprowadzonej kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:21:40
268 2013.12.20 - 2014.01.16 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 13:21:07
269 2013.12.20 - 2014.01.16 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 13:21:01
270 Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu. Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-19 12:10:26
271 Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu. Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-03-19 12:10:24
272 Formularz zgłoszenia złomu lub wywrotu drzewa, lub krzewu. Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-03-19 12:10:06
273 2914.01.28 wystąpienie pokontrolne - komunalizacja Zarządu portu Morskiego Hel Koga.pdf (PDF, 2.MB) Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:28:54
274 2914.01.28 wystąpienie pokontrolne - komunalizacja Zarządu portu Morskiego Hel Koga.pdf (PDF, 2.MB) Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:28:51
275 2914.01.28 wystąpienie pokontrolne - komunalizacja Zarządu portu Morskiego Hel Koga.pdf (PDF, 2.MB) Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:28:34
276 2013.09.27 - 2014.01.28 Kontrola komunalizacja spółek skarbu państwa - komunalizacja Zarządu portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:28:08
277 2013.09.27 - 2014.01.28 Kontrola komunalizacja spółek skarbu państwa - komunalizacja Zarządu portu Morskiego Hel Koga Sp. z o.o. Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:27:57
278 2015.03.04 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:26:03
279 2015.03.04 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:25:54
280 2015.03.04 Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:25:38
281 2014.02.14 Wystąpienie pokontrolne Najwyższe Izby Kontroli w sprawie kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:25:18
282 2014.02.14 Wystąpienie pokontrolne Najwyższe Izby Kontroli w sprawie kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:25:15
283 2014.02.14 Wystąpienie pokontrolne Najwyższe Izby Kontroli w sprawie kontroli ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:24:55
284 2013.09.24 - 2014.02.14 Kontrola ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:24:29
285 2013.09.24 - 2014.02.14 Kontrola ochrony brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:24:19
286 2013.09.12 - 2013.10.07 Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:23:49
287 2013.09.12 - 2013.10.07 Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:23:26
288 2013.09.12 - 2013.10.07 Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:23:05
289 2013.08.08 Informacja Burmistrza Helu w sprawie podjętych działań i stanowiska dotyczącego niezorganizowania przetargu na odbieranie, albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:22:39
290 2013.08.08 Informacja Burmistrza Helu w sprawie podjętych działań i stanowiska dotyczącego niezorganizowania przetargu na odbieranie, albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:21:48
291 2013.08.08 Informacja Burmistrza Helu w sprawie podjętych działań i stanowiska dotyczącego niezorganizowania przetargu na odbieranie, albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:20:01
292 2013.07.30 Protokół Kontroli nr SLU 169/2013 (Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:19:42
293 2013.07.30 Protokół Kontroli nr SLU 169/2013 (Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:19:39
294 2013.07.30 Protokół Kontroli nr SLU 169/2013 (Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:19:17
295 2013.07.16-30 Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:18:43
296 2013.07.16-30 Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzenia w życie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:18:35
297 Protokół z Kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 03.06.2013 - 04.10.2013 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:17:48
298 Protokół z Kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 03.06.2013 - 04.10.2013 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:17:23
299 Protokół z Kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 03.06.2013 - 04.10.2013 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:16:56
300 Zawiadomienie o kontroli kompleksowej przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 2013.06.03 - 2013.10.04 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:16:35
301 Zawiadomienie o kontroli kompleksowej przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 2013.06.03 - 2013.10.04 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:16:33
302 Zawiadomienie o kontroli kompleksowej przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w dniach 2013.06.03 - 2013.10.04 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:16:24
303 2013.06.03 - 2013.10.04 Kontrola kompleksowa przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:16:03
304 2013.06.03 - 2013.10.04 Kontrola kompleksowa przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:15:57
305 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2021-03-19 11:15:17
306 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-19 11:15:13
307 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:14:44
308 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:14:36
309 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-19 11:14:17
310 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2021-03-19 11:13:26
311 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-19 11:13:22
312 Mirela Figurska skasowanie dokumentu 2021-03-19 11:12:28
313 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-19 11:12:24
314 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-19 11:10:47
315 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-19 11:10:29
316 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej w Helu- 1 etat Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-18 13:24:22
317 Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-18 13:23:50
318 Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-18 13:23:46
319 Lista kandydatów spełnijących wymagania formalne. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-18 13:23:07
320 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-18 11:08:01
321 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-03-18 11:07:27
322 Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m², KW GD2W/00031970 Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-03-18 11:06:45
323 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-18 10:36:04
324 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-18 10:35:47
325 Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-18 10:35:24
326 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-17 13:58:35
327 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-17 13:33:04
328 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie pliku 2021-03-17 13:31:59
329 Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe (wg numeracji w formie załącznika graficznego ) Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-03-17 13:30:00
330 2021 rok Dawid Lewandowski edycja dokumentu 2021-03-17 13:29:27
331 2021 rok Dawid Lewandowski dodanie dokumentu 2021-03-17 13:29:14
332 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu. Iwona Rzepko edycja dokumentu 2021-03-17 12:14:33
333 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu. Iwona Rzepko dodanie pliku 2021-03-17 12:14:01
334 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych , położonych w Helu. Iwona Rzepko dodanie dokumentu 2021-03-17 12:13:24
335 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:26:30
336 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-17 10:26:26
337 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:25:05
338 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:20:56
339 Mirela Figurska skasowanie pliku 2021-03-17 10:20:37
340 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:18:00
341 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:17:31
342 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:15:49
343 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:15:16
344 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:15:10
345 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:14:54
346 2013.06.03 - 2013.10.04 Kontrola kompleksowa przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:14:35
347 2013.06.03 - 2013.10.04 Kontrola kompleksowa przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:14:30
348 2013.03.27 Informacja pokontrolna - zalecenia wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:12:12
349 2013.03.27 Informacja pokontrolna - zalecenia wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:12:08
350 2013.03.27 Informacja pokontrolna - zalecenia wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:11:51
351 2013.03.08 Protokól z kontroli Straży Miejskiej w Helu przez Komendę Wojewódzką Policji Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:11:18
352 2013.03.08 Protokól z kontroli Straży Miejskiej w Helu przez Komendę Wojewódzką Policji Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:11:17
353 2013.03.08 Protokól z kontroli Straży Miejskiej w Helu przez Komendę Wojewódzką Policji Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:10:58
354 2013.02.25 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:10:37
355 2013.02.25 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:10:32
356 2013.02.25 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji w terminie 2013.03.07-08 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:10:00
357 2013.03.07-08 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:09:37
358 2013.03.07-08 Zawiadomienie wojewody pomorskiego o kontroli okresowej straży miejskiej przez Komendę Wojewódzką Policji Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:09:30
359 2013.03.21 Informacja pokontrolna w zakresie - Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:08:48
360 2013.03.21 Informacja pokontrolna w zakresie - Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:08:14
361 2013.03.21 Informacja pokontrolna w zakresie - Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:07:55
362 2013.02.05 Wstępne ustalenia z przeprowadzonej kontroli projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:07:34
363 2013.02.05 Wstępne ustalenia z przeprowadzonej kontroli projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:07:31
364 2013.02.05 Wstępne ustalenia z przeprowadzonej kontroli projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:07:16
365 2013.01.23 Zakres kontroli przez WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:06:56
366 2013.01.23 Zakres kontroli przez WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 10:06:53
367 2013.01.23 Zakres kontroli przez WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:06:44
368 2013.02.04-14 Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:05:56
369 2013.02.04-14 Kontrola WFOŚiGW projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Helu Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:03:59
370 2013 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 10:03:45
371 2013 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 10:03:09
372 2012 .09.21 Protokół z Kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:28:37
373 2012 .09.21 Protokół z Kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:28:34
374 2012 .09.21 Protokół z Kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:28:12
375 2012.09.21 Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych połozonych na obszarze gminy Hel Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:27:47
376 2012.09.21 Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych połozonych na obszarze gminy Hel Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:27:40
377 2012.09.21 Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych połozonych na obszarze gminy Hel Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:27:24
378 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Helu w zakresie realizacji zadań z zakresu admonistracji rządowej w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:27:07
379 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Helu w zakresie realizacji zadań z zakresu admonistracji rządowej w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:27:04
380 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Helu w zakresie realizacji zadań z zakresu admonistracji rządowej w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:26:46
381 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewody Pomorskiego z dnia 18.07.2012 r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:26:16
382 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewody Pomorskiego z dnia 18.07.2012 r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:26:13
383 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewody Pomorskiego z dnia 18.07.2012 r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:25:43
384 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewody Pomorskiego z dnia 18.07.2012 r. w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:23:20
385 Upoważnienie z dnia 05.06.2012 r. Nr 49/2012 Wojewody Pomorskiego do kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:22:58
386 Upoważnienie z dnia 05.06.2012 r. Nr 49/2012 Wojewody Pomorskiego do kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:22:54
387 Upoważnienie z dnia 05.06.2012 r. Nr 49/2012 Wojewody Pomorskiego do kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:22:35
388 2012 - czerwiec - Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:22:13
389 2012 - czerwiec - Kontrola Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych działach i paragrafach Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:22:07
390 Wystapienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli z zakresu realizacji zadań administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:21:16
391 Wystapienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli z zakresu realizacji zadań administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:21:12
392 Wystapienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z kontroli z zakresu realizacji zadań administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:20:43
393 2012 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:20:20
394 2012 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:20:15
395 2011.05.10 -13 Kontrola Wojewody Pomorskiego - ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:19:36
396 2011.05.10 -13 Kontrola Wojewody Pomorskiego - ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-17 09:19:28
397 2011.05.10 -13 Kontrola Wojewody Pomorskiego - ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:18:36
398 2011 rok Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 09:18:16
399 2011 rok Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-17 09:18:10
400 Interpelacja radnego Marka Chronia, 23.09.2020 r. Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-17 08:25:18
401 2009.06.25 - 2009.07.07 Kontrola Komisji Rewizyjnej rady Miasta Helu w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 13:05:32
402 2009.06.25 - 2009.07.07 Kontrola Komisji Rewizyjnej rady Miasta Helu w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-15 13:05:08
403 2009.06.25 - 2009.07.07 Kontrola Komisji Rewizyjnej rady Miasta Helu w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-15 13:04:09
404 30.11.2009 - wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 12:41:00
405 30.11.2009 - wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-15 12:40:57
406 30.11.2009 - wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 12:40:26
407 30.11.2009 - wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-15 12:39:49
408 Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Helu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 25.08.2009 do 01.10.2009 Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 12:38:48
409 Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Helu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 25.08.2009 do 01.10.2009 Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-15 12:36:11
410 Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w dniach od 25.08.2009 do 27.11.2009 w Urzędzie Miasta Helu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 12:36:02
411 Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w dniach od 25.08.2009 do 27.11.2009 w Urzędzie Miasta Helu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-15 12:34:12
412 25.08. - 01.10.2009 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Mirela Figurska dodanie dokumentu 2021-03-15 12:30:01
413 2009.10.27 - 2009.12.08 Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w zakresie przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych w budynku socjalnym (noclegowni) w Helu przy ul. Helskiej Mirela Figurska edycja dokumentu 2021-03-15 12:29:10
414 2009.10.27 - 2009.12.08 Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w zakresie przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych w budynku socjalnym (noclegowni) w Helu przy ul. Helskiej Mirela Figurska dodanie pliku 2021-03-15 12:28:52