obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Zarządzenie Nr 50/0050/2023 Burmistrza Helu z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Zarządzenie nr 7/0050/2020 Burmistrza Helu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Helu do spraw wyborów oraz referendów
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W MIEŚCIE HEL
Głosowanie korespondencyjne
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 21 sierpnia 2023 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
OBWODY GŁOSOWANIA - HEL
OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE HEL
Postanowienie Nr 239/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Hel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. - serwis informacyjny
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.