obrazek loga jednostki
treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Istnieje możliwość złożenia wniosku do Urzędu Miasta Helu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W celu skorzystania z ESP konieczne jest posiadanie konta użytkownika na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP - konto jest bezpłatne.

 

W celu rejestracji nowego konta na Platformie ePUAP KLIKNIJ TUTAJ

W celu złożenia wniosku w UM Helu KLIKNIJ TUTAJ

 

Profil Zaufany

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wykorzystywany jest jako metoda potwierdzania tożsamości w tym podpisywania podań na platformie ePUAP.

W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego.

Pierwsza z nich - potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego - dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Lista punktów potwierdzających profil zaufany

  • Urząd Skarbowy w Pucku
    - ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Pucku
    - ul. E. Orzeszkowej 3

Z drugiej możliwości – samozaufania – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wniosek o założenie profilu zaufanego – sami, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, mogą potwierdzić swoje dane.


Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 3,5 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2019-09-04 11:22:58
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2019-12-31 12:28:46