obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
    adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
    nr telefonu (58) 677-72-40
    adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest pobranie opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w mieście Helu w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach namiotowych, kwaterach prywatnych lub innych podobnych zakładach.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodny z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny - opłata miejscowa.pdf pdf 150.8 KB Adrian Albecki 2020-01-16 10:33:33 457

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:32:10
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:44