obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.  1990 z póź. zm. )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 745, na rzecz osób fizycznych

  • nieruchomość składa się z działki ozn. geod. nr 742/3 o pow. 194 m2  KW GD2W/00049774/5

wartość prawa własności gruntu wynosi: 142.900,00 zł ( słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych)  + należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póź. zm ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  07 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

 

Hel, dnia 27.04.2021 r.

                                                                                                         

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - działka 742-3.docx docx 22.9 KB Dawid Lewandowski 2021-04-27 12:30:44 470
2 wykaz_pdf.pdf pdf 234.5 KB Dawid Lewandowski 2021-04-27 12:30:56 468

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-04-27 12:28:27
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-04-27 12:30:59