obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Marek Chroń - przewodniczący Rady Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Maria Pełechaty - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Waldemar Sojecki - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Bogdan Żułowaki - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Krzysztof Pszeniczny - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Andrzej Dzikowski - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Jan Łazur - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Józef Salski - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Arnold Antkowski - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Grzegorz nowakowski- radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.
Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2020 r.